FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 15 Sayı: 3 Yıl: 2010
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 15 Issue: 3 Year: 2010
  Satın al  
 
 
DERLEME 
 
 Sepsiste Glukoz Kontrolü
Glucose Control in Sepsis (1822 defa görüntülendi)
97 - 104
Ünase BÜYÜKKOÇAK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Nozokomiyal Gram-Negatif Mikroorganizmalar: 10 Yılda Ne Değişti?
Nosocomial Gram-Negative Microorganisms: What Changed Over a 10-Year Period? (1578 defa görüntülendi)
105 - 111
Murat DİZBAY, Derya TOZLUKETEN, Dilek ARMAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Adıyaman'da Enterobacteriaceae Ailesindeki Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz (GSBL) Oranı ve Antibiyotik Duyarlılıkları
Rate of Extended Spectrum Beta-Lactamases (ESBL) Production in Enterobacteriaceae and Their Susceptibility Against Various Antibiotics in Adiyaman (2797 defa görüntülendi)
112 - 117
Hayati DEMİRASLAN, Nazlım AKTUĞ DEMİR, Servet KÖLGELİER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Stafilokokların Neden Olduğu Ortopedik Protez İnfeksiyonlarında Ayaktan Parenteral Teikoplanin Tedavisi Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Outpatient Parenteral Teicoplanin Treatment Results in Staphylococcal Orthopedic Prosthesis Infections (1639 defa görüntülendi)
118 - 122
Sevil SAPMAZ KARABAĞ, Vildan AVKAN OĞUZ, Nur YAPAR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Komplike Olmayan Akut Brusellozlu 83 Olgunun İrdelenmesi
Evaluation of 83 Uncomplicated Acute Brucellosis Cases (1953 defa görüntülendi)
123 - 128
Nazlım AKTUĞ DEMİR, Onur URAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Antimikrobiyal Tedavi Sırasında Yapılan Diş Çekimi Sonrası Gelişen Endokardit Olgusu
A Case of Infective Endocarditis Secondary to Tooth Extraction Under Antibiotic Treatment (1345 defa görüntülendi)
129 - 133
Arzu ÇİFTÇi, Gülçin TELLİ, Ayşe DEMİRCİ, Berna ÖZDEMİR KEPEK, Ayşegül İnci NARİN, Özlem Güzel TUNÇCAN, Murat DİZBAY, Kenan HIZEL, Firdevs AKTAŞ, Dilek ARMAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Servikal Travma Sonrası Nedeni Bilinmeyen Ateş: Olgu Sunumu
Fever of Unknown Origin After Cervical Spine Injury: Case Report (1351 defa görüntülendi)
134 - 136
Ayşe KAYAKALEM, İmran HASANOĞLU, Banu TAŞER, Rahmet GÜNER, Mehmet A. TAŞYARAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
   
Yazar Onay Formu

Telif Hakkı Devir Formu
Yazı Değerlendirme
Süreci ve Etik


Budapeşte Açık Erişim
Girişimi’nden bu yana
on yıl: Açık Erişim için
düzenlemeFlora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
DOAJ
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
EMBASE (ELSEVIER)
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
2017 yılından beri
Emerging Sources Citation Index
Tarafından
İndekslenmektedir.

İntihal Politikası
Dergimize gönderilen tüm yazılar iThenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %30 ve altı olması önerilmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.