FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 15 Sayı: 3 Yıl: 2010
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 15 Issue: 3 Year: 2010
  Satın al  
 
 
DERLEME 
 
 Sepsiste Glukoz Kontrolü
Glucose Control in Sepsis (577 defa görüntülendi)
97 - 104
Ünase BÜYÜKKOÇAK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Nozokomiyal Gram-Negatif Mikroorganizmalar: 10 Yılda Ne Değişti?
Nosocomial Gram-Negative Microorganisms: What Changed Over a 10-Year Period? (591 defa görüntülendi)
105 - 111
Murat DİZBAY, Derya TOZLUKETEN, Dilek ARMAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Adıyaman'da Enterobacteriaceae Ailesindeki Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz (GSBL) Oranı ve Antibiyotik Duyarlılıkları
Rate of Extended Spectrum Beta-Lactamases (ESBL) Production in Enterobacteriaceae and Their Susceptibility Against Various Antibiotics in Adiyaman (643 defa görüntülendi)
112 - 117
Hayati DEMİRASLAN, Nazlım AKTUĞ DEMİR, Servet KÖLGELİER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Stafilokokların Neden Olduğu Ortopedik Protez İnfeksiyonlarında Ayaktan Parenteral Teikoplanin Tedavisi Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Outpatient Parenteral Teicoplanin Treatment Results in Staphylococcal Orthopedic Prosthesis Infections (661 defa görüntülendi)
118 - 122
Sevil SAPMAZ KARABAĞ, Vildan AVKAN OĞUZ, Nur YAPAR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Komplike Olmayan Akut Brusellozlu 83 Olgunun İrdelenmesi
Evaluation of 83 Uncomplicated Acute Brucellosis Cases (733 defa görüntülendi)
123 - 128
Nazlım AKTUĞ DEMİR, Onur URAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Antimikrobiyal Tedavi Sırasında Yapılan Diş Çekimi Sonrası Gelişen Endokardit Olgusu
A Case of Infective Endocarditis Secondary to Tooth Extraction Under Antibiotic Treatment (526 defa görüntülendi)
129 - 133
Arzu ÇİFTÇi, Gülçin TELLİ, Ayşe DEMİRCİ, Berna ÖZDEMİR KEPEK, Ayşegül İnci NARİN, Özlem Güzel TUNÇCAN, Murat DİZBAY, Kenan HIZEL, Firdevs AKTAŞ, Dilek ARMAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Servikal Travma Sonrası Nedeni Bilinmeyen Ateş: Olgu Sunumu
Fever of Unknown Origin After Cervical Spine Injury: Case Report (583 defa görüntülendi)
134 - 136
Ayşe KAYAKALEM, İmran HASANOĞLU, Banu TAŞER, Rahmet GÜNER, Mehmet A. TAŞYARAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
   

Flora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir