FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 15 Sayı: 4 Yıl: 2010
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 15 Issue: 4 Year: 2010
  Satın al  
 
 
DERLEME 
 
 Acinetobacter İnfeksiyonları: Mikrobiyolojik Tanı ve Direnç
Acinetobacter Infections: Microbiological Diagnosis and Resistance (1506 defa görüntülendi)
137 - 146
Tuna DEMİRDAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Bakteremi Etkeni Olan Escherichia coli İzolatlarının Antimikrobiyal Dirençleri (2004-2009)
Antimicrobial Resistances of Escherichia coli Isolates Causing Bacteremia (2004-2009) (1299 defa görüntülendi)
147 - 152
Elif ŞAHİN HORASAN, Gülden ERSÖZ, Mustafa UĞUZ, Gürol EMEKDAŞ, Ali KAYA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Hastane Kökenli Stenotrophomonas maltophilia İnfeksiyonlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Hospital-Acquired Stenotrophomonas maltophilia Infections (1590 defa görüntülendi)
153 - 159
Meltem AVCI, Onur ÖZGENÇ, Seher Ayten COŞKUNER, Berna BOZCA, Gülşen MERMUT, Ebru ÖKTEM, Neslihan GENÇ, Sabiha ATMACA, Gülşen GÜLOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Erişkin Yoğun Bakım Ünitelerindeki Kateter İlişkili Üriner Sistem İnfeksiyonlarını Nasıl Azaltabiliriz?
How Can We Reduce Device-Associated Urinary Tract Infections in Adult Intensive Care Units? (1535 defa görüntülendi)
160 - 164
Haluk ERDOĞAN, Aşkın ERDOĞAN, Hande ARSLAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Geriatrik Yaş Grubunda İnfluenza ve Pnömokok Aşılamasının Farkındalık Oranları
Awareness of Influenza and Pneumococcal Vaccination in the Geriatric Age Group (1681 defa görüntülendi)
165 - 169
Süheyla AYDOĞMUŞ, Burcu Balam YAVUZ, Yeter EKMEKÇİ, Tuncay KERMAN, Nuran DİLLİ, Ali Pekcan DEMİRÖZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Corynebacterium striatum: Nozokomiyal Menenjitte Nadir Bir Patojen
Corynebacterium striatum: An Unusual Pathogen of Nosocomial Meningitis (1241 defa görüntülendi)
170 - 172
Emine ALP, Duygu PERÇİN, Ahmet SELÇUKLU, Mehmet DOĞANAY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Psychoda albipennis'in Neden Olduğu Ürogenital Myiasis
Urogenital Myiasis Caused by Psychoda albipennis (1833 defa görüntülendi)
173 - 175
Barış KUZGUNBAY, Tahsin TURUNÇ, Tuba TURUNÇ, Şule ÇOLAKOĞLU, Hakan ÖZKARDEŞ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
   
Yazar Onay Formu

Telif Hakkı Devir Formu
Yazı Değerlendirme
Süreci ve Etik


Budapeşte Açık Erişim
Girişimi’nden bu yana
on yıl: Açık Erişim için
düzenlemeFlora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
DOAJ
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
EMBASE (ELSEVIER)
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
2017 yılından beri
Emerging Sources Citation Index
Tarafından
İndekslenmektedir.

İntihal Politikası
Dergimize gönderilen tüm yazılar iThenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %30 ve altı olması önerilmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.