FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 15 Sayı: 4 Yıl: 2010
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 15 Issue: 4 Year: 2010
  Satın al  
 
 
DERLEME 
 
 Acinetobacter İnfeksiyonları: Mikrobiyolojik Tanı ve Direnç
Acinetobacter Infections: Microbiological Diagnosis and Resistance (622 defa görüntülendi)
137 - 146
Tuna DEMİRDAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Bakteremi Etkeni Olan Escherichia coli İzolatlarının Antimikrobiyal Dirençleri (2004-2009)
Antimicrobial Resistances of Escherichia coli Isolates Causing Bacteremia (2004-2009) (531 defa görüntülendi)
147 - 152
Elif ŞAHİN HORASAN, Gülden ERSÖZ, Mustafa UĞUZ, Gürol EMEKDAŞ, Ali KAYA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Hastane Kökenli Stenotrophomonas maltophilia İnfeksiyonlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Hospital-Acquired Stenotrophomonas maltophilia Infections (566 defa görüntülendi)
153 - 159
Meltem AVCI, Onur ÖZGENÇ, Seher Ayten COŞKUNER, Berna BOZCA, Gülşen MERMUT, Ebru ÖKTEM, Neslihan GENÇ, Sabiha ATMACA, Gülşen GÜLOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Erişkin Yoğun Bakım Ünitelerindeki Kateter İlişkili Üriner Sistem İnfeksiyonlarını Nasıl Azaltabiliriz?
How Can We Reduce Device-Associated Urinary Tract Infections in Adult Intensive Care Units? (532 defa görüntülendi)
160 - 164
Haluk ERDOĞAN, Aşkın ERDOĞAN, Hande ARSLAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Geriatrik Yaş Grubunda İnfluenza ve Pnömokok Aşılamasının Farkındalık Oranları
Awareness of Influenza and Pneumococcal Vaccination in the Geriatric Age Group (509 defa görüntülendi)
165 - 169
Süheyla AYDOĞMUŞ, Burcu Balam YAVUZ, Yeter EKMEKÇİ, Tuncay KERMAN, Nuran DİLLİ, Ali Pekcan DEMİRÖZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Corynebacterium striatum: Nozokomiyal Menenjitte Nadir Bir Patojen
Corynebacterium striatum: An Unusual Pathogen of Nosocomial Meningitis (572 defa görüntülendi)
170 - 172
Emine ALP, Duygu PERÇİN, Ahmet SELÇUKLU, Mehmet DOĞANAY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Psychoda albipennis'in Neden Olduğu Ürogenital Myiasis
Urogenital Myiasis Caused by Psychoda albipennis (653 defa görüntülendi)
173 - 175
Barış KUZGUNBAY, Tahsin TURUNÇ, Tuba TURUNÇ, Şule ÇOLAKOĞLU, Hakan ÖZKARDEŞ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
   

Flora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir