FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 15 Sayı: Ek-4 Yıl: 2010
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 15 Issue: Supplement-4 Year: 2010
  Satın al  
 
 
Sulbaktam
Konuk Editörler
Hakan ERDEM, Serhat ÜNAL
 
  
   

Flora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir