FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 15 Sayı: Ek-6 Yıl: 2010
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 15 Issue: Supplement-6 Year: 2010
  Satın al  
 
 
Sefditoren Pivoksil ve
Erişkinlerde Klinik Kullanımı
Özlem TÜNGER, Sercan ULUSOY 
  
   

Flora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir