FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 16 Sayı: Ek-1 Yıl: 2011
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 16 Issue: Supplement-1 Year: 2011
  Satın al  
 
 
Doripenem: Geniş Spektrumlu Karbapenem Yapılı Yeni Antibiyotik
Nazif ELALDI, Hakan LEBLEBİCİOĞLU 
  
   

Flora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir