FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 16 Sayı: 1 Yıl: 2011
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 16 Issue: 1 Year: 2011
  Satın al  
 
 
DERLEME 
 
 Batı Nil Virüsü İnfeksiyonları
West Nile Virus Infections (1551 defa görüntülendi)
1 - 9
Zeliha KOÇAK TUFAN, Cemal BULUT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Pandemik İnfluenza (H1N1) 2009 Virüs İnfeksiyonu Epidemiyolojik, Klinik ve Laboratuvar Özellikleri
Epidemiologic, Clinical and Laboratory Features of Pandemic Influenza (H1N1) 2009 Virus Infection (1522 defa görüntülendi)
10 - 16
Rahmet GÜNER, Ayşe KAYA KALEM, İmran HASANOĞLU, Şiran KESKE, Derya YAPAR, Tuğba ARSLAN GÜLEN, Defne ALTINTAŞ, Gül Ruhsar YILMAZ, Mehmet Akın TAŞYARAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Bacteroides fragilis Kökenlerinde Enterotoksin (bft) ve Karbapenemaz (cfiA) Gen Birlikteliğinin Araştırılması
Investigation of the Coexistence of Enterotoxin Genes (bft) and Carbapenemase Genes (cfiA) Among Bacteroides fragilis Strains (1679 defa görüntülendi)
17 - 22
Nurver TOPRAK ÜLGER, Arzu İLKİ, Neşe BALKAN, Nilay ÖZEL, Güner SÖYLETİR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Bir Dahili Yoğun Bakım Ünitesindeki Acinetobacter baumannii İnfeksiyonlarının Mortalite Risk Faktörleri: 2 Yıllık Bir Çalışma
Mortality Risk Factors of Acinetobacter baumannii Infections in a Medical Intensive Care Unit: A 2-Year Survey (1480 defa görüntülendi)
23 - 31
Gülbin AYGENCEL, Murat DİZBAY, Melda TÜRKOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Thwaites'in Diagnostik Skorlamasının Akut Bakteriyel ve Tüberküloz Menenjitli Hastaların Ayırıcı Tanısındaki Değeri
Value of Thwaites' Diagnostic Scoring in the Differentiation of Tuberculous Meningitis and Acute Bacterial Meningitis (1767 defa görüntülendi)
32 - 37
Kadriye KART YAŞAR, Filiz PEHLİVANOĞLU, Ahmed KEHRİBAR, Gönül ŞENGÖZ, Mehmet BAKAR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Seronegatif Lyme Hastalığı: Tanısı Dokuda PCR ile Doğrulanmış İki Olgu Sunumu
Seronegative Lyme Disease: Report of Two Cases Confirmed with PCR (2434 defa görüntülendi)
38 - 41
Ferhat ARSLAN, Sevgi ERGİN, Fehmi TABAK, Kenan MİDİLLİ, Ali MERT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Seronegatif Brusella Oligoartriti: Gecikmiş Tanı Alan Bir Olgu Sunumu
Seronegative Brucellar Oligoarthritis: A Case Report with Delayed Diagnosis (1989 defa görüntülendi)
42 - 46
Nuran AKMİRZA İNCİ, İlhami ÇELİK, Filiz ÜNLÜ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Hematolojik Maligniteli İki Hastada Nadir Bir Hastane İnfeksiyonu Etkeni Olarak Sphingomonas paucimobilis Bakteremisi
Sphingomonas paucimobilis Bacteremia: A Rare Cause of Nosocomial Infections in Two Cases with Hematologic Malignancy (1913 defa görüntülendi)
47 - 50
Hüsrev DİKTAŞ, Ali ACAR, Vedat TURHAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
   
Yazar Onay Formu

Telif Hakkı Devir Formu
Yazı Değerlendirme
Süreci ve Etik


Budapeşte Açık Erişim
Girişimi’nden bu yana
on yıl: Açık Erişim için
düzenlemeFlora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
DOAJ
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
EMBASE (ELSEVIER)
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
2017 yılından beri
Emerging Sources Citation Index
Tarafından
İndekslenmektedir.

İntihal Politikası
Dergimize gönderilen tüm yazılar iThenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %30 ve altı olması önerilmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.