FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 16 Sayı: 2 Yıl: 2011
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 16 Issue: 2 Year: 2011
  Satın al  
 
 
DERLEME 
 
 Yoğun Bakım Ünitelerinde Etik Karar Verme ve Hastane Etik Komiteleri
Ethical Decision-Making in Intensive Care Units and Hospital Ethics Committees (923 defa görüntülendi)
51 - 60
Nüket ÖRNEK BÜKEN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Kastamonu İli Aile Hekimlerinin Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Knowledge of Family Physicians Regarding Crimean-Congo Haemorrhagic Fever in Kastamonu (668 defa görüntülendi)
61 - 66
Çiğdem KADER, Ayşe ERBAY, Servet AKER, Şengül ALPER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Hematolojik Malignansili Hastalarda Kan Dolaşımı İnfeksiyonu Etkeni Koagülaz-Negatif Stafilokok Türlerinde Teikoplanin ve Daptomisin Duyarlılıkları
Susceptibility to Teicoplanin and Daptomycin among Coagulase-Negative Staphylococci Isolated from Bloodstream Infections in Patients with Hematological Malignancies (578 defa görüntülendi)
67 - 70
Özlem GÜZEL TUNÇCAN, Derya TOZLU KETEN, Murat DİZBAY, Esin ŞENOL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Deri ve Yumuşak Doku İnfeksiyonlarından İzole Edilen MRSA ve MSSA Suşlarının Alternatif Antibiyotiklere Duyarlılıklarının Karşılaştırılması
Comparison of Alternative Antibiotic Susceptibility of MRSA and MSSA Strains Isolated from Skin and Soft Tissue Infections (608 defa görüntülendi)
71 - 76
Filiz PEHLİVANOĞLU, Kadriye KART YAŞAR, Hülya ÖZKAN ÖZDEMİR, Gönül ŞENGÖZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yoğun Bakım Hastalarından Gönderilen İdrar Örneklerinde Kandidüri Oranı ve Kandidemi
Candiduria in Urine Samples from Critically Ill Patients and Candidemia (646 defa görüntülendi)
77 - 81
Elif ŞAHİN HORASAN, Özlem KANDEMİR, Musa GÖKSU, Sevim KARAÇORLU, Ali KAYA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 İmmünkompetan Bir Hastada Hidrosefali ile Komplike Listeria Meningoensefaliti
Listeria Meningoencephalitis in Immunocompetent Person Complicated with Hydrocephalus (582 defa görüntülendi)
82 - 85
Tuğba ARSLAN GÜLEN, Rahmet GÜNER, Tümer GÜVEN, Gül Ruhsar YILMAZ, Ercan KARABEKİR, Mehmet Akın TAŞYARAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 İmmünkompetan Hastada Olası Hepatit ile Seyreden Sitomegalovirüs İnfeksiyonu
Cytomegalovirus Infection with Liver Involvement in an Immunocompetent Patient (653 defa görüntülendi)
86 - 89
Pınar ÖNGÜRÜ, Esragül AKINCI, Yeliz ÖZEN, M. Arzu YETKİN, Deniz ALIRAVCI, Ayşe BUT, Hürrem BODUR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KISA RAPOR 
 
 Akut Bakteriyel Menenjitte İşitme Kaybının Rehabilitasyonu
Rehabilitation of Hearing Loss in Acute Bacterial Meningitis (545 defa görüntülendi)
90 - 92
Saygın NAYMAN ALPAT, Fatma Nilgün CAN, Nurettin ERBEN, Elif DOYUK KARTAL, İlhan ÖZGÜNEŞ, Gaye USLUER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
   

Flora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir