FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 16 Sayı: 3 Yıl: 2011
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 16 Issue: 3 Year: 2011
  Satın al  
 
 
DERLEME 
 
 Kısıtlı Kaynaklarla İnfeksiyon Kontrolü İçin Organizasyonlar
Infection Control Organizations with Limited Resources (1745 defa görüntülendi)
93 - 102
Hakan LEBLEBİCİOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Staphylococcus hominis İzolatlarında Duyarlılık Profili
Susceptibility Profile in Staphylococcus hominis Isolates (1617 defa görüntülendi)
103 - 106
Fırat Zafer MENGELOĞLU, Hüseyin Agah TERZİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde Nöroşirürji Hastalarında Gelişen Hastane İnfeksiyonlarının Epidemiyolojisi
The Epidemiology of Nosocomial Infections among Neurosurgery Patients Followed in the Surgery Intensive Care Unit of Dr. Lutfi Kirdar Kartal Training and Research Hospital (1790 defa görüntülendi)
107 - 113
Mehmet Reşid ÖNEN, Cemal ÜSTÜN, Ufuk ERGİNOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kronik Hepatit B İnfeksiyonunda Serum Prokalsitonin Seviyeleri
Serum Procalcitonin Levels in Chronic Hepatitis B Infection (1851 defa görüntülendi)
114 - 119
Süda TEKİN KORUK, Hasan KARSEN, Celal ÇALIŞIR, Nurten AKSOY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Hepatit Delta Virüsü İnfeksiyonu Seroprevalansı: Retrospektif Temelli Seroepidemiyolojik Bir Değerlendirme
Seroprevalence of Hepatitis Delta Infection: Retrospective-Based Seroepidemiologic Assessment (1694 defa görüntülendi)
120 - 126
Sena İZMİRLİ, Deniz Gözde ÇELİK, Zeynep GÜNGÖRDÜ, Tevhide ZİVER, Mustafa ASLAN, Suat SARIBAŞ, Reyhan ÇALIŞKAN, Pelin YÜKSEL, Bekir KOCAZEYBEK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Omuz Ekleminde Bruselloza Bağlı Tenosinovit
Shoulder Tenosynovitis due to Brucellosis (1364 defa görüntülendi)
127 - 130
Onur URAL, Özgür SATILMIŞ, Sevgi KAYA, Demet KIREŞİ, Nebahat DİKİCİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Aeromonas sobria ve Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Pozitif Escherichia coli’nin Etken Olduğu Bir Diyabetik Ayak Olgusu
A Case of Diabetic Foot due to Aeromonas sobria and Extended Spectrum Beta-Lactamases Positive Escherichia coli (1981 defa görüntülendi)
131 - 134
Filiz PEHLİVANOĞLU, Kadriye KART YAŞAR, Gülten ÇİÇEK, Gönül ŞENGÖZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Azitromisinle Tedavi Edilen Muhtemel Üç Kedi Tırmığı Hastalığı Olgusu
Three Probable Cat Scratch Disease Cases Treated with Azithromycin (16521 defa görüntülendi)
135 - 138
Gülçin BÖLÜK, Reşit MISTIK, Safiye HELVACI, Ulviye YALÇINKAYA, Hülya ÖZTÜRK NAZLIOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
Düzeltme139
  
   
Yazar Onay Formu

Telif Hakkı Devir Formu
Yazı Değerlendirme
Süreci ve Etik


Budapeşte Açık Erişim
Girişimi’nden bu yana
on yıl: Açık Erişim için
düzenlemeFlora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
DOAJ
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
EMBASE (ELSEVIER)
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
2017 yılından beri
Emerging Sources Citation Index
Tarafından
İndekslenmektedir.

İntihal Politikası
Dergimize gönderilen tüm yazılar iThenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %30 ve altı olması önerilmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.