FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 16 Sayı: 4 Yıl: 2011
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 16 Issue: 4 Year: 2011
  Satın al  
 
 
DERLEME 
 
 Miliyer Tüberküloz: Endemik Bölgede Pratik Tanı Yaklaşımı
Miliary Tuberculosis: Practical Diagnostic Approach in an Endemic Area (1534 defa görüntülendi)
141 - 145
Ali MERT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Toplum Kökenli Pnömoni Hastalarının Takibi ve Takipte Kılavuzlara Uygunluğun Değerlendirilmesi
Management of Community Acquired Pneumonia Patients and Evaluation of the Adherence to Guidelines (1995 defa görüntülendi)
146 - 151
Zeliha KOÇAK TUFAN, Gülbin P. CANPOLAT, Cemal BULUT,
Çiğdem ATAMAN HATİPOĞLU, Sami KINIKLI, Ali Pekcan DEMİRÖZ
 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Güneydoğu Anadolu’da İkinci Basamak Bir Hastanede Brusellozlu Hastaların Klinik/Laboratuvar Bulguları ve Tedavi Özelliklerinin Değerlendirilmesi
The Evaluation of Clinical/Laboratory Findings and Therapeutic Features of Patients with Brucellosis in a Secondary Care Hospital in Southeast Anatolia (1557 defa görüntülendi)
152 - 159
Hayati DEMİRASLAN, Selçuk AKSÖZ, Gökhan METAN, Mehmet DOĞANAY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Cerrahi Sonrası Gelişen Menenjitlerin Risk Faktörleri ve Sonuçlar
Risk Factors and Outcomes of Postoperative Meningitis (1764 defa görüntülendi)
160 - 168
Behice KURTARAN, Aslıhan CANDEVİR, Yeşim TAŞOVA, Ayşe Seza İNAL,
Derviş Mansuri YILMAZ, Süheyla KÖMÜR, Çağla SARITÜRK, Hasan Salih Zeki AKSU
 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 2002-2011 Yılları Arasında Vankomisine Dirençli Enterokok Kolonizasyonu/İnfeksiyonu Görülen Hastaların Değerlendirilmesi
The Evaluation of Patients Colonized/Infected with Vancomycin Resistant Enterococci Between 2002-2011 in Karadeniz Technical University Hospital (1491 defa görüntülendi)
169 - 175
Selçuk KAYA, Gürdal YILMAZ, Seçil GÜNEŞ ARSLAN, Seyhan AKTAŞ, İftihar KÖKSAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 İmmünkompetan Erişkin Bir Herpes Simpleks Hepatiti Olgusu
Herpes Simplex Hepatitis in an Immune-Competent Adult: A Case Report (1248 defa görüntülendi)
176 - 179
Gül Ruhsar YILMAZ, Pınar ÖNGÜRÜ, Esragül AKINCI, M. Arzu YETKİN,
Gülay KORUKLUOĞLU, Sevim YILMAZ, Nurhayat BAYAZIT, Hürrem BODUR
 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi: Geç Tanı Konulan İki Olgu
Two Cases of Crimean-Congo Hemorrhagic Fever: Delayed Diagnosis (1769 defa görüntülendi)
180 - 183
Figen ÇAĞLAN ÇEVİK, Hasan NAZ, Nevil AYKIN, Pınar KORKMAZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUP 
 
 Çiftlik Hayvanlarıyla Temas Sonrası Kuduz Profilaksisinde Farklı Bir Deneyim
Experience of Rabies Prophylaxis After Livestock Exposure (1432 defa görüntülendi)
184 - 185
Derya SEYMAN, Nefise ÖZTOPRAK ÇUVALCI, Veli GÜNAY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
16. Cilt Dizini
16th Volume Index
186 - 189
  
   
Yazar Onay Formu

Telif Hakkı Devir Formu
Yazı Değerlendirme
Süreci ve Etik


Budapeşte Açık Erişim
Girişimi’nden bu yana
on yıl: Açık Erişim için
düzenlemeFlora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
DOAJ
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
EMBASE (ELSEVIER)
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
2017 yılından beri
Emerging Sources Citation Index
Tarafından
İndekslenmektedir.

İntihal Politikası
Dergimize gönderilen tüm yazılar iThenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %30 ve altı olması önerilmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.