FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 16 Sayı: 4 Yıl: 2011
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 16 Issue: 4 Year: 2011
  Satın al  
 
 
DERLEME 
 
 Miliyer Tüberküloz: Endemik Bölgede Pratik Tanı Yaklaşımı
Miliary Tuberculosis: Practical Diagnostic Approach in an Endemic Area (635 defa görüntülendi)
141 - 145
Ali MERT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Toplum Kökenli Pnömoni Hastalarının Takibi ve Takipte Kılavuzlara Uygunluğun Değerlendirilmesi
Management of Community Acquired Pneumonia Patients and Evaluation of the Adherence to Guidelines (664 defa görüntülendi)
146 - 151
Zeliha KOÇAK TUFAN, Gülbin P. CANPOLAT, Cemal BULUT,
Çiğdem ATAMAN HATİPOĞLU, Sami KINIKLI, Ali Pekcan DEMİRÖZ
 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Güneydoğu Anadolu’da İkinci Basamak Bir Hastanede Brusellozlu Hastaların Klinik/Laboratuvar Bulguları ve Tedavi Özelliklerinin Değerlendirilmesi
The Evaluation of Clinical/Laboratory Findings and Therapeutic Features of Patients with Brucellosis in a Secondary Care Hospital in Southeast Anatolia (643 defa görüntülendi)
152 - 159
Hayati DEMİRASLAN, Selçuk AKSÖZ, Gökhan METAN, Mehmet DOĞANAY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Cerrahi Sonrası Gelişen Menenjitlerin Risk Faktörleri ve Sonuçlar
Risk Factors and Outcomes of Postoperative Meningitis (674 defa görüntülendi)
160 - 168
Behice KURTARAN, Aslıhan CANDEVİR, Yeşim TAŞOVA, Ayşe Seza İNAL,
Derviş Mansuri YILMAZ, Süheyla KÖMÜR, Çağla SARITÜRK, Hasan Salih Zeki AKSU
 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 2002-2011 Yılları Arasında Vankomisine Dirençli Enterokok Kolonizasyonu/İnfeksiyonu Görülen Hastaların Değerlendirilmesi
The Evaluation of Patients Colonized/Infected with Vancomycin Resistant Enterococci Between 2002-2011 in Karadeniz Technical University Hospital (604 defa görüntülendi)
169 - 175
Selçuk KAYA, Gürdal YILMAZ, Seçil GÜNEŞ ARSLAN, Seyhan AKTAŞ, İftihar KÖKSAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 İmmünkompetan Erişkin Bir Herpes Simpleks Hepatiti Olgusu
Herpes Simplex Hepatitis in an Immune-Competent Adult: A Case Report (530 defa görüntülendi)
176 - 179
Gül Ruhsar YILMAZ, Pınar ÖNGÜRÜ, Esragül AKINCI, M. Arzu YETKİN,
Gülay KORUKLUOĞLU, Sevim YILMAZ, Nurhayat BAYAZIT, Hürrem BODUR
 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi: Geç Tanı Konulan İki Olgu
Two Cases of Crimean-Congo Hemorrhagic Fever: Delayed Diagnosis (514 defa görüntülendi)
180 - 183
Figen ÇAĞLAN ÇEVİK, Hasan NAZ, Nevil AYKIN, Pınar KORKMAZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUP 
 
 Çiftlik Hayvanlarıyla Temas Sonrası Kuduz Profilaksisinde Farklı Bir Deneyim
Experience of Rabies Prophylaxis After Livestock Exposure (571 defa görüntülendi)
184 - 185
Derya SEYMAN, Nefise ÖZTOPRAK ÇUVALCI, Veli GÜNAY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
16. Cilt Dizini
16th Volume Index
186 - 189
  
   

Flora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir