FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 17 Sayı: 1 Yıl: 2012
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 17 Issue: 1 Year: 2012
  Satın al  
 
 
DERLEME 
 
 Norovirüsün Genomik Yapısı, Replikasyonu ve Epidemiyolojisi
Genomic Structure, Replication and Epidemiology of Norovirus (718 defa görüntülendi)
1 - 10
Aylin ALTAY, Gülendam BOZDAYI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Uzamış Ateşli Nötropenik Olgularda Galaktomannan Ölçümünün İnvaziv Aspergilloz Yönünden Değerlendirilmesi
The Value of Galactomannan Test in the Evaluation of Invasive Aspergillosis in Patients with Prolonged Febrile Neutropenia (650 defa görüntülendi)
11 - 17
Güler DEMİRHAN DELİBALTA, Serap GENÇER, Yasemin ÇAĞ, Serdar ÖZER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus İzolatlarında Vankomisin ve Daptomisin Duyarlılık Oranlarının E-Test Yöntemiyle Araştırılması
The Evaluation of Vancomycin and Daptomycin Susceptibility by E-Test Method in Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Isolates (565 defa görüntülendi)
18 - 22
Firdevs AKSOY, İlknur YAVUZ, Gürdal YILMAZ, Selçuk KAYA, İftihar KÖKSAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Pandemik İnfluenza A (H1N1) Olgularının Değerlendirilmesi
Evaluation of Pandemic Influenza A (H1N1) Cases (526 defa görüntülendi)
23 - 28
Hava YILMAZ, Esmeray MUTLU YILMAZ, Şaban ESEN, Ahmet DİLEK, Fatma ÜLGER, Hakan LEBLEBİCİOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Türkiye'de Hastaların ve Doktorların Kronik Hepatit Tedavi Sonlanımları İçin Tercihleri Benzer midir?
Do Patients and Physicians Have Similar Preferences for Chronic Hepatitis B Treatment Outcomes in Turkey? (632 defa görüntülendi)
29 - 38
Ateesha F. MOHAMED, F. Reed JOHNSON, A. Brett HAUBER, Benedicte LESCRAUWAET, Mete ŞAYLAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Nedeni Bilinmeyen Ateş Etyolojisinde Temporal Arterit
Temporal Arteritis in Etiology of Fever of Unknown Origin (621 defa görüntülendi)
39 - 42
Tennure CEYLAN, Onur KAYA, Füsun Zeynep AKÇAM, Mehmet ŞAHİN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Şifa ile Taburcu Edilen Jeneralize Bir Tetanoz Olgusu
A Case of Generalized Tetanus Discharged with Recovery (588 defa görüntülendi)
43 - 45
Hande AYDEMİR, Nihal PİŞKİN, Deniz AKDUMAN, Güven ÇELEBİ, Mihriban ÇIĞCI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 On Sekiz Yaşında Genç Gebe Hastada Gelişen Pnömokoksik Menenjit
Pneumococcal Meningitis in 18 Year-Old Young Pregnant Woman (608 defa görüntülendi)
46 - 50
M. Gökhan GÖZEL, Nazif ELALDI, İbrahim BÜYÜKHAN, Aynur ENGİN, Mehmet BAKIR, İlyas DÖKMETAŞ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
   

Flora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir