FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 17 Sayı: 2 Yıl: 2012
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 17 Issue: 2 Year: 2012
  Satın al  
 
 
DERLEME 
 
 Virüs ve Vaskülit
Virus and Vasculitis (647 defa görüntülendi)
51 - 56
Fatma AYDIN, Esra PANCAR YÜKSEL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Merkezimize Başvuran HIV/AIDS Hastalarının Epidemiyolojik ve Klinik Özelliklerinin İrdelenmesi
Epidemiological and Clinical Evaluation of a Group of HIV/AIDS Patients Who Referred to Our Clinic (615 defa görüntülendi)
57 - 61
Nail ÖZGÜNEŞ, Tuba ZENGİN ELBİR, Saadet YAZICI, Ayşe Canan ÜÇIŞIK, Arzu DOĞRU, Pınar ERGEN, Fatma SARGIN, Özlem AYDIN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Elazığ Bölgesinde Riskli Meslek Gruplarında Bruselloz Seroprevalansı
Investigation of Seroprevalence of Brucellosis among Occupational High Risk Groups in Elazig Region (613 defa görüntülendi)
62 - 67
Gülsüm BİTEN GÜVEN, Tümer GÜVEN, Turgut GÜNEY, Adnan SEYREK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yatan Hastalardan İzole Edilen MRSA Suşlarında Vankomisin, Teikoplanin ve Linezolid Antibiyotiklerin Minimum İnhibitör Konsantrasyonu Değerlerinin E-Test Yöntemi ile Araştırılması
Investigation of the Minimal Inhibitory Concentration Values of Vancomycin, Teicoplanin and Linezolid among MRSA Isolated from Inpatients by E-test Method (610 defa görüntülendi)
68 - 74
Tuğrul HOŞBUL, Bayhan BEKTÖRE, Barış YALÇIN, Burak SELEK, Mustafa ÖZYURT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Toplum ve Hastane Kökenli İnfeksiyon Etkeni Escherichia coli Suşlarında Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz (GSBL) Sıklığı ve Antimikrobiyal Duyarlılıkları
Antimicrobial Susceptibility and Frequency of Extended Spectrum Beta-Lactamase (ESBL) of Escherichia coli Strains Isolated from Community Acquired and Nosocomial Infections (618 defa görüntülendi)
75 - 81
Mustafa Gökhan GÖZEL, Nazif ELALDI, Esat KORGALI, Aynur ENGİN, Cem ÇELİK, Mehmet BAKIR, İlyas DÖKMETAŞ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Perkütan Biliyer Drenaj Kateterizasyonu Sonucu Rhizobium radiobacter (Agrobacterium tumefaciens)'e Bağlı Gelişen Bakteremi Olgusu
A Case of Rhizobium radiobacter (Agrobacterium tumefaciens)-Related Bacteremia After Percutaneous Biliary Drainage Catheterization (611 defa görüntülendi)
82 - 86
Ayşe Eda GENÇALİOĞLU, Şükrü ERENSOY, Firdevs AKSOY, Gürdal YILMAZ, İftihar KÖKSAL, Yusuf UZUN, Gülçin BAYRAMOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Pseudomonas stutzeri Tarafından Oluşturulan Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Peritoniti
Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis Peritonitis Caused by Pseudomonas stutzeri (571 defa görüntülendi)
87 - 89
Nazlım AKTUĞ DEMİR, Hayati DEMİRASLAN, Mesut AKÇAKAYA, Emine ALP MEŞE 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUP 
 
 Çok İlaca Dirençli Acinetobacter baumannii Etkenli Ventilatörle İlişkili Pnömoni Olgularında Tigesiklin ve Sefoperazon-Sulbaktam Kombinasyonunun Klinik Etkinliği
Clinical Experience with Tigecycline in Combination with Cefoperazon-Sulbactam for Ventilator Associated Pneumonia Caused by Multidrug-Resistant Acinetobacter baumannii (591 defa görüntülendi)
90 - 92
Nihal PİŞKİN, Hande AYDEMİR, Ragıp SARIİSMAİLOĞLU, Deniz AKDUMAN, Füsun CÖMERT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
   

Flora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir