FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 17 Sayı: 2 Yıl: 2012
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 17 Issue: 2 Year: 2012
  Satın al  
 
 
DERLEME 
 
 Virüs ve Vaskülit
Virus and Vasculitis (2469 defa görüntülendi)
51 - 56
Fatma AYDIN, Esra PANCAR YÜKSEL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Merkezimize Başvuran HIV/AIDS Hastalarının Epidemiyolojik ve Klinik Özelliklerinin İrdelenmesi
Epidemiological and Clinical Evaluation of a Group of HIV/AIDS Patients Who Referred to Our Clinic (2335 defa görüntülendi)
57 - 61
Nail ÖZGÜNEŞ, Tuba ZENGİN ELBİR, Saadet YAZICI, Ayşe Canan ÜÇIŞIK, Arzu DOĞRU, Pınar ERGEN, Fatma SARGIN, Özlem AYDIN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Elazığ Bölgesinde Riskli Meslek Gruplarında Bruselloz Seroprevalansı
Investigation of Seroprevalence of Brucellosis among Occupational High Risk Groups in Elazig Region (1686 defa görüntülendi)
62 - 67
Gülsüm BİTEN GÜVEN, Tümer GÜVEN, Turgut GÜNEY, Adnan SEYREK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yatan Hastalardan İzole Edilen MRSA Suşlarında Vankomisin, Teikoplanin ve Linezolid Antibiyotiklerin Minimum İnhibitör Konsantrasyonu Değerlerinin E-Test Yöntemi ile Araştırılması
Investigation of the Minimal Inhibitory Concentration Values of Vancomycin, Teicoplanin and Linezolid among MRSA Isolated from Inpatients by E-test Method (1813 defa görüntülendi)
68 - 74
Tuğrul HOŞBUL, Bayhan BEKTÖRE, Barış YALÇIN, Burak SELEK, Mustafa ÖZYURT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Toplum ve Hastane Kökenli İnfeksiyon Etkeni Escherichia coli Suşlarında Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz (GSBL) Sıklığı ve Antimikrobiyal Duyarlılıkları
Antimicrobial Susceptibility and Frequency of Extended Spectrum Beta-Lactamase (ESBL) of Escherichia coli Strains Isolated from Community Acquired and Nosocomial Infections (1734 defa görüntülendi)
75 - 81
Mustafa Gökhan GÖZEL, Nazif ELALDI, Esat KORGALI, Aynur ENGİN, Cem ÇELİK, Mehmet BAKIR, İlyas DÖKMETAŞ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Perkütan Biliyer Drenaj Kateterizasyonu Sonucu Rhizobium radiobacter (Agrobacterium tumefaciens)'e Bağlı Gelişen Bakteremi Olgusu
A Case of Rhizobium radiobacter (Agrobacterium tumefaciens)-Related Bacteremia After Percutaneous Biliary Drainage Catheterization (2245 defa görüntülendi)
82 - 86
Ayşe Eda GENÇALİOĞLU, Şükrü ERENSOY, Firdevs AKSOY, Gürdal YILMAZ, İftihar KÖKSAL, Yusuf UZUN, Gülçin BAYRAMOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Pseudomonas stutzeri Tarafından Oluşturulan Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Peritoniti
Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis Peritonitis Caused by Pseudomonas stutzeri (1459 defa görüntülendi)
87 - 89
Nazlım AKTUĞ DEMİR, Hayati DEMİRASLAN, Mesut AKÇAKAYA, Emine ALP MEŞE 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUP 
 
 Çok İlaca Dirençli Acinetobacter baumannii Etkenli Ventilatörle İlişkili Pnömoni Olgularında Tigesiklin ve Sefoperazon-Sulbaktam Kombinasyonunun Klinik Etkinliği
Clinical Experience with Tigecycline in Combination with Cefoperazon-Sulbactam for Ventilator Associated Pneumonia Caused by Multidrug-Resistant Acinetobacter baumannii (1246 defa görüntülendi)
90 - 92
Nihal PİŞKİN, Hande AYDEMİR, Ragıp SARIİSMAİLOĞLU, Deniz AKDUMAN, Füsun CÖMERT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
   
Yazar Onay Formu

Telif Hakkı Devir Formu
Yazı Değerlendirme
Süreci ve Etik


Budapeşte Açık Erişim
Girişimi’nden bu yana
on yıl: Açık Erişim için
düzenlemeFlora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
DOAJ
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
EMBASE (ELSEVIER)
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
2017 yılından beri
Emerging Sources Citation Index
Tarafından
İndekslenmektedir.

İntihal Politikası
Dergimize gönderilen tüm yazılar iThenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %30 ve altı olması önerilmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.