FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 17 Sayı: 3 Yıl: 2012
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 17 Issue: 3 Year: 2012
  Satın al  
 
 
DERLEMELER 
 
 Human Papillomavirüs İnfeksiyonları ve İlişkili Kanserler
Human Papillomavirus Infections and Associated Cancers (747 defa görüntülendi)
93 - 102
Fatih ŞAHİNER, Ramazan GÜMRAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Nozokomiyal Klebsiella Türleri Arasında Karbapenem Direnç Sıklığı ve Fenotipik Yöntemlerle Direncin Değerlendirilmesi
The Frequency of Carbapenem Resistance Among Nosocomial Klebsiella Isolates and the Evaluation of Resistance by Phenotypic Methods (767 defa görüntülendi)
103 - 110
H. Selçuk ÖZGER, Ömer KARAŞAHİN, Gülçin TELLİ, Gülsüm GAYGISIZ, Füsun CİVİL, Murat DİZBAY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Çalışanlarının Vankomisine Dirençli Enterokok İzolasyonuyla İlgili Bilgi Düzeyleri ve Eğitimin Önemi
Awareness Level of Neonatal Intensive Care Unit Staff Regarding the Isolation of Vancomycin-Resistant Enterococci and the Importance of Education (719 defa görüntülendi)
111 - 117
Yeliz DOĞAN MERİH, Meryem YAŞAR KOCABEY, Tülin SERT, Hülya EKSAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Eğitimin ve Alkol Bazlı El Antiseptiklerinin Hastanede Yaygınlaştırılmasının El Hijyeni Uyumuna Etkisi
Efficacy of Education and Dissemination of Alcohol-Based Hand Antiseptics in the Hospital in Improving Hand Hygiene Compliance (686 defa görüntülendi)
118 - 125
Ertuğrul GÜÇLÜ, Nazan TUNA, Mehmet YAHYAOĞLU, Aylin ÇALICA UTKU, Özlem ÖZCAN, Sevgi CEYLAN, Oğuz KARABAY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Sağlık Çalışanlarında Hepatit B, Hepatit C, HIV Seroprevalansı ve Hepatit B Aşılanma Durumları
Seroprevalences of Hepatitis B, C, HIV and Hepatitis B Vaccination in Healthcare Workers in Bozok University Faculty of Medicine (688 defa görüntülendi)
126 - 131
Çiğdem KADER, Mehmet BALCI, Yalçın ERDOĞAN, Ayşe Yeşim GÖÇMEN, Birsen MEŞE ÜZÜMVEREN, Güleser ÜNSAL, Ayşe ERBAY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 İmmünkompetan Hastada Görülen Dissemine Kriptokok İnfeksiyonu:
İki Olgu
Disseminated Cryptococcus Infections in Immunocompetent Patients:
Two Cases
(636 defa görüntülendi)
132 - 136
Hava YILMAZ, Esmeray MUTLU YILMAZ, Şaban ESEN, Mustafa SÜNBÜL, Hakan LEBLEBİCİOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Bruselloz ve Tüberküloz Koinfeksiyonunun Olabileceği Perikardit:
Olgu Sunumu
The Possibility of Pericarditis Due to Brucellosis and Tuberculosis Co-infection: A Case Report (538 defa görüntülendi)
137 - 140
Tuğba SARI, Fatih TEMOÇİN, Ramazan ATAK, Behiç ORAL, Necla TÜLEK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Otoimmün Hepatit: Farklı Klinik Özellikleri Olan İki Olgu Sunumu
Autoimmune Hepatitis: Report of Two Cases with Different Clinical Manifestations (644 defa görüntülendi)
141 - 147
Şua SÜMER, Nebahat DİKİCİ, Ertuğrul KAYAÇETİN, Eda KATLANIR, Onur URAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KISA RAPOR 
 
 Tonsillektomi Materyallerinde Actinomyces spp. Varlığı
The Presence of Actinomyces spp. in Tonsillectomy Specimens (597 defa görüntülendi)
148 - 150
Asiye Şafak BULUT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
   

Flora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir