FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 18 Sayı: 1 Yıl: 2013
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 18 Issue: 1 Year: 2013
  Satın al  
 
 
EDİTÖRYAL 
 
 İnfluenza A (H7N9), Yeni Bir Pandemi Kapıda mı?
Influenza A (H7N9): Is a Brand-new Pandemic at the Gates? (1392 defa görüntülendi)
1-3
Fatma AKSOY, Ahmet Çağkan İNKAYA, Serhat ÜNAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
DERLEME 
 
 Yayılmacı Haemophilus influenzae Hastalıklarının Mekanizması
The Mechanism of Invasive Haemophilus influenzae Diseases (2160 defa görüntülendi)
4-10
Fatma BUDAK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Acinetobacter baumannii Suşlarında Metallo-Beta-Laktamaz Üretiminin ve IMP-1 ve VIM-1 Tipi Genlerin Araştırılması
Investigation of Metallo-Beta-Lactamases Production and IMP-1 and VIM-1 Type Genes in Acinetobacter baumannii Strains (1445 defa görüntülendi)
11-19
Fatma MUTLU SARIGÜZEL, Gökhan METAN, Bülent SÜMERKAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Çukurova Bölgesindeki Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae Suşlarında CTX-M Tipi Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamazların Araştırılması
Investigation of CTX-M Type Extended-Spectrum Beta-Lactamases Among Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae Strains in Cukurova Region (1862 defa görüntülendi)
20-27
Mümtaz GÜRAN, Fatih KÖKSAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Spondilodiskitli Hastaların Epidemiyolojik, Klinik ve Laboratuvar Özelliklerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Epidemiological, Clinical and Laboratory Characteristics of Patients with Spondylodiscitis (2645 defa görüntülendi)
28-33
Çiğdem ATAMAN HATİPOĞLU, Kader ARSLAN, Cemal BULUT, Zeliha KOÇAK TUFAN, Yasemin KURTOĞLU GÜL, Sami KINIKLI, Ali Pekcan DEMİRÖZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Bakteriyel Keratitlerin Bakteriyel Spektrumu ve Antimikrobiyal Duyarlılık Profili
Spectrum and Susceptibilities of Microbial Isolates in Bacterial Keratitis (1357 defa görüntülendi)
34-41
Faik ORUÇOĞLU, Abraham SOLOMON, Moses ALON, Joseph FRUCHT-PERY, Block COLIN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Seyahat ile İlişkili İki Akut Hepatit E Olgusu
Two Cases of Travel-Related Acute Hepatitis E (1264 defa görüntülendi)
42-46
Can Hüseyin HEKİMOĞLU, Serap URAL, Nurbanu SEZAK, Figen KAPTAN, Nesrin TÜRKER, Bahar ÖRMEN, Sibel EL, İlknur VARDAR, Nejat Ali COŞKUN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Altta Yatan Herhangi Bir Hastalığı Olmayan Akromioklaviküler Eklem Septik Artrit: Bir Olgu Sunumu
Acromioclavicular Joint Septic Arthritis Without Any Underlying Disease: A Case Report (1367 defa görüntülendi)
47-49
Abdurrahman KAYA, Sibel YILDIZ, Hasan BATTAL, Ali MERT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Multipl Sklerozu Taklit Eden Bir Nörobruselloz Olgusu
A Case of Neurobrucellosis Mimicking Multiple Sclerosis (1754 defa görüntülendi)
50-54
Tümer GÜVEN, Tuğba ARSLAN GÜLEN, Gül Ruhsar YILMAZ, Rahmet GÜNER, Ayşe KAYA KALEM, Ömer ANLAR, Mehmet Akın TAŞYARAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUP 
 
 İdrar Kültürlerinden İzole Edilen Bazı Enterobacteriaceae Türlerinin Fosfomisin ve Diğer Antibiyotiklere Duyarlılıkları
Some Enterobacteriaceae Species Isolated from Urine Cultures and Their Susceptibilities to Fosfomycin and Other Antibiotics (1447 defa görüntülendi)
55-58
Nadire Seval GÜNDEM, Aytekin ÇIKMAN, Barış GÜLHAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
   
Yazar Onay Formu

Telif Hakkı Devir Formu
Yazı Değerlendirme
Süreci ve Etik


Budapeşte Açık Erişim
Girişimi’nden bu yana
on yıl: Açık Erişim için
düzenlemeFlora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
DOAJ
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
EMBASE (ELSEVIER)
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
2017 yılından beri
Emerging Sources Citation Index
Tarafından
İndekslenmektedir.

İntihal Politikası
Dergimize gönderilen tüm yazılar iThenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %30 ve altı olması önerilmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.