FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 18 Sayı: 2 Yıl: 2013
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 18 Issue: 2 Year: 2013
  Satın al  
 
 
DERLEME 
 
 Nöropsikiyatrik Hastalıklarda Mikroorganizmaların Rolü Var mı?
Do Microorganisms Have a Role in Neuropsychiatric Diseases? (1693 defa görüntülendi)
59-65
Pelin YÜKSEL, Bekir KOCAZEYBEK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Genital Herpes Simpleks Tip 1 ve Tip 2 Tanısında Kullanılan Gerçek Zamanlı PCR ve Hücre Kültürü Yöntemlerinin Etkinliğinin Karşılaştırılması
Comparing the Efficiency of Cell Culture Method to Real-Time PCR for Diagnosis of Genital Infections with Herpes Simplex Virus Type 1 and Type 2 (1498 defa görüntülendi)
66-71
Enver AYIK, Ahmet BALIKÇI, Pınar B. DEMİREL, Elçin AKDUMAN ALAŞEHİR, Aslı KARADENİZ, Mustafa SARIKAYA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Adli Tıp Kurumu Postmortem Mikrobiyoloji Laboratuvarında 2007-2011 Yılları Arasında Saptanan Rotavirüs Antijen Pozitifliğinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Detected Rotavirus Antigen Positivity in the Council of Forensic Medicine Postmortem Microbiology Laboratory from 2007-2011 (1352 defa görüntülendi)
72-78
Nihan ZİYADE, Aysel KARATAŞ, Sinan SEVİNÇ, Cengiz Haluk İNCE 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Hastanede Kullanılan Glukometre ve Strip Yüzeylerinin Mikroorganizmaların Varlığı Açısından İncelenmesi
Evaluation of Microbial Contamination of Glucometers and Glucose Test Strips Used in the Hospital (1243 defa görüntülendi)
79-82
Emine YEŞİLYURT, Ali Adil FOUAD, Ayşe KALKANCI, Murat DİZBAY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kan Dolaşımı İnfeksiyonlarından İzole Edilen Enterococcus faecalis ve Enterococcus faecium Bakterilerinin Antimikrobiyal Direnç Paterni
Antimicrobial Resistance Patterns of Enterococcus faecalis and Enterococcus faecium Bacteria Isolated from Bloodstream Infections (6419 defa görüntülendi)
83-89
Cem ÇELİK, Elif Bilge UYSAL, Mustafa Gökhan GÖZEL, Mustafa Zahir BAKICI, Nazif ELALDI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Rastlantısal Olarak Saptanan Akciğer Kanserini Taklit Eden Bir Pulmoner Aktinomikoz Olgusu
Incidentally Detected Pulmonary Actinomycosis Mimicking Lung Cancer: A Case Report (1344 defa görüntülendi)
90-93
Abdurrahman KAYA, Sibel YILDIZ, Onur KUM, İlker İnanç BALKAN, Ali MERT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 İmmün Sistem Defekti Olmayan Erişkin Hastada Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten Escherichia coli'nin Neden Olduğu Menenjit
Extended-Spectrum Beta-Lactamase Producing Escherichia coli Caused by Meningitis in a Non-Immunodeficient Adult Patient (1558 defa görüntülendi)
94-97
Ebru KURŞUN, Tuba TURUNÇ, Yusuf Ziya DEMİROĞLU, Hande ARSLAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KISA RAPOR 
 
 Sağlık Çalışanlarında Hepatit B, Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak ve Suçiçeğinde Bağışıklık Oranları
Seroprevalence of Hepatitis B, Measles, Mumps, Rubella, and Varicella in Health Care Workers (1743 defa görüntülendi)
98-102
Zeynep TÜRE, Ayşegül ULU KILIÇ, Fatma CEVAHİR, Hayati DEMİRASLAN, Selma GÖKAHMETOĞLU, Emine ALP 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK GÖRÜNÜM 
 
 İmmün Kompetan Bir Yetişkinde Suçiçeği Pnömonisi
Varicella Pneumonia in an Immunocompetent Patient (1180 defa görüntülendi)
103-104
Ferit KUŞCU, Bedia MUTAY SUNTUR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
   
Yazar Onay Formu

Telif Hakkı Devir Formu
Yazı Değerlendirme
Süreci ve Etik


Budapeşte Açık Erişim
Girişimi’nden bu yana
on yıl: Açık Erişim için
düzenlemeFlora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
DOAJ
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
EMBASE (ELSEVIER)
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
2017 yılından beri
Emerging Sources Citation Index
Tarafından
İndekslenmektedir.

İntihal Politikası
Dergimize gönderilen tüm yazılar iThenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %30 ve altı olması önerilmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.