FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 18 Sayı: 3 Yıl: 2013
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 18 Issue: 3 Year: 2013
  Satın al  
 
 
DERLEME 
 
 Çoklu Dirençli Gram-Negatif Mikroorganizmalara Bağlı Nozokomiyal Pnömoni Tedavisinde İnhaler Kolistin Kullanımı
Inhaled Colistin Usage in the Treatment of Health-Care Associated Pneumoniae Due to Multi-Drug Resistant Gram-Negative Microorganism (685 defa görüntülendi)
105-112
Gül Ruhsar YILMAZ, Tümer GÜVEN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Sekiz Yıllık Dönemde Sphingomonas paucimobilis İnfeksiyonları
Sphingomonas paucimobilis Infection over an Eight-Year Period (499 defa görüntülendi)
113-118
Nezire Mine TURHANOĞLU, Fulya BAYINDIR BİLMAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 2007'den 2011'e Stenotrophomonas maltophilia İnfeksiyonları
Stenotrophomonas maltophilia Infections from 2007 to 2011 (491 defa görüntülendi)
119-127
Aslıhan CANDEVİR ULU, Behice KURTARAN, Filiz KİBAR, Ayşe Seza İNAL, Süheyla KÖMÜR,Hasan Salih Zeki AKSU, Yeşim TAŞOVA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kan Dolaşımı İnfeksiyonlarından İzole Edilen Staphylococcus aureus İzolatlarında Daptomisin ve Kinolon Kombinasyonu: İn Vitro Sinerji Çalışması
The Use of Daptomycin and Quinolones Combination in Staphylococcus aureus Bacteremia: An In Vitro Synergistic Study (471 defa görüntülendi)
128-133
Derya KETEN, Kenan HIZEL, Berna ÖZDEMİR KEPEK, Özlem GÜZEL TUNÇCAN, Murat DİZBAY, Dilek ARMAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Nozokomiyal Vankomisine Dirençli Enterokok Kolonizasyonu ve İnfeksiyonunda Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Risk Factors in Nosocomial Vancomycin-Resistant Enterococci Colonization and Infection (507 defa görüntülendi)
134-140
Tümer GÜVEN, Nurcan BAYKAM, Harika ESENER, Şirin Menekşe YILMAZ, Başak DOKUZOĞUZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Bağışıklık Sistemi Normal Hastada Aspergillus Spondilodiskiti ve Paravertebral Apsesi
Aspergillus Spondylodiscitis and Paravertebral Abscess in an Immunocompetent Patient (468 defa görüntülendi)
141-144
Yasemin ÇAĞ, Öznur AK, Demet HACISEYİTOĞLU, Sedat DALBAYRAK, Aylin EGE GÜL, Serdar ÖZER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Eritema Multiforme ile Seyreden Orofaringeal Tularemi Olgusu
A Case of Oropharyngeal Tularemia Associated with Erythema Multiforme (439 defa görüntülendi)
145-148
Saygın NAYMAN ALPAT, Ayşe MANTI, Nurettin ERBEN, İlhan ÖZGÜNEŞ, Gaye USLUER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kocuria rosea'nın Neden Olduğu Bakteremi ve Menenjit: Olgu Sunumu
Bacteremia and Meningitis Due to Kocuria rosea: Case Report (508 defa görüntülendi)
149-152
Ahmet Çağkan İNKAYA, Nazlım AKTUĞ DEMİR, Gökçe UĞUR, Hale GÜMÜŞ, Esengül YILMAZ TATAR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK GÖRÜNÜM 
 
 Paradoksik Reaksiyonu ile İlişkili Kas Apsesi
Paradoxical Reactions Associated with Muscle Abscess (490 defa görüntülendi)
153-154
Abdurrahman KAYA, Sibel IŞLAK MUTCALI, Mücahit YEMİŞEN, Reşat ÖZARAS 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
   

Flora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir