FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 18 Sayı: 3 Yıl: 2013
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 18 Issue: 3 Year: 2013
  Satın al  
 
 
DERLEME 
 
 Çoklu Dirençli Gram-Negatif Mikroorganizmalara Bağlı Nozokomiyal Pnömoni Tedavisinde İnhaler Kolistin Kullanımı
Inhaled Colistin Usage in the Treatment of Health-Care Associated Pneumoniae Due to Multi-Drug Resistant Gram-Negative Microorganism (1765 defa görüntülendi)
105-112
Gül Ruhsar YILMAZ, Tümer GÜVEN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Sekiz Yıllık Dönemde Sphingomonas paucimobilis İnfeksiyonları
Sphingomonas paucimobilis Infection over an Eight-Year Period (1402 defa görüntülendi)
113-118
Nezire Mine TURHANOĞLU, Fulya BAYINDIR BİLMAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 2007'den 2011'e Stenotrophomonas maltophilia İnfeksiyonları
Stenotrophomonas maltophilia Infections from 2007 to 2011 (1419 defa görüntülendi)
119-127
Aslıhan CANDEVİR ULU, Behice KURTARAN, Filiz KİBAR, Ayşe Seza İNAL, Süheyla KÖMÜR,Hasan Salih Zeki AKSU, Yeşim TAŞOVA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kan Dolaşımı İnfeksiyonlarından İzole Edilen Staphylococcus aureus İzolatlarında Daptomisin ve Kinolon Kombinasyonu: İn Vitro Sinerji Çalışması
The Use of Daptomycin and Quinolones Combination in Staphylococcus aureus Bacteremia: An In Vitro Synergistic Study (1415 defa görüntülendi)
128-133
Derya KETEN, Kenan HIZEL, Berna ÖZDEMİR KEPEK, Özlem GÜZEL TUNÇCAN, Murat DİZBAY, Dilek ARMAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Nozokomiyal Vankomisine Dirençli Enterokok Kolonizasyonu ve İnfeksiyonunda Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Risk Factors in Nosocomial Vancomycin-Resistant Enterococci Colonization and Infection (1699 defa görüntülendi)
134-140
Tümer GÜVEN, Nurcan BAYKAM, Harika ESENER, Şirin Menekşe YILMAZ, Başak DOKUZOĞUZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Bağışıklık Sistemi Normal Hastada Aspergillus Spondilodiskiti ve Paravertebral Apsesi
Aspergillus Spondylodiscitis and Paravertebral Abscess in an Immunocompetent Patient (1179 defa görüntülendi)
141-144
Yasemin ÇAĞ, Öznur AK, Demet HACISEYİTOĞLU, Sedat DALBAYRAK, Aylin EGE GÜL, Serdar ÖZER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Eritema Multiforme ile Seyreden Orofaringeal Tularemi Olgusu
A Case of Oropharyngeal Tularemia Associated with Erythema Multiforme (1671 defa görüntülendi)
145-148
Saygın NAYMAN ALPAT, Ayşe MANTI, Nurettin ERBEN, İlhan ÖZGÜNEŞ, Gaye USLUER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kocuria rosea'nın Neden Olduğu Bakteremi ve Menenjit: Olgu Sunumu
Bacteremia and Meningitis Due to Kocuria rosea: Case Report (1671 defa görüntülendi)
149-152
Ahmet Çağkan İNKAYA, Nazlım AKTUĞ DEMİR, Gökçe UĞUR, Hale GÜMÜŞ, Esengül YILMAZ TATAR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK GÖRÜNÜM 
 
 Paradoksik Reaksiyonu ile İlişkili Kas Apsesi
Paradoxical Reactions Associated with Muscle Abscess (1010 defa görüntülendi)
153-154
Abdurrahman KAYA, Sibel IŞLAK MUTCALI, Mücahit YEMİŞEN, Reşat ÖZARAS 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
   
Yazar Onay Formu

Telif Hakkı Devir Formu
Yazı Değerlendirme
Süreci ve Etik


Budapeşte Açık Erişim
Girişimi’nden bu yana
on yıl: Açık Erişim için
düzenlemeFlora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
DOAJ
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
EMBASE (ELSEVIER)
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
2017 yılından beri
Emerging Sources Citation Index
Tarafından
İndekslenmektedir.

İntihal Politikası
Dergimize gönderilen tüm yazılar iThenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %30 ve altı olması önerilmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.