FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 18 Sayı: 4 Yıl: 2013
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 18 Issue: 4 Year: 2013
  Satın al  
 
 
DERLEME 
 
 Tigesiklin ve Toplumda Gelişen Pnömoni
Tigecycline and Community-Acquired Pneumonia (420 defa görüntülendi)
155 - 160
Sercan ULUSOY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Nedeni Bilinmeyen Ateş Olgularının Değerlendirilmesi: Klinik Tecrübelerimiz
Evaluation of Fever of Unknown Origin: Our Clinical Experience (398 defa görüntülendi)
161 - 168
Aslı HAYKIR SOLAY, Meral USLU, Emin Ediz TÜTÜNCÜ, Deniz YÜCE, İrfan ŞENCAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Tıp Fakültesi Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Erişkin Bağışıklaması Hakkındaki Bilgi Düzeyleri
Fourth Year Medical Students' Level of Knowledge on Adult Immunization (484 defa görüntülendi)
169 - 174
Meltem IŞIKGÖZ TAŞBAKAN, Serhat UYSAL, Raika DURUSOY, Hüsnü PULLUKÇU, Oğuz Reşat SİPAHİ, Tansu YAMAZHAN, Sercan ULUSOY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Klinik Örneklerden İzole Edilen Pseudomonas aeruginosa Suşlarının Antibiyotik Direnç Durumunun Belirlenmesi
Determination of Antibiotic Resistance of Pseudomonas aeruginosa Strains Isolated from Variety of Clinical Samples of a State Hospital (388 defa görüntülendi)
175 - 180
Umut S. ŞAY COŞKUN, Gökhan COŞKUN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Nozokomiyal Kan Dolaşımı İnfeksiyonu Etkeni Olan Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae Suşlarında Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Sıklığı ve Antibiyotiklere Direnç Durumu
The Prevalence of Extended-Spectrum Beta-Lactamase and Antibiotic Resistance among Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae Isolates Responsible for Nosocomial Blood-Stream Infections (489 defa görüntülendi)
181 - 187
Cem ÇELİK, Mustafa Gökhan GÖZEL, Elif Bilge UYSAL, Mustafa Zahir BAKICI, Aynur ENGİN, Uğur TUTAR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Kronik İnflamatuvar Demiyelinizan Poliradikülopatili Bir Hastada Fırsatçı İnfeksiyonların Kombinasyonu
Combination of Opportunistic Infections in a Case of Chronic Inflammatory Demyelinating Polyradiculopathy (419 defa görüntülendi)
188 - 192
Özlem KANDEMİR, Anıl TOMBAK, Tuba KARA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Erişkin Listeria monocytogenes Menenjiti Olgusu: Alkolizm Bir Risk Faktörü mü?
A Case of Adult Listeria monocytogenes Meningitis: Is Alcoholism a Risk Factor? (533 defa görüntülendi)
193 - 195
Hayati DEMİRASLAN, Burak Ekrem ÇİTİL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Gebelikte Tularemi: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Tularemia During Pregnancy: A Case Report and Review of the Literature (606 defa görüntülendi)
196 - 200
Zuhal YEŞİLBAĞ, Selçuk KILIÇ, Bekir ÇELEBİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
18. Cilt Dizini
18th Volume Index
201 - 207
  
   

Flora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir