FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 18 Sayı: 4 Yıl: 2013
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 18 Issue: 4 Year: 2013
  Satın al  
 
 
DERLEME 
 
 Tigesiklin ve Toplumda Gelişen Pnömoni
Tigecycline and Community-Acquired Pneumonia (1155 defa görüntülendi)
155 - 160
Sercan ULUSOY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Nedeni Bilinmeyen Ateş Olgularının Değerlendirilmesi: Klinik Tecrübelerimiz
Evaluation of Fever of Unknown Origin: Our Clinical Experience (863 defa görüntülendi)
161 - 168
Aslı HAYKIR SOLAY, Meral USLU, Emin Ediz TÜTÜNCÜ, Deniz YÜCE, İrfan ŞENCAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Tıp Fakültesi Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Erişkin Bağışıklaması Hakkındaki Bilgi Düzeyleri
Fourth Year Medical Students' Level of Knowledge on Adult Immunization (1329 defa görüntülendi)
169 - 174
Meltem IŞIKGÖZ TAŞBAKAN, Serhat UYSAL, Raika DURUSOY, Hüsnü PULLUKÇU, Oğuz Reşat SİPAHİ, Tansu YAMAZHAN, Sercan ULUSOY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Klinik Örneklerden İzole Edilen Pseudomonas aeruginosa Suşlarının Antibiyotik Direnç Durumunun Belirlenmesi
Determination of Antibiotic Resistance of Pseudomonas aeruginosa Strains Isolated from Variety of Clinical Samples of a State Hospital (1470 defa görüntülendi)
175 - 180
Umut S. ŞAY COŞKUN, Gökhan COŞKUN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Nozokomiyal Kan Dolaşımı İnfeksiyonu Etkeni Olan Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae Suşlarında Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Sıklığı ve Antibiyotiklere Direnç Durumu
The Prevalence of Extended-Spectrum Beta-Lactamase and Antibiotic Resistance among Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae Isolates Responsible for Nosocomial Blood-Stream Infections (1821 defa görüntülendi)
181 - 187
Cem ÇELİK, Mustafa Gökhan GÖZEL, Elif Bilge UYSAL, Mustafa Zahir BAKICI, Aynur ENGİN, Uğur TUTAR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Kronik İnflamatuvar Demiyelinizan Poliradikülopatili Bir Hastada Fırsatçı İnfeksiyonların Kombinasyonu
Combination of Opportunistic Infections in a Case of Chronic Inflammatory Demyelinating Polyradiculopathy (1275 defa görüntülendi)
188 - 192
Özlem KANDEMİR, Anıl TOMBAK, Tuba KARA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Erişkin Listeria monocytogenes Menenjiti Olgusu: Alkolizm Bir Risk Faktörü mü?
A Case of Adult Listeria monocytogenes Meningitis: Is Alcoholism a Risk Factor? (1266 defa görüntülendi)
193 - 195
Hayati DEMİRASLAN, Burak Ekrem ÇİTİL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Gebelikte Tularemi: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Tularemia During Pregnancy: A Case Report and Review of the Literature (1901 defa görüntülendi)
196 - 200
Zuhal YEŞİLBAĞ, Selçuk KILIÇ, Bekir ÇELEBİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
18. Cilt Dizini
18th Volume Index
201 - 207
  
   
Yazar Onay Formu

Telif Hakkı Devir Formu
Yazı Değerlendirme
Süreci ve Etik


Budapeşte Açık Erişim
Girişimi’nden bu yana
on yıl: Açık Erişim için
düzenlemeFlora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
DOAJ
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
EMBASE (ELSEVIER)
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
2017 yılından beri
Emerging Sources Citation Index
Tarafından
İndekslenmektedir.

İntihal Politikası
Dergimize gönderilen tüm yazılar iThenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %30 ve altı olması önerilmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.