FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 19 Sayı: 2 Yıl: 2014
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 19 Issue: 2 Year: 2014
  Satın al  
 
 
DERLEME 
 
 İntrakraniyal Tüberkülozda Görüntüleme
Imaging in Intracranial Tuberculosis (357 defa görüntülendi)
59 - 65
Aynur TURAN, Yeliz DADALI, Baki HEKİMOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Sistemik Aspergilloz Tanısında Çeşitli Yöntemlerin Araştırılması
Investigation of Various Methods in the Diagnosis of Systemic Aspergillosis (190 defa görüntülendi)
66 - 73
Hafize SAV, Nedret KOÇ, Mustafa Altay ATALAY, Orhan YILDIZ, Gonca DEMİR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 HIV İnfekte Yaşlı Olguların Değerlendirilmesi
Evaluation of HIV Infected Elderly Patients (293 defa görüntülendi)
74 - 79
Ayşe İNCİ, Muzaffer FİNCANCI, Ahmet Cem YARDIMCI, Esra FERSAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kan Kültürlerinden İzole Edilen Staphylococcus aureus Suşlarında Antibiyotiklere Direnç
Antibiotic Resistance in Staphylococcus aureus Strains Isolated from Blood Cultures (229 defa görüntülendi)
80 - 84
Hakan TEMİZ, Şafak KAYA, Sevim TEMİZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Üçüncü Basamak Bir Hastanede Sağlık Personelinde Kesici-Delici Alet Yaralanmaları ve Kan/Vücut Sıvılarıyla Temas
Sharp Instrument Injuries and Exposure to Blood and Bodily Fluids of Health Care Workers in a Tertiary Care Facility (203 defa görüntülendi)
85 - 90
Gül Ruhsar YILMAZ, Tümer GÜVEN, Ayşe Gülden BEKGÖZ, Gökçe TÜRK ÖZTÜRK, Rahmet GÜNER, Zeliha KOÇAK TUFAN, Fatma CİVELEK ESER, Mehmet A. TAŞYARAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Aktif ve Pasif İmmünprofilaksiye Rağmen İkizlerde Farklı Hepatit B Serolojisi: Olgu Sunumu
Discordant Hepatitis B Serology in Twins Despite Active and Passive Immunoprophylaxis: A Case Report (203 defa görüntülendi)
91 - 95
Tuğba SARI, Süda TEKİN KORUK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Listeriyoz ve İnfeksiyon Acilleri: Üç Olgu
Listeriosis and Infectious Disease Emergencies: Three Cases (232 defa görüntülendi)
96 - 99
Onur ÖZGENÇ, Seher Ayten COŞKUNER, Melis DEMİRCİ, Gülten SOP, Meltem AVCI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Sphingomonas paucimobilis: Oldukça Nadir Görülen Bir Endokardit Olgusu
Sphingomonas paucimobilis: A Quite Rare Case of Endocarditis (321 defa görüntülendi)
100 - 104
İbrahim ÖZSÖYLER, Hikmet Eda ALIŞKAN, Hasan UNCU, Hacı Ali UÇAK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
   

Flora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir