FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 19 Sayı: 2 Yıl: 2014
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 19 Issue: 2 Year: 2014
  Satın al  
 
 
DERLEME 
 
 İntrakraniyal Tüberkülozda Görüntüleme
Imaging in Intracranial Tuberculosis (2274 defa görüntülendi)
59 - 65
Aynur TURAN, Yeliz DADALI, Baki HEKİMOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Sistemik Aspergilloz Tanısında Çeşitli Yöntemlerin Araştırılması
Investigation of Various Methods in the Diagnosis of Systemic Aspergillosis (1051 defa görüntülendi)
66 - 73
Hafize SAV, Nedret KOÇ, Mustafa Altay ATALAY, Orhan YILDIZ, Gonca DEMİR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 HIV İnfekte Yaşlı Olguların Değerlendirilmesi
Evaluation of HIV Infected Elderly Patients (1545 defa görüntülendi)
74 - 79
Ayşe İNCİ, Muzaffer FİNCANCI, Ahmet Cem YARDIMCI, Esra FERSAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kan Kültürlerinden İzole Edilen Staphylococcus aureus Suşlarında Antibiyotiklere Direnç
Antibiotic Resistance in Staphylococcus aureus Strains Isolated from Blood Cultures (1316 defa görüntülendi)
80 - 84
Hakan TEMİZ, Şafak KAYA, Sevim TEMİZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Üçüncü Basamak Bir Hastanede Sağlık Personelinde Kesici-Delici Alet Yaralanmaları ve Kan/Vücut Sıvılarıyla Temas
Sharp Instrument Injuries and Exposure to Blood and Bodily Fluids of Health Care Workers in a Tertiary Care Facility (1260 defa görüntülendi)
85 - 90
Gül Ruhsar YILMAZ, Tümer GÜVEN, Ayşe Gülden BEKGÖZ, Gökçe TÜRK ÖZTÜRK, Rahmet GÜNER, Zeliha KOÇAK TUFAN, Fatma CİVELEK ESER, Mehmet A. TAŞYARAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Aktif ve Pasif İmmünprofilaksiye Rağmen İkizlerde Farklı Hepatit B Serolojisi: Olgu Sunumu
Discordant Hepatitis B Serology in Twins Despite Active and Passive Immunoprophylaxis: A Case Report (1790 defa görüntülendi)
91 - 95
Tuğba SARI, Süda TEKİN KORUK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Listeriyoz ve İnfeksiyon Acilleri: Üç Olgu
Listeriosis and Infectious Disease Emergencies: Three Cases (1431 defa görüntülendi)
96 - 99
Onur ÖZGENÇ, Seher Ayten COŞKUNER, Melis DEMİRCİ, Gülten SOP, Meltem AVCI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Sphingomonas paucimobilis: Oldukça Nadir Görülen Bir Endokardit Olgusu
Sphingomonas paucimobilis: A Quite Rare Case of Endocarditis (1198 defa görüntülendi)
100 - 104
İbrahim ÖZSÖYLER, Hikmet Eda ALIŞKAN, Hasan UNCU, Hacı Ali UÇAK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
   
Yazar Onay Formu

Telif Hakkı Devir Formu
Yazı Değerlendirme
Süreci ve Etik


Budapeşte Açık Erişim
Girişimi’nden bu yana
on yıl: Açık Erişim için
düzenlemeFlora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
DOAJ
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
EMBASE (ELSEVIER)
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
2017 yılından beri
Emerging Sources Citation Index
Tarafından
İndekslenmektedir.

İntihal Politikası
Dergimize gönderilen tüm yazılar iThenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %30 ve altı olması önerilmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.