FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 20 Sayı: 1 Yıl: 2015
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 20 Issue: 1 Year: 2015
  Satın al  
 
 
DERLEME 
 
 Ufuktaki Yeni Antibiyotikler, 2015
Novel Antibiotics on the Horizon, 2015 (309 defa görüntülendi)
1 - 9
Nazif ELALDI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Aile Hekimlerine Eğitim Verilmesi ve Aşılama Hedeflerinin Belirlenmesinin Pnömokok Aşılanma Oranları Üzerine Etkileri
The Effects of Educating Family Physicians and Setting Targets for Vaccination on Pneumococcal Vaccination Coverage Rates (197 defa görüntülendi)
10 - 15
Serhat ÜNAL, Mine DURUSU TANRIÖVER, Erdoğan TAŞ, İlker GÜNER, Ömer Yalçın ÇETİN, İsmail SAYAR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kandidüriye Farklı Uzmanların Yaklaşımı: Bir Anket Çalışması
Various Specialist Approaches for the Management of Candiduria: A Questionnaire Study (181 defa görüntülendi)
16 - 21
Vildan AVKAN OĞUZ, Nur YAPAR, Meltem AVCI, Gülşen MERMUT, Hüsnü PULLUKÇU, Meltem IŞIKGÖZ TAŞBAKAN, Suzan SAÇAR, Selda SAYIN KUTLU, Çiğdem Banu ÇETİN, Bülent ERTUĞRUL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yoğun Bakım Ünitelerinde Santral Kateter İlişkili Kan Dolaşımı İnfeksiyon Hızı, Etken Mikroorganizmaların Dağılımı ve Antibiyotik Duyarlılık Oranları: 5.5 Yıllık Sonuçlar
Catheter-related Bloodstream Infection Rates, Distribution of Infective Agents and Antibiotic Susceptibilities in Intensive Care Units: Results of a 5.5-Year-Study (205 defa görüntülendi)
22 - 29
Aynur ATİLLA, Zahide DOĞANAY, Hale KEFELİ ÇELİK, Süleyman Sırrı KILIÇ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Obstetri ve Jinekoloji Kliniklerinde Antibiyotik Kullanımına İlişkin Çok Merkezli Nokta Prevalans Çalışması
Multicenter Point Prevalence Study Relating to Antibiotic Usage in Obstetric and Gynecology Clinics (247 defa görüntülendi)
30 - 38
Sefa ARLIER, Cevdet ADIGÜZEL, Orkun TOLUNAY, Ahmet Barış GÜZEL, Esra Selver SAYGILI YILMAZ, Oğuz YÜCEL, Adnan İNAN, Senih Seyfettin KARAMAN, Ferit KUŞCU, Fahri AYDIN, Mehmet Fatih DİLEN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Çocukta 1.5 kg Ağırlığında Dekortikasyon Materyali Nedeni: Tüberküloz Plörezi
The Cause of Decortication Material, 1.5 kg in Weight, in a Child Patient: Tuberculous Pleurisy (371 defa görüntülendi)
39 - 42
Nuri DÜZGÜN, Hıdır ESME, Mustafa ÇALIK, Ercan KURTİPEK, Süleyman Emre AKIN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Ciddi Plasmodium falciparum Sıtmasında Exchange Transfüzyon Deneyimimiz
Experience of Erythrocyte Exchange in Severe Plasmodium falciparum Malaria (250 defa görüntülendi)
43 - 46
Hava YILMAZ, Barış ÇİÇEK, Fatma ÜLGER, Şaban ESEN, Murat HÖKELEK, Süleyman Sırrı KILIÇ, Mustafa SÜNBÜL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Seftriakson ve Kortikosteroid Kombinasyonu ile Tedavi Edilen Pulmoner Leptospiroz Olgusu
A Case of Pulmonary Leptospirosis Treated with a Combination of Corticosteroid and Ceftriaxone (200 defa görüntülendi)
47 - 51
Derya SEYMAN, Nefise ÖZTOPRAK, Hande BERK, Filiz KIZILATEŞ, Ahmet ÖZSANCAK, Veli GÜNAY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
   

Flora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir