FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 20 Sayı: 2 Yıl: 2015
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 20 Issue: 2 Year: 2015
  Satın al  
 
 
DERLEME 
 
 Ebola Virüsü Hastalığı
Ebola Virus Disease
53 - 73
Necla TÜLEK, Şebnem ERDİNÇ 
[Özet ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 On Beş Nörobruselloz Olgusunun İrdelenmesi
Review of 15 Cases of Neurobrucellosis
74 - 78
Özlem AKDOĞAN, Yasemin ERSOY, Funda YETKİN, Üner KAYABAŞ, Yaşar BAYINDIR, Çiğdem KUZUCU, Şirvan ELMAS DAL 
[Özet ] [PDF ] 
 Candida dubliniensis İnfeksiyonları: Retrospektif Değerlendirme
Candida dubliniensis Infectious: Retrospective Evaluation
79 - 84
Meltem IŞIKGÖZ TAŞBAKAN, Süleyha HİLMİOĞLU POLAT, Ayşe UYAN, Mehmet Sezai TAŞBAKAN, Dilek Yeşim METİN, Hüsnü PULLUKÇU 
[Özet ] [PDF ] 
 Toplumun Brusella ve Önlenmesi Hakkında Bilgi Düzeyinin Belirlenmesi
Determining the Knowledge Level of the Community On Brucellosis and its Prevention
85 - 91
Mehtap KAVURMACI, Mehtap TAN, Hatice POLAT, Nuray DAYAPOĞLU, Zümrüt AKGÜN ŞAHİN 
[Özet ] [PDF ] 
 Toplum ve Hastane Kaynaklı Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten Üropatojen Escherichia coli Suşlarında Çeşitli Antibiyotiklerin Minimum İnhibitör Konsantrasyonlarının Araştırılması
The Comparison of Various Antibiotics Sensitivities in Uropathogen Escherichia coli Strains Producing Community and Hospital-Acquired Extended Spectrum Beta-Lactamase
92 - 98
Şafak ÖZER BALİN, Ayhan AKBULUT, Affan DENK, Ayşe SAĞMAK TARTAR, Mehmet ÖZDEN, Kudbettin DEMİRDAĞ 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Kardiyak Tamponadla Seyreden Bir Relaps Bruselloz Olgusu
A Case of Relapsed Brucellosis Progressing with Cardiac Tamponade
99 - 102
Hale TURAN ÖZDEN, Turhan TOGAN, Mehmet ÖZÜLKÜ, Özgür ÇİFTÇİ 
[Özet ] [PDF ] 
 İnvaziv Pulmoner Aspergillozisin Nadir Bir Prezentasyonu Olarak Spontan Pnömotoraks: Olgu Sunumu
Spontaneous Pneumothorax As a Rare Presentation of Invasive Pulmonary Aspergillosis: A Case Report
103 - 106
Sibel DOĞRU, Mesut DEMİRKÖSE, Tayibe BAL, Vicdan KÖKSALDI MOTOR, Burçin ÖZER, Ersin Şükrü ERDEN 
[Özet ] [PDF ] 
 Termal Havuz Sonrası Streptococcus salivarius'a Bağlı Gelişen Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi İlişkili Peritonit Olgusu
Peritonitis Case Associated with Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis That Induced Due to Streptococcus salivarius After Thermal Pool
107 - 109
Ayşe SAĞMAK TARTAR 
[Özet ] [PDF ] 
  
   
Yazar Onay Formu

Telif Hakkı Devir Formu
Yazı Değerlendirme
Süreci ve Etik


Budapeşte Açık Erişim
Girişimi’nden bu yana
on yıl: Açık Erişim için
düzenlemeFlora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
DOAJ
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
EMBASE (ELSEVIER)
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
2017 yılından beri
Emerging Sources Citation Index
Tarafından
İndekslenmektedir.

İntihal Politikası
Dergimize gönderilen tüm yazılar iThenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %30 ve altı olması önerilmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.