FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 20 Sayı: 3 Yıl: 2015
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 20 Issue: 3 Year: 2015
  Satın al  
 
 
DERLEME 
 
 Hematolojik Malignitelerde İnvaziv Fungal İnfeksiyon Tanı Testlerinin Klinikte Kullanımı: Kanıtlara Eleştirel Bakış ve Türk Uzman Görüşleri (TUG-3)
Recommendations for the Clinical Use of Diagnostic Tools in Invasive Fungal Diseases in Hematological Malignancies: A Critical Review of Evidence and Turkish Expert Opinion (TEO-3)
111 - 119
Alpay AZAP, Sibel AŞÇIOĞLU HAYRAN, Özlem ÖZDEMİR KUMBASAR, Ömrüm UZUN, Sevtap ARIKAN AKDAĞLI, Figen BAŞARAN DEMİRKAZIK, Beyza ENER, Gökhan METAN, Zekaver ODABAŞI, Hamdi AKAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Hepatit B ve Hepatit C Koinfeksiyonu
Hepatitis B and Hepatitis C Co-infection
120 - 127
Bircan KAYAASLAN, Gül Ruhsar YILMAZ 
[Özet ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Son İki Yılda Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesine Başvuran Suriye Kökenli ve Suriye Kökenli Olmayan Hastalara Ait Serum Örneklerindeki HBsAg, Anti-HBs ve Anti-HCV Pozitifliklerinin Değerlendirilmesi
Seroprevalences of HBsAg, Anti-HBs, and Anti-HCV in Serum Samples Obtained from Syrian-Origin and Non-Syrian-Origin Patients Admitted to Kahramanmaras Necip Fazil City Hospital in the Last Two Years
128 - 132
Esra ÖZKAYA, Özlem KİRİŞCİ, Ahmet ÇALIŞKAN, Seray TÜMER, Hande ŞENOL 
[Özet ] [PDF ] 
 Pegile İnterferon Alfa Tedavisi Alan Hastalarda Sonuçların Değerlendirilmesi
Evaluation of the Results of Patients Treated by Pegylated Interferon Alpha Therapy
133 - 139
Çiğdem PAPİLA, Müge ÖZGÜLER, Türkkan KAYGUSUZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Bir Üniversite Hastanesinde Vankomisine Dirençli Enterokok Epidemisi: Risk Faktörlerinin Araştırılması
Vancomycin Resistant Enterococcus Outbreak in a University Hospital: Investigation of Risk Factors
140 - 149
Münevver ŞEN, Nazif ELALDI, Mustafa Gökhan GÖZEL, Cem ÇELİK, Aynur ENGİN, Mehmet BAKIR, Mustafa Zahir BAKICI, Sinan GÜRSOY 
[Özet ] [PDF ] 
 Kastamonu'da Tularemi Tanısıyla İzlenen Olguların Başvuru Sırasındaki Klinik ve Epidemiyolojik Özelliklerinin İncelenmesi
Investigation of Clinical and Epidemiological Characteristics of Cases with a Diagnosis of Tularemia During Admission in Kastamonu
150 - 156
Can Hüseyin HEKİMOĞLU, Neşe ATEŞ DEMİRCİ, Güliz UYAR GÜLEÇ 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Hematolojik Maligniteli Hastada Bir Fungemi Etkeni: Blastoschizomyces capitatus
A Cause of Fungemia in a Patient with Hematological Malignancy: Blastoschizomyces capitatus
157 - 161
Müge AYHAN, Gülden YILMAZ, Elif Mukime ÖZTÜRK, Serdar SEZER, Uğur ŞAHİN, Pervin TOPÇUOĞLU, Ahmet Derya AYSEV, Fügen YÖRÜK 
[Özet ] [PDF ] 
 Bir Anemi Nedeni Olarak Alışılmışın Dışında Bir Falsiparum Sıtma Olgusu
An Unusual Presentation of Falciparum Malaria As a Cause of Anemia
162 - 165
İlkay BOZKURT, Hava YILMAZ, Heval BİLEK, Mustafa SÜNBÜL 
[Özet ] [PDF ] 
  
   

Flora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir