FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 20 Sayı: 3 Yıl: 2015
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 20 Issue: 3 Year: 2015
  Satın al  
 
 
DERLEME 
 
 Hematolojik Malignitelerde İnvaziv Fungal İnfeksiyon Tanı Testlerinin Klinikte Kullanımı: Kanıtlara Eleştirel Bakış ve Türk Uzman Görüşleri (TUG-3)
Recommendations for the Clinical Use of Diagnostic Tools in Invasive Fungal Diseases in Hematological Malignancies: A Critical Review of Evidence and Turkish Expert Opinion (TEO-3)
111 - 119
Alpay AZAP, Sibel AŞÇIOĞLU HAYRAN, Özlem ÖZDEMİR KUMBASAR, Ömrüm UZUN, Sevtap ARIKAN AKDAĞLI, Figen BAŞARAN DEMİRKAZIK, Beyza ENER, Gökhan METAN, Zekaver ODABAŞI, Hamdi AKAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Hepatit B ve Hepatit C Koinfeksiyonu
Hepatitis B and Hepatitis C Co-infection
120 - 127
Bircan KAYAASLAN, Gül Ruhsar YILMAZ 
[Özet ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Son İki Yılda Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesine Başvuran Suriye Kökenli ve Suriye Kökenli Olmayan Hastalara Ait Serum Örneklerindeki HBsAg, Anti-HBs ve Anti-HCV Pozitifliklerinin Değerlendirilmesi
Seroprevalences of HBsAg, Anti-HBs, and Anti-HCV in Serum Samples Obtained from Syrian-Origin and Non-Syrian-Origin Patients Admitted to Kahramanmaras Necip Fazil City Hospital in the Last Two Years
128 - 132
Esra ÖZKAYA, Özlem KİRİŞCİ, Ahmet ÇALIŞKAN, Seray TÜMER, Hande ŞENOL 
[Özet ] [PDF ] 
 Pegile İnterferon Alfa Tedavisi Alan Hastalarda Sonuçların Değerlendirilmesi
Evaluation of the Results of Patients Treated by Pegylated Interferon Alpha Therapy
133 - 139
Çiğdem PAPİLA, Müge ÖZGÜLER, Türkkan KAYGUSUZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Bir Üniversite Hastanesinde Vankomisine Dirençli Enterokok Epidemisi: Risk Faktörlerinin Araştırılması
Vancomycin Resistant Enterococcus Outbreak in a University Hospital: Investigation of Risk Factors
140 - 149
Münevver ŞEN, Nazif ELALDI, Mustafa Gökhan GÖZEL, Cem ÇELİK, Aynur ENGİN, Mehmet BAKIR, Mustafa Zahir BAKICI, Sinan GÜRSOY 
[Özet ] [PDF ] 
 Kastamonu'da Tularemi Tanısıyla İzlenen Olguların Başvuru Sırasındaki Klinik ve Epidemiyolojik Özelliklerinin İncelenmesi
Investigation of Clinical and Epidemiological Characteristics of Cases with a Diagnosis of Tularemia During Admission in Kastamonu
150 - 156
Can Hüseyin HEKİMOĞLU, Neşe ATEŞ DEMİRCİ, Güliz UYAR GÜLEÇ 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Hematolojik Maligniteli Hastada Bir Fungemi Etkeni: Blastoschizomyces capitatus
A Cause of Fungemia in a Patient with Hematological Malignancy: Blastoschizomyces capitatus
157 - 161
Müge AYHAN, Gülden YILMAZ, Elif Mukime ÖZTÜRK, Serdar SEZER, Uğur ŞAHİN, Pervin TOPÇUOĞLU, Ahmet Derya AYSEV, Fügen YÖRÜK 
[Özet ] [PDF ] 
 Bir Anemi Nedeni Olarak Alışılmışın Dışında Bir Falsiparum Sıtma Olgusu
An Unusual Presentation of Falciparum Malaria As a Cause of Anemia
162 - 165
İlkay BOZKURT, Hava YILMAZ, Heval BİLEK, Mustafa SÜNBÜL 
[Özet ] [PDF ] 
  
   
Yazar Onay Formu

Telif Hakkı Devir Formu
Yazı Değerlendirme
Süreci ve Etik


Budapeşte Açık Erişim
Girişimi’nden bu yana
on yıl: Açık Erişim için
düzenlemeFlora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
DOAJ
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
EMBASE (ELSEVIER)
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
2017 yılından beri
Emerging Sources Citation Index
Tarafından
İndekslenmektedir.

İntihal Politikası
Dergimize gönderilen tüm yazılar iThenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %30 ve altı olması önerilmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.