FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 20 Sayı: 4 Yıl: 2015
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 20 Issue: 4 Year: 2015
  Satın al  
 
 
DERLEME 
 
 Antibiyotik Çağı Sonunda Keşfedilen Yeni Dünyalar: Rezistom ve Mobilom
New Worlds Discovered Towards the End of the Antibiotic Era: Resistome and Mobilome
167 - 173
Aycan GÜNDOĞDU, Emine ALP MEŞE 
[Özet ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Akut Menenjit Kliniği ile Başvuran Hastaların BOS Örneklerinde Viral Etkenlerin Erken Tanısı
Early Diagnosis of Viral Pathogens in Cerebrospinal Fluid from Patients with Acute Meningitis
174 - 181
Candan ÇİÇEK, Hüsnü PULLUKÇU, Hale KALFAOĞLU, Hasip KAHRAMAN, Eylem ULAŞ SAZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Yoğun Bakım Üniteleri Arasında Geçiş Gösteren Acinetobacter baumannii Salgınının AP-PCR Yöntemi ile Gösterilmesi
Demonstration of Transmission of an Acinetobacter baumannii Outbreak Between Intensive Care Units Using AP-PCR Method
182 - 187
Özlem GÜZEL TUNÇCAN, Murat DİZBAY, Yasemin IŞIK KOÇ, Serpil BAŞ, Meltem YALINAY ÇIRAK, Firdevs AKTAŞ 
[Özet ] [PDF ] 
 Bir Üniversite Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde Gelişen Nozokomiyal Üriner Sistem İnfeksiyonu İnsidansı, Etken Mikroorganizmalar ve Duyarlılıkları
The Incidence of Intensive Care Unit-Acquired Nosocomial Urinary Tract Infections: Microorganisms and Susceptibilities in a University Hospital
188 - 194
Zeynep TÜRE, Safiye ERSOY, Gamze KALIN, Dilek ALTUN, Emine ALP MEŞE 
[Özet ] [PDF ] 
 Üriner Kateterli Yoğun Bakım Hastalarında Kandidüri: Risk Faktörleri, Kandidemi Gelişimi ve Mortaliteye Etkisi
Candiduria Among Intensive Care Unit Patients Undergoing Urinary Catheterization: Risk Factors, Effect on Candidemia and Mortality
195 - 202
Nur YAPAR, Hatice KÖSE, Mahmut Cem ERGON, Yusuf SAVRAN, Mine DOLUCA, Vildan AVKAN OĞUZ 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Otolog Kök Hücre Nakli Sonrası Gelişen Dissemine Herpes Zoster: Olgu Sunumu
Disseminated Herpes Zoster Which Developed After Autologous Stem Cell Transplantation: Case Report
203 - 205
Güler DELİBALTA, Ayşen TİMURAĞAOĞLU, Oral ÖNCÜL 
[Özet ] [PDF ] 
 Diyabetik Ayakta Nadir Bir Etken: Granulicatella elegans
A Rare Cause for Diabetic Foot: Granulicatella elegans
206 - 209
Seval AKAY, Melda TÜRKEN, Derya AKARKEN, Şükran KÖSE, Harun AKAR 
[Özet ] [PDF ] 
  
20. Cilt Dizini
20th Volume Index
210 - 216
  
   
Yazar Onay Formu

Telif Hakkı Devir Formu
Yazı Değerlendirme
Süreci ve Etik


Budapeşte Açık Erişim
Girişimi’nden bu yana
on yıl: Açık Erişim için
düzenlemeFlora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
DOAJ
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
EMBASE (ELSEVIER)
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
2017 yılından beri
Emerging Sources Citation Index
Tarafından
İndekslenmektedir.

İntihal Politikası
Dergimize gönderilen tüm yazılar iThenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %30 ve altı olması önerilmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.