FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 21 Sayı: 1 Yıl: 2016
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 21 Issue: 1 Year: 2016
  Satın al  
 
 
DERLEME 
 
 Febril Nötropenik Hasta Takibinde Kılavuzlar: IDSA ve ECIL Karşılaştırması
The Guidelines for Febril Neutropenic Patients: The Comparison of Guidelines of IDSA and ECIL
1 - 9
Bircan KAYAASLAN 
[Özet ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Erken Çocukluk Çağında Görülen İshalde Rotavirüs ve Adenovirüs İnsidansı
Rotavirus and Adenovirus Incidences in Diarrheas Existing in the Early Childhood
10 - 14
Selçuk NAZİK, Ahmet SEZER, İlyas DURAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Risk Altındaki Erişkinlerin Pnömokok ve İnfluenza Aşılanma Oranları ve Aşıya Karşı Tutumları
Pneumococcal and Influenza Vaccination Coverage Rates of Adult Patients at Risk and Their Attitudes Towards Vaccination
15 - 20
Lale ÖZIŞIK, Emre YEKEDÜZ, Mine DURUSU TANRIÖVER, Özant HELVACI, Nursel ÇALIK BAŞARAN, Serhat ÜNAL 
[Özet ] [PDF ] 
 Kateter İlişkili Üriner Sistem İnfeksiyonu: Önlemek Mümkün mü?
Catheter Associated Urinary Tract Infection: Is It Possible to Prevent?
21 - 26
Murat DİZBAY, Melda TÜRKOĞLU, Gülbin AYGENCEL, Burcu BAYRAK, Hatice ŞİMŞEK, Çiğdem ÖZDEMİR 
[Özet ] [PDF ] 
 Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kan Kültürlerinden Üreyen Mikroorganizmalar ve Antimikrobiyal Duyarlılıkları
Microorganisms Isolated from Blood Cultures and Their Antimicrobial Susceptibility in Hitit University Corum Training and Research Hospital
27 - 32
Leyla TAŞÇI, A. Semra GÜRESER, Z. İlkay BOYACIOĞLU, Djursun KARASARTOVA, Ayşegül TAYLAN ÖZKAN 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Fusarium solani'nin Etken Olduğu Fungal Keratit Olgusu
A Fungal Keratitis Case Caused by Fusarium solani
33 - 37
Rukiye BERKEM, Gamze TÜRKOĞLU, Sefer Erman YILMAZ, Ayşe BURCU, Ayşe KALKANCI 
[Özet ] [PDF ] 
 Lung Abscess in Crimean-Congo Hemorrhagic Fever: A Case Report
Kırım-Kongo Kanamalı Ateşinde Akciğer Apsesi: Bir Olgu Sunumu
38 - 41
Şule ÇINAR, Gülden BİLGİN, Necla TÜLEK, Metin ÖZSOY, Çiğdem MOROĞLU, F. Şebnem ERDİNÇ, Günay TUNCER ERTEM 
[Özet ] [PDF ] 
 Seronegatif Brusella Peritoniti
Seronegative Brucella Peritonitis
42 - 46
Oya AKKAYA, Adil AKKAYA, Özlem AYDEMİR 
[Özet ] [PDF ] 
  
   

Flora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir