FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 21 Sayı: 2 Yıl: 2016
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 21 Issue: 2 Year: 2016
  Satın al  
 
 
DERLEME 
 
 Periprostetik Eklem İnfeksiyonlarına Yaklaşımda Gelişmeler
Updates on Periprosthetic Joint Infections
47 - 56
Zeliha KOÇAK TUFAN 
[Özet ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Nokardiyoz: 16 Hastanın Değerlendirilmesi
Nocardiosis: A Review of 16 Cases
57 - 63
Günel GULİYEVA, Hüsnü PULLUKÇU, Mehmet Sezai TAŞBAKAN, Dilek Yeşim METİN, Oğuz Reşat SİPAHİ, Tansu YAMAZHAN, Meltem TAŞBAKAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Enterobacteriaceae Klinik İzolatlarında Beta-Laktamaz ve Kinolon Direnç Genlerinin Araştırılması
Investigation of Beta-Lactamases and Quinolone Resistance Genes in Clinical Isolates of Enterobacteriaceae
64 - 76
Gül BAYRAM, Nuran DELİALİOĞLU, Gürol EMEKDAŞ, Candan ÖZTÜRK, Mehmet Sami SERİN 
[Özet ] [PDF ] 
 Klinik Örneklerden İzole Edilen Acinetobacter baumannii Suşlarının Antibiyotik Duyarlılık Oranlarının İncelenmesi (2010-2016)
Investigation of Antibiotic Susceptibility of Acinetobacter baumannii Isolated from Clinical Specimens (2010-2016)
77 - 81
Birol ŞAFAK, Osman KILINÇ, Nedim TUNÇ 
[Özet ] [PDF ] 
 Bruselloz Hastalarında Spondilodiskit ile İlişkili Faktörler
Factors Related with Spondylodiscitis in Patients with Brucellosis
82 - 87
Serhat UYSAL, Fatih DANA, Meltem TAŞBAKAN, Oğuz Reşat SİPAHİ, Ayşe UYSAL, Tansu YAMAZHAN, Mehmet ARGIN, Hüsnü PULLUKÇU, Sercan ULUSOY 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMU 
 
 Nadir Bir Akciğer İnfeksiyonu Olgusu: Pulmoner Aktinomikoz
A Rare Pulmonary Infection Case: Pulmonary Actinomycosis
88 - 92
Muhammet GÜLHAN, Pınar YILDIZ GÜLHAN, Mesut ARSLAN, Şeyma YILDIZ 
[Özet ] [PDF ] 
  
KLİNİK GÖRÜNÜM 
 
 Erişkin Bir Hastada El, Ayak ve Ağız Hastalığı
Hand, Foot and Mouth Disease in An Adult Patient
93 - 94
Ferit KUŞCU, Süheyla KÖMÜR, Aslıhan CANDEVİR ULU 
[Özet ] [PDF ] 
  
   

Flora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir