FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 21 Sayı: 2 Yıl: 2016
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 21 Issue: 2 Year: 2016
   
 
 
DERLEME 
 
 Periprostetik Eklem İnfeksiyonlarına Yaklaşımda Gelişmeler
Updates on Periprosthetic Joint Infections
47 - 56
Zeliha KOÇAK TUFAN 
[Özet ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Nokardiyoz: 16 Hastanın Değerlendirilmesi
Nocardiosis: A Review of 16 Cases
57 - 63
Günel GULİYEVA, Hüsnü PULLUKÇU, Mehmet Sezai TAŞBAKAN, Dilek Yeşim METİN, Oğuz Reşat SİPAHİ, Tansu YAMAZHAN, Meltem TAŞBAKAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Enterobacteriaceae Klinik İzolatlarında Beta-Laktamaz ve Kinolon Direnç Genlerinin Araştırılması
Investigation of Beta-Lactamases and Quinolone Resistance Genes in Clinical Isolates of Enterobacteriaceae
64 - 76
Gül BAYRAM, Nuran DELİALİOĞLU, Gürol EMEKDAŞ, Candan ÖZTÜRK, Mehmet Sami SERİN 
[Özet ] [PDF ] 
 Klinik Örneklerden İzole Edilen Acinetobacter baumannii Suşlarının Antibiyotik Duyarlılık Oranlarının İncelenmesi (2010-2016)
Investigation of Antibiotic Susceptibility of Acinetobacter baumannii Isolated from Clinical Specimens (2010-2016)
77 - 81
Birol ŞAFAK, Osman KILINÇ, Nedim TUNÇ 
[Özet ] [PDF ] 
 Bruselloz Hastalarında Spondilodiskit ile İlişkili Faktörler
Factors Related with Spondylodiscitis in Patients with Brucellosis
82 - 87
Serhat UYSAL, Fatih DANA, Meltem TAŞBAKAN, Oğuz Reşat SİPAHİ, Ayşe UYSAL, Tansu YAMAZHAN, Mehmet ARGIN, Hüsnü PULLUKÇU, Sercan ULUSOY 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMU 
 
 Nadir Bir Akciğer İnfeksiyonu Olgusu: Pulmoner Aktinomikoz
A Rare Pulmonary Infection Case: Pulmonary Actinomycosis
88 - 92
Muhammet GÜLHAN, Pınar YILDIZ GÜLHAN, Mesut ARSLAN, Şeyma YILDIZ 
[Özet ] [PDF ] 
  
KLİNİK GÖRÜNÜM 
 
 Erişkin Bir Hastada El, Ayak ve Ağız Hastalığı
Hand, Foot and Mouth Disease in An Adult Patient
93 - 94
Ferit KUŞCU, Süheyla KÖMÜR, Aslıhan CANDEVİR ULU 
[Özet ] [PDF ] 
  
   
Yazar Onay Formu

Telif Hakkı Devir Formu
Yazı Değerlendirme
Süreci ve Etik


Budapeşte Açık Erişim
Girişimi’nden bu yana
on yıl: Açık Erişim için
düzenlemeFlora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
DOAJ
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
EMBASE (ELSEVIER)
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
2017 yılından beri
Emerging Sources Citation Index
Tarafından
İndekslenmektedir.

İntihal Politikası
Dergimize gönderilen tüm yazılar iThenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %30 ve altı olması önerilmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.