FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 21 Sayı: 3 Yıl: 2016
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 21 Issue: 3 Year: 2016
  Satın al  
 
 
DERLEME 
 
 Erişkin Bağışıklama
Adult Immunization
95 - 104
Yeşim ALPAY, Canan AĞALAR 
[Özet ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Kandidürili Hastalara Yaklaşımda Koloni Sayısının Önemi Var Mı?
Is Colony Count Important in the Managements of Patients with Candiduria?
105 - 110
Ayşe UYAN, Meltem TAŞBAKAN, Dilek Yeşim METİN, Hüsnü PULLUKÇU, Raika DURUSOY, Suheyla HİLMİOĞLU POLAT 
[Özet ] [PDF ] 
 Bir Dal Hastanesinde El Hijyeni Uyum Gözlemlerinin Değerlendirilmesi
Assessment of Adherence to Hand Hygiene Practices in a Specialty Hospital
111 - 115
Ayhanım TÜMTÜRK, Özlem ERÇEN DİKEN, Semra Betül GÜLER 
[Özet ] [PDF ] 
 Renal Transplant Alıcılarında Polyomavirüs (BK ve JC Virüs) DNA'sının Real-time PCR ile Saptanması
Detection of Polyomavirus (BK and JC Virus) Dna with Real-time PCR in Renal Transplant Recipients
116 - 123
Roza ÇAĞLI, Ayşın ZEYTİNOĞLU, Hüseyin TÖZ, Savaş SİPAHİ, Sait ŞEN, Rüçhan SERTÖZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Araştırma Görevlisi Hekimlerin Hastane İnfeksiyonları Konusundaki Bilgi ve Davranışlarının Değerlendirilmesi
Assessment of Knowledge and Behaviors of Research Assisstants Doctors About Nosocomial Infections
124 - 130
Tahir Kemal ŞAHİN, Selma İNFAL 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Diyabetli Bir Hastada Lucilia sericata Larvalarına Bağlı İnterdijital Yara Miyazı
Interdiginal Myiasis Caused by Lucilia sericata in a Diabetic Patient
131 - 133
Engin ŞENEL, Asım USLU, Ayşegül TAYLAN ÖZKAN, Kosta MUMCUOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Gaucher Hastalığı, Diabetes Mellitus ve Kronik Karaciğer Hastalığı Olan Bir Olguda Saptanan Lejyoner Hastalığı
Legionnaires' Disease in A Patient with Gaucher Disease, Diabetes Mellitus and Chronic Liver Disease
134 - 139
Haluk ERDOĞAN, Berna Devrim YAĞBASAN 
[Özet ] [PDF ] 
  
   

Flora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir