FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 21 Sayı: 3 Yıl: 2016
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 21 Issue: 3 Year: 2016
   
 
 
DERLEME 
 
 Erişkin Bağışıklama
Adult Immunization
95 - 104
Yeşim ALPAY, Canan AĞALAR 
[Özet ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Kandidürili Hastalara Yaklaşımda Koloni Sayısının Önemi Var Mı?
Is Colony Count Important in the Managements of Patients with Candiduria?
105 - 110
Ayşe UYAN, Meltem TAŞBAKAN, Dilek Yeşim METİN, Hüsnü PULLUKÇU, Raika DURUSOY, Suheyla HİLMİOĞLU POLAT 
[Özet ] [PDF ] 
 Bir Dal Hastanesinde El Hijyeni Uyum Gözlemlerinin Değerlendirilmesi
Assessment of Adherence to Hand Hygiene Practices in a Specialty Hospital
111 - 115
Ayhanım TÜMTÜRK, Özlem ERÇEN DİKEN, Semra Betül GÜLER 
[Özet ] [PDF ] 
 Renal Transplant Alıcılarında Polyomavirüs (BK ve JC Virüs) DNA'sının Real-time PCR ile Saptanması
Detection of Polyomavirus (BK and JC Virus) Dna with Real-time PCR in Renal Transplant Recipients
116 - 123
Roza ÇAĞLI, Ayşın ZEYTİNOĞLU, Hüseyin TÖZ, Savaş SİPAHİ, Sait ŞEN, Rüçhan SERTÖZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Araştırma Görevlisi Hekimlerin Hastane İnfeksiyonları Konusundaki Bilgi ve Davranışlarının Değerlendirilmesi
Assessment of Knowledge and Behaviors of Research Assisstants Doctors About Nosocomial Infections
124 - 130
Tahir Kemal ŞAHİN, Selma İNFAL 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Diyabetli Bir Hastada Lucilia sericata Larvalarına Bağlı İnterdijital Yara Miyazı
Interdiginal Myiasis Caused by Lucilia sericata in a Diabetic Patient
131 - 133
Engin ŞENEL, Asım USLU, Ayşegül TAYLAN ÖZKAN, Kosta MUMCUOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Gaucher Hastalığı, Diabetes Mellitus ve Kronik Karaciğer Hastalığı Olan Bir Olguda Saptanan Lejyoner Hastalığı
Legionnaires' Disease in A Patient with Gaucher Disease, Diabetes Mellitus and Chronic Liver Disease
134 - 139
Haluk ERDOĞAN, Berna Devrim YAĞBASAN 
[Özet ] [PDF ] 
  
   
Yazar Onay Formu

Telif Hakkı Devir Formu
Yazı Değerlendirme
Süreci ve Etik


Budapeşte Açık Erişim
Girişimi’nden bu yana
on yıl: Açık Erişim için
düzenlemeFlora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
DOAJ
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
EMBASE (ELSEVIER)
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
2017 yılından beri
Emerging Sources Citation Index
Tarafından
İndekslenmektedir.

İntihal Politikası
Dergimize gönderilen tüm yazılar iThenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %30 ve altı olması önerilmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.