FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 21 Sayı: 4 Yıl: 2016
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 21 Issue: 4 Year: 2016
   
 
 
DERLEME 
 
 Antibiyotik Yönetimi Ekibi ve Eczacının Rolü
Antibiotic Stewardship Team and the Role of Pharmacist
141 - 152
Sümeyye Zeynep ÇAVDAR, Kutay DEMİRKAN, Aygin BAYRAKTAR EKİNCİOĞLU, Serhat ÜNAL 
Doi No: 10.5578/flora.28018 
[Özet ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Toplum Kökenli Üriner Sistem İnfeksiyonlarında Etken Olan Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten Escherichia coli İzolatlarında Fosfomisin Trometamolün İn Vitro Etkinliği
In Vitro Activity of Fosfomycin Trometamol Against Extended-Spectrum Beta-Lactamase Producing Escherichia coli Strains Isolated from Community-Acquired Urinary Tract Infections
153 - 158
Meliha Çağla SÖNMEZER, Necla TÜLEK, Eda KÖKSAL, Fatih TEMOÇİN, Günay ERTEM, F. Şebnem ERDİNÇ 
Doi No: 10.5578/flora.46518 
[Özet ] [PDF ] 
 Protez Eklem İnfeksiyonlarında Etkenler, Tedavi Rejimleri ve Prognozun Değerlendirilmesi
Causative Pathogens at Hip and Knee Prosthetic Joint Infections, Treatment Regimens and Evaluation of Prognosis
159 - 168
Aslıhan CANDEVİR ULU, Kamer Eker ŞELE, Ferit KUŞCU, Behice KURTARAN, Ayşe Seza İNAL, Süheyla KÖMÜR, Hasan Salih Zeki AKSU, Yeşim TAŞOVA 
Doi No: 10.5578/flora.45480 
[Özet ] [PDF ] 
 Zor Tanı Kolay Tedavi: Aktinomikoz
Diffucult Diagnosis Easy Treatment: Actinomycosis
169 - 175
Deniz AKYOL, Meltem IŞIKGÖZ TAŞBAKAN, Mehmet Sezai TAŞBAKAN, Hüsnü PULLUKÇU, Naim CEYLAN, Tansu YAMAZHAN 
Doi No: 10.5578/flora.27744 
[Özet ] [PDF ] 
 Sağlık Personelinin HBV Açısından Riskli Temasının ve Uygulanan Profilaksinin Değerlendirilmesi
Evalution of Risky Contacts in Terms of HBV in Health Personnel and the Prophylaxis Applied
176 - 181
Günel GULİYEVA, Tansu YAMAZHAN, Hüsnü PULLUKÇU, Meltem IŞIKGÖZ TAŞBAKAN, Oğuz Reşat SİPAHİ 
Doi No: 10.5578/flora.46479 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Nefes Darlığı ve Ateşle Başvuran HIV Pozitif Hasta
HIV Positive Patient with Respiratory Insufficiency
182 - 185
Ahmet Çağkan İNKAYA, Ebru ORTAÇ ERSOY, Serpil ÖCAL, Serhat ÜNAL 
Doi No: 10.5578/flora.20955 
[Özet ] [PDF ] 
 Rothia mucilaginosa Pnömonisi: Olgu Sunumu
Pneumonia Caused by Rothia mucilaginosa: Case Report
186 - 190
Nezire Mine TURHANOĞLU, Esra KOYUNCU, Fikret TEKAY, Funda YILDIRIM 
Doi No: 10.5578/flora.25245 
[Özet ] [PDF ] 
  
21. Cilt Dizini
21th Volume Index
191 - 194
  
   
Yazar Onay Formu

Telif Hakkı Devir Formu
Yazı Değerlendirme
Süreci ve Etik


Budapeşte Açık Erişim
Girişimi’nden bu yana
on yıl: Açık Erişim için
düzenlemeFlora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
DOAJ
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
EMBASE (ELSEVIER)
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
2017 yılından beri
Emerging Sources Citation Index
Tarafından
İndekslenmektedir.

İntihal Politikası
Dergimize gönderilen tüm yazılar iThenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %30 ve altı olması önerilmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.