FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 21 Sayı: 4 Yıl: 2016
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 21 Issue: 4 Year: 2016
  Satın al  
 
 
DERLEME 
 
 Antibiyotik Yönetimi Ekibi ve Eczacının Rolü
Antibiotic Stewardship Team and the Role of Pharmacist
141 - 152
Sümeyye Zeynep ÇAVDAR, Kutay DEMİRKAN, Aygin BAYRAKTAR EKİNCİOĞLU, Serhat ÜNAL 
Doi No: 10.5578/flora.28018 
[Özet ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Toplum Kökenli Üriner Sistem İnfeksiyonlarında Etken Olan Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten Escherichia coli İzolatlarında Fosfomisin Trometamolün İn Vitro Etkinliği
In Vitro Activity of Fosfomycin Trometamol Against Extended-Spectrum Beta-Lactamase Producing Escherichia coli Strains Isolated from Community-Acquired Urinary Tract Infections
153 - 158
Meliha Çağla SÖNMEZER, Necla TÜLEK, Eda KÖKSAL, Fatih TEMOÇİN, Günay ERTEM, F. Şebnem ERDİNÇ 
Doi No: 10.5578/flora.46518 
[Özet ] [PDF ] 
 Protez Eklem İnfeksiyonlarında Etkenler, Tedavi Rejimleri ve Prognozun Değerlendirilmesi
Causative Pathogens at Hip and Knee Prosthetic Joint Infections, Treatment Regimens and Evaluation of Prognosis
159 - 168
Aslıhan CANDEVİR ULU, Kamer Eker ŞELE, Ferit KUŞCU, Behice KURTARAN, Ayşe Seza İNAL, Süheyla KÖMÜR, Hasan Salih Zeki AKSU, Yeşim TAŞOVA 
Doi No: 10.5578/flora.45480 
[Özet ] [PDF ] 
 Zor Tanı Kolay Tedavi: Aktinomikoz
Diffucult Diagnosis Easy Treatment: Actinomycosis
169 - 175
Deniz AKYOL, Meltem IŞIKGÖZ TAŞBAKAN, Mehmet Sezai TAŞBAKAN, Hüsnü PULLUKÇU, Naim CEYLAN, Tansu YAMAZHAN 
Doi No: 10.5578/flora.27744 
[Özet ] [PDF ] 
 Sağlık Personelinin HBV Açısından Riskli Temasının ve Uygulanan Profilaksinin Değerlendirilmesi
Evalution of Risky Contacts in Terms of HBV in Health Personnel and the Prophylaxis Applied
176 - 181
Günel GULİYEVA, Tansu YAMAZHAN, Hüsnü PULLUKÇU, Meltem IŞIKGÖZ TAŞBAKAN, Oğuz Reşat SİPAHİ 
Doi No: 10.5578/flora.46479 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Nefes Darlığı ve Ateşle Başvuran HIV Pozitif Hasta
HIV Positive Patient with Respiratory Insufficiency
182 - 185
Ahmet Çağkan İNKAYA, Ebru ORTAÇ ERSOY, Serpil ÖCAL, Serhat ÜNAL 
Doi No: 10.5578/flora.20955 
[Özet ] [PDF ] 
 Rothia mucilaginosa Pnömonisi: Olgu Sunumu
Pneumonia Caused by Rothia mucilaginosa: Case Report
186 - 190
Nezire Mine TURHANOĞLU, Esra KOYUNCU, Fikret TEKAY, Funda YILDIRIM 
Doi No: 10.5578/flora.25245 
[Özet ] [PDF ] 
  
21. Cilt Dizini
21th Volume Index
191 - 194
  
   
Yazar Onay Formu

Telif Hakkı Devir Formu
Yazı Değerlendirme
Süreci ve Etik


Budapeşte Açık Erişim
Girişimi’nden bu yana
on yıl: Açık Erişim için
düzenlemeFlora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.

İntihal Politikası
Dergimize gönderilen tüm yazılar iThenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %30 ve altı olması önerilmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.