FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 22 Sayı: 1 Yıl: 2017
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 22 Issue: 1 Year: 2017
  Satın al  
 
 
DERLEME 
 
 Antifungal Yönetimi
Antifungal Stewardship
1-10
Sabahat ÇEKEN, Mustafa ERTEK 
Doi No: 10.5578/flora.57205 
[Özet ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Nozokomiyal Acinetobacter baumannii İzolatlarında Sulbaktam Duyarlılık Oranlarının E-test Yöntemi ile Belirlenmesi
Determination of Susceptibility Rates of Nosocomial Acinetobacter baumannii Isolates to Sulbactam by E-test Method
11-16
Fatih TEMOÇİN, Necla TÜLEK, F. Şebnem ERDİNÇ, Şirin HEKİMOĞLU, Meryem DEMİRELLİ, Günay ERTEM, Hünkar ŞAHİN, Cemal BULUT, Çiğdem ATAMAN HATİPOĞLU, Sami KINIKLI 
Doi No: 10.5578/flora.46501 
[Özet ] [PDF ] 
 İzmir İlinde Hepatit A Virüsü ve Hepatit E Virüsü Seroprevalansı
Hepatitis A Virus and Hepatitis E Virus Seroprevalence in Izmir
17-28
Hale KALFAOĞLU, Ayşin ZEYTİNOĞLU, Zeliha Aslı ÖCEK 
Doi No: 10.5578/flora.57382 
[Özet ] [PDF ] 
 Yoğun Bakım Örneklerinden İzole Edilen Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus Suşlarında Makrolid-Linkozamid-Streptogramin B Direnç Fenotipleri
Macrolide-Lincosamide-Streptogramin B Resistance Phenotypes in Methicillin Resistant Staphylococcus aureus Strains Isolated from Patients in Intensive Care Units
29-33
Laser ŞANAL, Salih CESUR, Hatice ULUDAĞ ALTUN, Neziha YILMAZ 
Doi No: 10.5578/flora.58638 
[Özet ] [PDF ] 
 Kan Kültürlerinden İzole Edilmiş Koagülaz-Negatif Stafilokokların Klinik Önemi Var mı?
Is There Clinical Significance to Coagulase-Negative Staphylococci Isolated from Blood Cultures?
34-41
Şebnem ÇALIK, Selma TOSUN, Ümmügülsüm ALTIN, Alpay ARI, Ali Ilgın OLUT, Özlem YÜKSEL ERGİN 
Doi No: 10.5578/flora.58643 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Bilateral Inguinal Lenfadenopati ve Abdominal Apse ile Seyreden Bir Tularemi Olgusu
A Tularemia Case with Bilateral Inguinal Lymphadenopathy and Abdominal Abscess
42-46
Semiha SOLAK GRASSIE, Selçuk KILIÇ, Gülsüm KILIÇKALP, Fatih OCAK, Saadet AKTURAN, Bircan KAYAASLAN 
Doi No: 10.5578/flora.26317 
[Özet ] [PDF ] 
 Toplum Kökenli İnfektif Endokarditin Nadir Etkenlerinden, Kocuria kristinae: İki Olgu Sunumu
Kocuria kristinae, a Rare Agent in Community-Acquired Infective Endocarditis: Two Case Reports
47-50
Hande BERK, Nefise ÖZTOPRAK ÇUVALCI, Derya SEYMAN, Filiz KIZILATEŞ, Alper TAHMAZ, Ümit REZZUKOĞLU 
Doi No: 10.5578/flora.26401 
[Özet ] [PDF ] 
  
   
Yazar Onay Formu

Telif Hakkı Devir Formu
Yazı Değerlendirme
Süreci ve Etik


Budapeşte Açık Erişim
Girişimi’nden bu yana
on yıl: Açık Erişim için
düzenlemeFlora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.

İntihal Politikası
Dergimize gönderilen tüm yazılar iThenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %30 ve altı olması önerilmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.