FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 22 Sayı: 1 Yıl: 2017
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 22 Issue: 1 Year: 2017
   
 
 
DERLEME 
 
 Antifungal Yönetimi
Antifungal Stewardship
1-10
Sabahat ÇEKEN, Mustafa ERTEK 
Doi No: 10.5578/flora.57205 
[Özet ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Nozokomiyal Acinetobacter baumannii İzolatlarında Sulbaktam Duyarlılık Oranlarının E-test Yöntemi ile Belirlenmesi
Determination of Susceptibility Rates of Nosocomial Acinetobacter baumannii Isolates to Sulbactam by E-test Method
11-16
Fatih TEMOÇİN, Necla TÜLEK, F. Şebnem ERDİNÇ, Şirin HEKİMOĞLU, Meryem DEMİRELLİ, Günay ERTEM, Hünkar ŞAHİN, Cemal BULUT, Çiğdem ATAMAN HATİPOĞLU, Sami KINIKLI 
Doi No: 10.5578/flora.46501 
[Özet ] [PDF ] 
 İzmir İlinde Hepatit A Virüsü ve Hepatit E Virüsü Seroprevalansı
Hepatitis A Virus and Hepatitis E Virus Seroprevalence in Izmir
17-28
Hale KALFAOĞLU, Ayşin ZEYTİNOĞLU, Zeliha Aslı ÖCEK 
Doi No: 10.5578/flora.57382 
[Özet ] [PDF ] 
 Yoğun Bakım Örneklerinden İzole Edilen Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus Suşlarında Makrolid-Linkozamid-Streptogramin B Direnç Fenotipleri
Macrolide-Lincosamide-Streptogramin B Resistance Phenotypes in Methicillin Resistant Staphylococcus aureus Strains Isolated from Patients in Intensive Care Units
29-33
Laser ŞANAL, Salih CESUR, Hatice ULUDAĞ ALTUN, Neziha YILMAZ 
Doi No: 10.5578/flora.58638 
[Özet ] [PDF ] 
 Kan Kültürlerinden İzole Edilmiş Koagülaz-Negatif Stafilokokların Klinik Önemi Var mı?
Is There Clinical Significance to Coagulase-Negative Staphylococci Isolated from Blood Cultures?
34-41
Şebnem ÇALIK, Selma TOSUN, Ümmügülsüm ALTIN, Alpay ARI, Ali Ilgın OLUT, Özlem YÜKSEL ERGİN 
Doi No: 10.5578/flora.58643 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Bilateral Inguinal Lenfadenopati ve Abdominal Apse ile Seyreden Bir Tularemi Olgusu
A Tularemia Case with Bilateral Inguinal Lymphadenopathy and Abdominal Abscess
42-46
Semiha SOLAK GRASSIE, Selçuk KILIÇ, Gülsüm KILIÇKALP, Fatih OCAK, Saadet AKTURAN, Bircan KAYAASLAN 
Doi No: 10.5578/flora.26317 
[Özet ] [PDF ] 
 Toplum Kökenli İnfektif Endokarditin Nadir Etkenlerinden, Kocuria kristinae: İki Olgu Sunumu
Kocuria kristinae, a Rare Agent in Community-Acquired Infective Endocarditis: Two Case Reports
47-50
Hande BERK, Nefise ÖZTOPRAK ÇUVALCI, Derya SEYMAN, Filiz KIZILATEŞ, Alper TAHMAZ, Ümit REZZUKOĞLU 
Doi No: 10.5578/flora.26401 
[Özet ] [PDF ] 
  
   
Yazar Onay Formu

Telif Hakkı Devir Formu
Yazı Değerlendirme
Süreci ve Etik


Budapeşte Açık Erişim
Girişimi’nden bu yana
on yıl: Açık Erişim için
düzenlemeFlora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
DOAJ
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
EMBASE (ELSEVIER)
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
2017 yılından beri
Emerging Sources Citation Index
Tarafından
İndekslenmektedir.

İntihal Politikası
Dergimize gönderilen tüm yazılar iThenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %30 ve altı olması önerilmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.