FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 22 Sayı: 2 Yıl: 2017
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 22 Issue: 2 Year: 2017
   
 
 
DERLEME 
 
 Alkhurma Hemorajik Ateş Virüsü
Alkhurma Hemorrhagic Fever Virus
51-57
Semra ÖZ, Mehtap BOLAT, Mustafa ALTINDİŞ 
Doi No: 10.5578/flora.61921 
[Özet ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Çorum'da Akut Gastroenteritli Çocuklarda Rotavirüs ve Adenovirüs Saptanma Sıklığı
Rotavirus and Adenovirus Frequency in Children with Acute Gastroenteritis
58-66
Ayşe Semra GÜRESER, Djursun KARASARTOVA, Leyla TAŞÇI, Zehra İlkay BOYACIOĞLU, Hikmet Ayşegül TAYLAN ÖZKAN 
Doi No: 10.5578/flora.61876 
[Özet ] [PDF ] 
 Adana Bölgesindeki Gebelerde 2014-2016 Yıllarında Toxoplasma gondii Seroprevalansı
Seroprevalence of Toxoplasma gondii in Pregnant Women in Adana, Turkey from 2014 to 2016
67-72
Taylan BOZOK 
Doi No: 10.5578/flora.61783 
[Özet ] [PDF ] 
 Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak ve Suçiçeği Seroprevalansının Araştırılması
The Investigation of Seroprevalence of Measles, Rubella, Mumps, and Varicella in Medical Students
73-77
Şebnem ÇALIK, Selma TOSUN, Mürşide TUNCEL BAŞOĞLU, Selda SAYIN 
Doi No: 10.5578/flora.61879 
[Özet ] [PDF ] 
 Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 2012-2015 Yılları Arasında Görülen Vankomisine Dirençli Enterokokların Dağılımı ve İrdelenmesi
Distribution and Evaluation of Vancomycin Resistant Enterococci Seen in Selcuk University Medical Faculty Hospital between 2012 and 2015
78-86
Ayşe TORUN, Şua SÜMER, Onur URAL, Nazlım AKTUĞ DEMİR 
Doi No: 10.5578/flora.62932 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMU 
 
 Akut Akalküloz Kolesistit ile Prezente Olan Bruselloz: Olgu Sunumu ve Literatür İncelemesi
Brucellosis Presenting with Acute Acalculous Cholecystitis: A Case Report and Review of Literature
87-90
Hatice KÖSE, Fatih TEMOÇİN, Serap TEMOÇİN, Murat DEVECİ 
Doi No: 10.5578/flora.42388 
[Özet ] [PDF ] 
  
   
Yazar Onay Formu

Telif Hakkı Devir Formu
Yazı Değerlendirme
Süreci ve Etik


Budapeşte Açık Erişim
Girişimi’nden bu yana
on yıl: Açık Erişim için
düzenlemeFlora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
DOAJ
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
EMBASE (ELSEVIER)
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
2017 yılından beri
Emerging Sources Citation Index
Tarafından
İndekslenmektedir.

İntihal Politikası
Dergimize gönderilen tüm yazılar iThenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %30 ve altı olması önerilmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.