FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 22 Sayı: 2 Yıl: 2017
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 22 Issue: 2 Year: 2017
  Satın al  
 
 
DERLEME 
 
 Alkhurma Hemorajik Ateş Virüsü
Alkhurma Hemorrhagic Fever Virus
51-57
Semra ÖZ, Mehtap BOLAT, Mustafa ALTINDİŞ 
Doi No: 10.5578/flora.61921 
[Özet ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Çorum'da Akut Gastroenteritli Çocuklarda Rotavirüs ve Adenovirüs Saptanma Sıklığı
Rotavirus and Adenovirus Frequency in Children with Acute Gastroenteritis
58-66
Ayşe Semra GÜRESER, Djursun KARASARTOVA, Leyla TAŞÇI, Zehra İlkay BOYACIOĞLU, Hikmet Ayşegül TAYLAN ÖZKAN 
Doi No: 10.5578/flora.61876 
[Özet ] [PDF ] 
 Adana Bölgesindeki Gebelerde 2014-2016 Yıllarında Toxoplasma gondii Seroprevalansı
Seroprevalence of Toxoplasma gondii in Pregnant Women in Adana, Turkey from 2014 to 2016
67-72
Taylan BOZOK 
Doi No: 10.5578/flora.61783 
[Özet ] [PDF ] 
 Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak ve Suçiçeği Seroprevalansının Araştırılması
The Investigation of Seroprevalence of Measles, Rubella, Mumps, and Varicella in Medical Students
73-77
Şebnem ÇALIK, Selma TOSUN, Mürşide TUNCEL BAŞOĞLU, Selda SAYIN 
Doi No: 10.5578/flora.61879 
[Özet ] [PDF ] 
 Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 2012-2015 Yılları Arasında Görülen Vankomisine Dirençli Enterokokların Dağılımı ve İrdelenmesi
Distribution and Evaluation of Vancomycin Resistant Enterococci Seen in Selcuk University Medical Faculty Hospital between 2012 and 2015
78-86
Ayşe TORUN, Şua SÜMER, Onur URAL, Nazlım AKTUĞ DEMİR 
Doi No: 10.5578/flora.62932 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMU 
 
 Akut Akalküloz Kolesistit ile Prezente Olan Bruselloz: Olgu Sunumu ve Literatür İncelemesi
Brucellosis Presenting with Acute Acalculous Cholecystitis: A Case Report and Review of Literature
87-90
Hatice KÖSE, Fatih TEMOÇİN, Serap TEMOÇİN, Murat DEVECİ 
Doi No: 10.5578/flora.42388 
[Özet ] [PDF ] 
  
   

Flora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir