FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 22 Sayı: 3 Yıl: 2017
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 22 Issue: 3 Year: 2017
  Satın al  
 
 
DERLEME 
 
 Helmintoterapi
Helminthotherapy
91-106
Umut GAZİ, Ayşegül TAYLAN ÖZKAN 
Doi No: 10.5578/flora.66138 
[Özet ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Klinik Staphylococcus aureus İzolatlarının Bazı Antibiyotiklere Dirençlerinin Fenotipik ve Genotipik Olarak Belirlenmesi
Phenotypic and Genotypic Determination of Antibiotic Resistances of Some Clinical Staphylococcus aureus Isolates
107-109
Zerife ORHAN, Arzu KAYIŞ, İsmail AKYOL, Esra KAYA, Murat ARAL 
Doi No: 10.5578/flora.64045 
[Özet ] [PDF ] 
 Polis Okulu Öğrencilerinde Hepatit B, Hepatit C ve HIV Seroprevalansı
Seroprevalence of Hepatitis B, Hepatitis C and HIV in Police School Students
110-114
Fatih TEMOÇİN, Hatice KÖSE, Tuğba SARI 
Doi No: 10.5578/flora.61842 
[Özet ] [PDF ] 
 Gebelikte Toksoplazmoz Yönetimi ile İlgili Hekimlerin Bilgi Düzeyi ve Tutumları
Management of the Toxoplasmosis in Pregnancy: Knowledge and Attitude of Physicians
115-119
Gül Ruhsar YILMAZ, Meltem IŞIKGÖZ TAŞBAKAN, Behice KURTARAN, Esra ERDEM KIVRAK, Esra KAYA KILIÇ, Oğuz Reşat SİPAHİ, Hüsnü PULLUKÇU 
Doi No: 10.5578/flora.66201 
[Özet ] [PDF ] 
 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Gebelerde HBsAg, Anti-HIV1/2 ve Anti-HCV Seroprevalansı
Seroprevalence of HBsAg, Anti-HIV1/2 and Anti-HCV in Pregnancies at Ege University Medical Faculty Hospital
120-125
İmre ALTUĞLU, Melike YAŞAR, Ahmet Mete ERGENOĞLU, Ayşın ZEYTİNOĞLU 
Doi No: 10.5578/flora.64056 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Ekstranodal NK/T Hücreli Lenfoma, Nazal Tip Zemininde İnvaziv Fungal Sinüzit
Extranodal NK/T Cell Lymphoma the Nasal Type on Invasive Fungal Sinusitis
126-131
Cansu BULUT AVŞAR, Çiğdem YILDIRIM, Meltem IŞIKGÖZ TAŞBAKAN, Raşit MİDİLLİ, Ali VERAL, Dilek Yeşim METİN, Cenk ERASLAN, Hüsnü PULLUKÇU, Mine HEKİMGİL 
Doi No: 10.5578/flora.54126 
[Özet ] [PDF ] 
 Geç Dönem Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu ve Rituksimab Kemoterapisi Sonrasında Hepatit B Virüsü Ters Serokonversiyonu
Hepatitis B Virus Belated Reverse Sero-conversion After Hematopoietic Stem Cell Transplantation or Rituximab Chemotherapy
132-136
Tuncer TEMEL, Nur OĞUZ, Şafak Meriç ÖZGENEL, Hava ÜSKÜDAR TEKE, Eren GÜNDÜZ, Ayşegül ÖZAKYOL 
Doi No: 10.5578/flora.38339 
[Özet ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUP 
 
 Çoklu HCV Genotiplerinin Tanımlanması
Determination of Mixed HCV Genotypes
137-138
İmre ALTUĞLU, Sami EREN, Rüçhan SERTÖZ, Selma GÖKAHMETOĞLU, Selda ERENSOY 
Doi No: 10.5578/flora.57332 
[Özet ] [PDF ] 
  
   

Flora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir