FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 22 Sayı: 3 Yıl: 2017
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 22 Issue: 3 Year: 2017
   
 
 
DERLEME 
 
 Helmintoterapi
Helminthotherapy
91-106
Umut GAZİ, Ayşegül TAYLAN ÖZKAN 
Doi No: 10.5578/flora.66138 
[Özet ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Klinik Staphylococcus aureus İzolatlarının Bazı Antibiyotiklere Dirençlerinin Fenotipik ve Genotipik Olarak Belirlenmesi
Phenotypic and Genotypic Determination of Antibiotic Resistances of Some Clinical Staphylococcus aureus Isolates
107-109
Zerife ORHAN, Arzu KAYIŞ, İsmail AKYOL, Esra KAYA, Murat ARAL 
Doi No: 10.5578/flora.64045 
[Özet ] [PDF ] 
 Polis Okulu Öğrencilerinde Hepatit B, Hepatit C ve HIV Seroprevalansı
Seroprevalence of Hepatitis B, Hepatitis C and HIV in Police School Students
110-114
Fatih TEMOÇİN, Hatice KÖSE, Tuğba SARI 
Doi No: 10.5578/flora.61842 
[Özet ] [PDF ] 
 Gebelikte Toksoplazmoz Yönetimi ile İlgili Hekimlerin Bilgi Düzeyi ve Tutumları
Management of the Toxoplasmosis in Pregnancy: Knowledge and Attitude of Physicians
115-119
Gül Ruhsar YILMAZ, Meltem IŞIKGÖZ TAŞBAKAN, Behice KURTARAN, Esra ERDEM KIVRAK, Esra KAYA KILIÇ, Oğuz Reşat SİPAHİ, Hüsnü PULLUKÇU 
Doi No: 10.5578/flora.66201 
[Özet ] [PDF ] 
 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Gebelerde HBsAg, Anti-HIV1/2 ve Anti-HCV Seroprevalansı
Seroprevalence of HBsAg, Anti-HIV1/2 and Anti-HCV in Pregnancies at Ege University Medical Faculty Hospital
120-125
İmre ALTUĞLU, Melike YAŞAR, Ahmet Mete ERGENOĞLU, Ayşın ZEYTİNOĞLU 
Doi No: 10.5578/flora.64056 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Ekstranodal NK/T Hücreli Lenfoma, Nazal Tip Zemininde İnvaziv Fungal Sinüzit
Extranodal NK/T Cell Lymphoma the Nasal Type on Invasive Fungal Sinusitis
126-131
Cansu BULUT AVŞAR, Çiğdem YILDIRIM, Meltem IŞIKGÖZ TAŞBAKAN, Raşit MİDİLLİ, Ali VERAL, Dilek Yeşim METİN, Cenk ERASLAN, Hüsnü PULLUKÇU, Mine HEKİMGİL 
Doi No: 10.5578/flora.54126 
[Özet ] [PDF ] 
 Geç Dönem Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu ve Rituksimab Kemoterapisi Sonrasında Hepatit B Virüsü Ters Serokonversiyonu
Hepatitis B Virus Belated Reverse Sero-conversion After Hematopoietic Stem Cell Transplantation or Rituximab Chemotherapy
132-136
Tuncer TEMEL, Nur OĞUZ, Şafak Meriç ÖZGENEL, Hava ÜSKÜDAR TEKE, Eren GÜNDÜZ, Ayşegül ÖZAKYOL 
Doi No: 10.5578/flora.38339 
[Özet ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUP 
 
 Çoklu HCV Genotiplerinin Tanımlanması
Determination of Mixed HCV Genotypes
137-138
İmre ALTUĞLU, Sami EREN, Rüçhan SERTÖZ, Selma GÖKAHMETOĞLU, Selda ERENSOY 
Doi No: 10.5578/flora.57332 
[Özet ] [PDF ] 
  
   
Yazar Onay Formu

Telif Hakkı Devir Formu
Yazı Değerlendirme
Süreci ve Etik


Budapeşte Açık Erişim
Girişimi’nden bu yana
on yıl: Açık Erişim için
düzenlemeFlora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
DOAJ
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
EMBASE (ELSEVIER)
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
2017 yılından beri
Emerging Sources Citation Index
Tarafından
İndekslenmektedir.

İntihal Politikası
Dergimize gönderilen tüm yazılar iThenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %30 ve altı olması önerilmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.