FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 23 Sayı: 1 Yıl: 2018
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 23 Issue: 1 Year: 2018
   
 
 
DERLEME 
 
 HIV İnfeksiyonundan Korunmada Temas Öncesi Profilaksi
Pre-exposure Prophylaxis Against Human Immunodeficiency Virus
1-7
Güle ÇINAR, Serhat BİRENGEL 
Doi No: 10.5578/flora.66513 
[Özet ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Diyabetik Ayak Sendromunda Dermatolojik Bulgularının Değerlendirilmesi
Evaluation of Dermatological Findings in Diabetic Foot Syndrome
8-14
Yavuz KAYAŞ, İlgen ERTAM, Serhat UYSAL, Ilgın YILDIRIM ŞİMŞİR, Anıl Murat ÖZTÜRK, Meltem IŞIKGÖZ TAŞBAKAN, Şevki ÇETİNKALP, Bilgin ARDA, İdil ÜNAL 
Doi No: 10.5578/flora.66543 
[Özet ] [PDF ] 
 Allojenik Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Yapılan Çocuklarda Sitomegalovirüs, Epstein-Barr Virüs ve Adenovirüs İnfeksiyonlarının Araştırılması
Investigation of Cytomegalovirus, Epstein-Barr Virus and Adenovirus Infections After Hematopoietic Stem Cell Transplantation (HSCT) in Pediatric Patients
15-24
Nazlı Nida KAYA, Serhan KÜPELİ, Gökhan ÖZTÜRK, İbrahim BAYRAM, Deniz ÖZDOĞRU SAĞDIÇ, Gülay SEZGİN, Fatih KÖKSAL, Fügen YARKIN 
Doi No: 10.5578/flora.66500 
[Özet ] [PDF ] 
 In Vitro Susceptibility of Tigecycline and Colistin Against Stenotrophomonas maltophilia
Stenotrophomonas maltophilia Suşlarına Tigesiklin ve Kolistinin İn Vitro Duyarlılığı
25-30
Turhan TOGAN, Hale TURAN ÖZDEN, Özlem AZAP 
Doi No: 10.5578/flora.43431 
[Özet ] [PDF ] 
 Klinik Örneklerden İzole Edilen Mycobacterium tuberculosis Kompleks İzolatlarının Birinci ve İkinci Seçenek Anti-Tüberküloz İlaçlara Karşı Duyarlılığın Sensititre MycoTB Plate Yöntemi ile Araştırılması
Investigation of Susceptibility of Mycobacterium tuberculosis Complex Strains Isolated from Clinical Samples Against the First and Second-Line Anti-tuberculosis Drugs by the Sensititre MycoTB Plate Method
31-38
Figen KAYSERİLİ ORHAN, Ayşe Esin AKTAŞ, Nimet YİĞİT 
Doi No: 10.5578/flora.66414 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMU 
 
 Streptococcus agalactiae'nın Neden Olduğu Fulminan Nekrotizan Fasiit ve Toksik Şok Sendromu
Fulminant Necrotizing Fasciitis and Toxic Shock Syndrome Caused by Streptococcus agalactiae
39-43
Emin UYSAL, Şakir Ömür HINCAL, Süleyman SOLAK, Mustafa Furkan ÖZEL, İsmail ÖDEMİŞ 
Doi No: 10.5578/flora.66456 
[Özet ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUP 
 
 Akut Pürülan Menenjit mi, HIV'a Bağlı Fırsatçı İnfeksiyon mu?
Acute Purulent Meningitis or Opportunistic Infection Due to HIV?
44-45
Damla AKDAĞ, Hüsnü PULLUKÇU, Gülşen MERMUT, Tansu YAMAZHAN, Meltem IŞIKGÖZ TAŞBAKAN, Sercan ULUSOY 
Doi No: 10.5578/flora.61854 
[Özet ] [PDF ] 
  
   
Yazar Onay Formu

Telif Hakkı Devir Formu
Yazı Değerlendirme
Süreci ve Etik


Budapeşte Açık Erişim
Girişimi’nden bu yana
on yıl: Açık Erişim için
düzenlemeFlora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
DOAJ
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
EMBASE (ELSEVIER)
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
2017 yılından beri
Emerging Sources Citation Index
Tarafından
İndekslenmektedir.

İntihal Politikası
Dergimize gönderilen tüm yazılar iThenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %30 ve altı olması önerilmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.