FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 23 Sayı: 2 Yıl: 2018
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 23 Issue: 2 Year: 2018
   
 
 
DERLEME 
 
 Aşı Karşıtlığı
Anti-Vaccination
47-58
Hüseyin Haydar KUTLU, Mustafa ALTINDİŞ 
Doi No: 10.5578/flora.66355 
[Özet ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMA 
 
 Nozokomiyal Diyarelerdeki Clostridium difficile İnsidansı Atlanıyor mu?
Is the Incidence of Clostridium difficile in Nosocomial Diarrhoea Underestimated?
59-63
Özer AKGÜL, Burcu SAPMAZ, Fadimana ÇATAL, Reyhan ÇALIŞKAN, Pelin YÜKSEL, Yaşar Ali ÖNER, Gökhan AYGÜN 
Doi No: 10.5578/flora.66605 
[Özet ] [PDF ] 
 Erişkin Dizin Akut Septik Artrit Tedavisinde Üç Cerrahi Yöntemin Karşılaştırılması
Comparison of Three Surgical Treatment Methods in Acute Septic Arthritis of the Knee in Adults
64-72
Mahmut KALEM, Ercan ŞAHİN 
Doi No: 10.5578/flora.66622 
[Özet ] [PDF ] 
 Mantar İnfeksiyonları; Etken Dağılımı ve Tedavi Cevabı
Fungal Infections; Species Distribution and Treatment Response
73-78
Uğur KOSTAKOĞLU, Gürdal YILMAZ, İftihar KÖKSAL 
Doi No: 10.5578/flora.66749 
[Özet ] [PDF ] 
 Ürogenital Akıntısı Olan Olgularda: Trichomonas vaginalis Sıklığı?
Cases with Urogenital Discharge: Trichomonas vaginalis Rates?
79-83
Cemile SÖNMEZ, Selma USLUCA 
Doi No: 10.5578/flora.66829 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Kronik Hepatit C'de Kür! Hepatoselüler Karsinom Riskini Engeller mi?
Cure in Chronic Hepatitis C! Does it Prevent the Risk of Hepatocellular Carcinoma?
84-87
Mustafa Kemal ÇELEN, İrem AKDEMİR, Kadim BAYAN 
Doi No: 10.5578/flora.66528 
[Özet ] [PDF ] 
 Cedecea lapagei'nin Neden Olduğu Nadir Bir Bakteremi Olgusu
An Uncommon Cause of Bacteremia: Cedacia lapagei
88-91
Özlem KAYA HASSU, İlhami ÇELİK 
Doi No: 10.5578/flora.66603 
[Özet ] [PDF ] 
  
KISA RAPOR 
 
 Nedeni Bilinmeyen Ateş ve Visseral Layşmanyaz: 20 Erişkin Hastadan Oluşan Olgu Serisi
Fever of Unknown Origin and Visceral Leishmaniasis: a Series of 20 Adult Patients
92-94
Hüsnü PULLUKÇU, Nevin TURGAY, Meltem IŞIKGÖZ TAŞBAKAN, Deniz AKYOL, Oğuz Reşat SİPAHİ, Tansu YAMAZHAN, Seray ÖZENSOY TÖZ 
Doi No: 10.5578/flora.66819 
[Özet ] [PDF ] 
  
   
Yazar Onay Formu

Telif Hakkı Devir Formu
Yazı Değerlendirme
Süreci ve Etik


Budapeşte Açık Erişim
Girişimi’nden bu yana
on yıl: Açık Erişim için
düzenlemeFlora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
DOAJ
Tarafından
İndekslenmektedir.

İntihal Politikası
Dergimize gönderilen tüm yazılar iThenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %30 ve altı olması önerilmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.