FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 23 Sayı: 2 Yıl: 2018
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 23 Issue: 2 Year: 2018
   
 
 
DERLEME 
 
 Aşı Karşıtlığı
Anti-Vaccination (844 defa görüntülendi)
47-58
Hüseyin Haydar KUTLU, Mustafa ALTINDİŞ 
Doi No: 10.5578/flora.66355 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMA 
 
 Nozokomiyal Diyarelerdeki Clostridium difficile İnsidansı Atlanıyor mu?
Is the Incidence of Clostridium difficile in Nosocomial Diarrhoea Underestimated? (356 defa görüntülendi)
59-63
Özer AKGÜL, Burcu SAPMAZ, Fadimana ÇATAL, Reyhan ÇALIŞKAN, Pelin YÜKSEL, Yaşar Ali ÖNER, Gökhan AYGÜN 
Doi No: 10.5578/flora.66605 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Erişkin Dizin Akut Septik Artrit Tedavisinde Üç Cerrahi Yöntemin Karşılaştırılması
Comparison of Three Surgical Treatment Methods in Acute Septic Arthritis of the Knee in Adults (310 defa görüntülendi)
64-72
Mahmut KALEM, Ercan ŞAHİN 
Doi No: 10.5578/flora.66622 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Mantar İnfeksiyonları; Etken Dağılımı ve Tedavi Cevabı
Fungal Infections; Species Distribution and Treatment Response (536 defa görüntülendi)
73-78
Uğur KOSTAKOĞLU, Gürdal YILMAZ, İftihar KÖKSAL 
Doi No: 10.5578/flora.66749 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Ürogenital Akıntısı Olan Olgularda: Trichomonas vaginalis Sıklığı?
Cases with Urogenital Discharge: Trichomonas vaginalis Rates? (393 defa görüntülendi)
79-83
Cemile SÖNMEZ, Selma USLUCA 
Doi No: 10.5578/flora.66829 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Kronik Hepatit C'de Kür! Hepatoselüler Karsinom Riskini Engeller mi?
Cure in Chronic Hepatitis C! Does it Prevent the Risk of Hepatocellular Carcinoma? (383 defa görüntülendi)
84-87
Mustafa Kemal ÇELEN, İrem AKDEMİR, Kadim BAYAN 
Doi No: 10.5578/flora.66528 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Cedecea lapagei'nin Neden Olduğu Nadir Bir Bakteremi Olgusu
An Uncommon Cause of Bacteremia: Cedacia lapagei (473 defa görüntülendi)
88-91
Özlem KAYA HASSU, İlhami ÇELİK 
Doi No: 10.5578/flora.66603 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KISA RAPOR 
 
 Nedeni Bilinmeyen Ateş ve Visseral Layşmanyaz: 20 Erişkin Hastadan Oluşan Olgu Serisi
Fever of Unknown Origin and Visceral Leishmaniasis: a Series of 20 Adult Patients (269 defa görüntülendi)
92-94
Hüsnü PULLUKÇU, Nevin TURGAY, Meltem IŞIKGÖZ TAŞBAKAN, Deniz AKYOL, Oğuz Reşat SİPAHİ, Tansu YAMAZHAN, Seray ÖZENSOY TÖZ 
Doi No: 10.5578/flora.66819 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
   
Yazar Onay Formu

Telif Hakkı Devir Formu
Yazı Değerlendirme
Süreci ve Etik


Budapeşte Açık Erişim
Girişimi’nden bu yana
on yıl: Açık Erişim için
düzenlemeFlora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
DOAJ
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
EMBASE (ELSEVIER)
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
2017 yılından beri
Emerging Sources Citation Index
Tarafından
İndekslenmektedir.

İntihal Politikası
Dergimize gönderilen tüm yazılar iThenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %30 ve altı olması önerilmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.