FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 23 Sayı: 3 Yıl: 2018
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 23 Issue: 3 Year: 2018
   
 
 
DERLEME 
 
 HIV İnfeksiyonuna Cinsiyet Bazlı Bakış: Kadın ve HIV
Gender-Based View of HIV Infection: Women and HIV
95-101
Hayat KUMBASAR KARAOSMANOĞLU 
Doi No: 10.5578/flora.67191 
[Özet ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 0-18 Yaş Grubunda Epstein-Barr Virüsü (EBV)'nün Serolojik Tanısında ELISA ve IFA Testlerinin Karşılaştırılması
Comparison of ELISA and IFA Tests for Serological Diagnosis of Epstein-Barr Virus (EBV) in 0-18 Year Age Group
102-107
Fatma GÜMÜŞER 
Doi No: 10.5578/flora.66867 
[Özet ] [PDF ] 
 Aspergillus DNA'sının Klinik Örneklerde Gösterilmesine Yönelik Geliştirilen Kalitatif Gerçek Zamanlı PCR Yönteminin Kalite Kontrolü
Quality Control of the Qualitative Real Time PCR Method for the Detection of Aspergillus DNA in Clinical Samples
108-115
Sevgi ÖZYEĞEN ARSLAN, Merve AYDIN, Israa Ibrahim Khalil JABBAN, Ayşe SEYER, Ali Adil FOUAD, Burçe YALÇIN, Feyza DEMİR, Gülşah BİTER, Ayşe KALKANCI, Semra KUŞTİMUR 
Doi No: 10.5578/flora.66516 
[Özet ] [PDF ] 
 Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz (GSBL) Üreten Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae Suşlarının GSBL Genlerinin Araştırılması
Investigation of Extended Spectrum Beta-Lactamase (ESBL) Genes in ESBL-Producing Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae Strains
116-123
Abdullah BEKTAŞ, Hüseyin GÜDÜCÜOĞLU, Nafia Canan GÜRSOY, Mustafa BERKTAŞ, Bilge Sümbül GÜLTEPE, Mehmet PARLAK, Barış OTLU, Mehmet Sait TEKEREKOĞLU 
Doi No: 10.5578/flora.67296 
[Özet ] [PDF ] 
 Ankara'da Aile Sağlığı Merkezlerine Başvuran 18 Yaş Üstü Kişilerin Erişkin Aşılamasına İlişkin Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Araştırılması
Investigation of Knowledge, Attitudes and Behaviors Related To Adult Vaccination of People Over 18 Years Old Who Apply To Family Health Centers in Ankara
124-134
Fatma Nur BARAN AKSAKAL, Cemal KOÇAK, Asiye UĞRAŞ DİKMEN, Berhiv ALTUN, Erkan BÜYÜKDEMİRCİ 
Doi No: 10.5578/flora.66953 
[Özet ] [PDF ] 
 Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Bir Çocuk Hastanesinde Akut Gastroenteritli Çocuk Hastalarda Rotavirüs ve Enterik Adenovirüs Sıklığının Değerlendirilmesi
Evaluation of Rotavirus and Enteric Adenovirus Frequency in Pediatric Patients with Acute Gastroenteritis in the Children's Hospital Located in Southeastern Anatolia
135-141
Reyhan YİŞ, Süleyman DEĞİRMENCİ 
Doi No: 10.5578/flora.66354 
[Özet ] [PDF ] 
 Bipolar Afektif Bozukluk ve Şizofreni Hastalarında Toxoplasma gondii Varlığının ve İlişkisinin Serolojik ve Moleküler Yöntemlerle Araştırılması
Serological and Molecular Investigation of the Presence and Association of Toxoplasma gondii in Bipolar Affective Disorder and Schizophrenic Patients
142-149
Nihal DOĞAN, İrem AKDAŞ, Altan EŞSİZOĞLU, Gülcan GÜLEÇ 
Doi No: 10.5578/flora.67297 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Nedeni Bilinmeyen Ateş Etyolojisi Araştırılırken Saptanan Üç Tiroidit Olgusu
Three Thyroiditis Case Detected While Investigating Fever Etiology
150-153
Nazlım AKTUĞ DEMİR, Şua SÜMER, Onur URAL, Ayşe TORUN 
Doi No: 10.5578/flora.66869 
[Özet ] [PDF ] 
 Sağlıklı Erişkinde Varisella Pnömonisi: Olgu Sunumu
Varicella Pneumonia in a Healthy Adult: Case Report
154-158
Sevil ALKAN ÇEVİKER, Özgür GÜNAL 
Doi No: 10.5578/flora.66910 
[Özet ] [PDF ] 
  
   
Yazar Onay Formu

Telif Hakkı Devir Formu
Yazı Değerlendirme
Süreci ve Etik


Budapeşte Açık Erişim
Girişimi’nden bu yana
on yıl: Açık Erişim için
düzenlemeFlora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
DOAJ
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
EMBASE (ELSEVIER)
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
2017 yılından beri
Emerging Sources Citation Index
Tarafından
İndekslenmektedir.

İntihal Politikası
Dergimize gönderilen tüm yazılar iThenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %30 ve altı olması önerilmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.