FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 23 Sayı: 4 Yıl: 2018
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 23 Issue: 4 Year: 2018
   
 
 
DERLEME 
 
 Hastane İnfeksiyonlarını Önlemede Mikrobiyotanın Rolü
The Role of the Microbiota in the Prevention of Hospital Infections
159-166
Elmas Pınar KAHRAMAN, Mustafa ALTINDİŞ 
Doi No: 10.5578/flora.67466 
[Özet ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Cerrahların HIV İnfeksiyonuna Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of the Surgeons' Approach to HIV Infection
167-171
F. Şebnem ERDİNÇ, Necla TÜLEK, Çiğdem ATAMAN HATİPOĞLU, Pınar GÜRKAYNAK, Esra KAYA KILIÇ, Sami KINIKLI, Günay ERTEM 
Doi No: 10.5578/flora.67359 
[Özet ] [PDF ] 
 İnfluenza Benzeri Hastalık Nedeniyle Yatırılan Hastalarda Respiratuvar Sinsityal Virüs İnfeksiyonu Sıklığı ve Mortaliteye Etkisi: Prospektif, Çok Merkezli Gerçek Yaşam Verileri
Frequency of Respiratory Syncytial Virus Infection Among Patients Hospitalized for Influenza-like Diseases and its Impact on Mortality: Prospective, Multi-center Real Life Results
172-178
Sevgen TANIR BAŞARANOĞLU, Emre BİLGİN, Mine DURUSU TANRIÖVER, Tülay BAĞCI BOSİ, Ergin ÇİFTÇİ, Erdal İNCE, Halil ÖZDEMİR, Lale ÖZIŞIK, Necla TÜLEK, Metin ÖZSOY, Özlem GÜZEL TUNÇCAN, Özge ÖZGEN, Ateş KARA, Kübra AYKAÇ, Alpay AZAP, Fazilet AYAN, Serhat ÜNAL 
Doi No: 10.5578/flora.66903 
[Özet ] [PDF ] 
 Hastane Ortamından İzole Edilen Bakterilerin Bazı Dezenfektan ve Antiseptiklere Karşı Direnç Potansiyellerinin Araştırılması
Investigation of the Potential Resistance of the Bacteria Isolated from the Hospital Environment to Some Disinfectants and Antiseptcs
179-185
Murat KİREÇCİ, Esra ARSLAN, Özlem KİRİŞCİ, Şengül KARAMAN 
Doi No: 10.5578/flora.67316 
[Özet ] [PDF ] 
 Anormal Servikal Sitolojili Kadınlarda Human Papillomavirüs Genotiplerinin Prevalansı
The Prevalence of Human Papillomavirus Genotypes in Women with Abnormal Cervical Cytology
186-192
Serap ÖZEN, Mehmet ÇİMENTEPE, Mehmet Ali VARDAR, Derya GÜMÜRDÜLÜ, Fügen YARKIN 
Doi No: 10.5578/flora.67358 
[Özet ] [PDF ] 
 Ozon ve Negatif İyon Uygulamasının Çeşitli Bakteriler Üzerine Etkilerinin İncelenmesi ve Hastane Atık Suları Dezenfeksiyonunda Kullanımının Değerlendirilmesi
The Effects of Negative Ions and Ozone on Various Bacteria and The Evaluation of Their Use in Hospital Wastewater Disinfection
193-201
Nafia Canan GÜRSOY, İbrahim Halil ÖZEROL 
Doi No: 10.5578/flora.66814 
[Özet ] [PDF ] 
 Diyabetik Ayakta Alt Ekstremite Re-ampütasyonları Kaçınılmaz mı?
Are Lower Extremity Re-amputations in Diabetic Foot Inevitable?
202-207
Ilgın YILDIRIM ŞİMŞİR, Anıl Murat ÖZTÜRK, Yakut SHAMİSTANLİ, Meltem TAŞBAKAN, Şevki ÇETİNKALP 
Doi No: 10.5578/flora.67491 
[Özet ] [PDF ] 
 Rotavirüslerin Etken Olduğu Pediyatrik İshallerde Epidemiyolojik Faktörler: İzmir'de 5 Yıllık Sürveyans Verilerinin Değerlendirilmesi
Epidemiologic Factors in Pediatric Diarrhea Caused by Rotaviruses: Five-year Surveillance in Izmir, Turkey
208-213
Fulya BAYINDIR BİLMAN, Mevliye YETİK 
Doi No: 10.5578/flora.67164 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Pnömotorakslı Hastada Saptanan Rhizopus microsporus İnfeksiyonu
Rhizopus microsporus Infection in a Patient with Pneumothorax
214-217
Özlem AYDEMİR, Mehmet KÖROĞLU, Engin KARAKEÇE, Abidin ŞEHİTOĞULLARI, Yusuf AYDEMİR, Mustafa ALTINDİŞ 
Doi No: 10.5578/flora.67411 
[Özet ] [PDF ] 
 Diz Ekleminde Gelişen Tüberküloz Septik Artrit Olgusu
A Case of Tuberculosis Septic Arthritis in the Knee Joint
218-222
Onur URAL, Şua SÜMER, Nazlım AKTUĞ DEMİR, Şeyma ÇİFTCİ 
Doi No: 10.5578/flora.67410 
[Özet ] [PDF ] 
  
KISA RAPOR 
 
 Kliniğimizde Takip Ettiğimiz Mevsimsel İnfluenza Olgularının Epidemiyolojisi ve Klinik Özellikleri
Epidemiology and Clinical Features of Seasonal Influenza Cases Followed in Our Clinic
223-226
Zeynep TÜRE, Zehra BEŞTEPE DURSUN, İlhami ÇELİK, Berna İNANICI 
Doi No: 10.5578/flora.66353 
[Özet ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUP 
 
 Batman İlinde Görev Yapan Aile Hekimlerinin Hepatit B Aşısı ve HBV İnfeksiyonuna Yaklaşımının Değerlendirilmesi
Assessment of Hepatitis B Vaccination and HBV Infection in Family Practitioners in Batman Province
227-231
İrem AKDEMİR KALKAN, Mustafa Kemal ÇELEN 
Doi No: 10.5578/flora.67561 
[Özet ] [PDF ] 
  
23. Cilt Dizini
23th Volume Index
232-237
  
   
Yazar Onay Formu

Telif Hakkı Devir Formu
Yazı Değerlendirme
Süreci ve Etik


Budapeşte Açık Erişim
Girişimi’nden bu yana
on yıl: Açık Erişim için
düzenlemeFlora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
DOAJ
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
EMBASE (ELSEVIER)
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
2017 yılından beri
Emerging Sources Citation Index
Tarafından
İndekslenmektedir.

İntihal Politikası
Dergimize gönderilen tüm yazılar iThenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %30 ve altı olması önerilmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.