FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 1 Sayı: 2 Yıl: 1996
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 1 Issue: 2 Year: 1996
  Satın al  
 
 
DERLEMELER 
 
 Hematopoetik Büyüme Faktörleri ve İnfeksiyon Hastalıklarında Kullanımı
Hematopoietic Growth Factors: Clinical Applications in Infectious Diseases (2712 defa görüntülendi)
71 - 76
Firdevs AKTAŞ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Hepatit A Aşıları; Ülkemiz İçin Gerekli mi?
Hepatitis A Vaccines; Is It Needed in Turkey? (1260 defa görüntülendi)
77 - 79
Altınay BİLGİÇ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 ß-Laktamazların Sınıflandırılması
Classification of ß-Lactamases (1208 defa görüntülendi)
80 - 86
Deniz GÜR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 İnfeksiyonların Profilaksisinde İmmünglobulinler
Immunoglobulins for Prophlaxis of Infections (1153 defa görüntülendi)
87 - 91
Hasan ÇOLAK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Hepatit C Virüsü (HCV) ile İnfekte 59 Hastada HCV Genotiplerinin Dağılımı: Çok Merkezli Bir Çalışma
The Distribution of Hepatitis C Virus (HCV) Genotypes in 59 HCV Infected Patients: A Multicenter Study (1113 defa görüntülendi)
92 - 95
Emine SÖNMEZ, Mehmet A. TAŞYARAN, Nedim KIZILKAYA, Hilal KORKUT, Zeki TOMBUL, Zeynep C. AKÇAM, Şerafettin YILMAZ, Fatih KÖKSAL, Hakan LEBLEBİCİOĞLU, Hamdi EKİCİ  
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Sağlık Personelinde HIV İnfeksiyonu ve Korunma Önerileri
HIV Infection in Healthcare Workers and Recommendations for Prevention (1234 defa görüntülendi)
96 - 101
Semra TUNÇBİLEK, Emin TEKELİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Aşıların Yan Etkileri
Adverse Effects of Vaccination (1182 defa görüntülendi)
102 - 106
Ülker ÖNEŞ, Ayşe PALANDUZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Nadir Görülen Ancak Morbidite ve Mortalitesi Yüksek Bir İnfeksiyon: Mediastinit
A Rare Infection with High Mortality and Morbidity: Mediastinitis (1445 defa görüntülendi)
107 - 114
Dilek İNCE, Halit ÖZSÜT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 İnfeksiyon ve İmmün Sistem
Infection and Immune System (1671 defa görüntülendi)
115 - 122
Sami KINIKLI, Gülay KINIKLI, Göksal KESKİN, Murat TURGAY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Semple Tipi Kuduz Aşısını Terkedelim mi, Neden ?
Shall We Leave Semple-Type Rabies Vaccines, Why ? (1178 defa görüntülendi)
127 - 130
Paşa GÖKTAŞ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Hayvan Isırık İnfeksiyonları
Animal Bite Infections (2410 defa görüntülendi)
131 - 136
Fügen ÇOKÇA, Oktay MEÇO 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMU 
 
 Herpes Simpleks Virüs Ensefaliti: Bir Olgu Sunumu
Herpes Simplex Virus Encephalitis: A Case Report (1156 defa görüntülendi)
123 - 126
Emel ARIBAŞ, Ülkü TÜRK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUP 
 
 İnfeksiyon mu, Mikrobiyoloji mi ? Süregiden Yanlış Değerlendirmeler Üzerine
İnfeksiyon mu, Mikrobiyoloji mi ? Süregiden Yanlış Değerlendirmeler Üzerine (947 defa görüntülendi)
137 - 139
Şadi YENEN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
   
Yazar Onay Formu

Telif Hakkı Devir Formu
Yazı Değerlendirme
Süreci ve Etik


Budapeşte Açık Erişim
Girişimi’nden bu yana
on yıl: Açık Erişim için
düzenlemeFlora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
DOAJ
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
EMBASE (ELSEVIER)
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
2017 yılından beri
Emerging Sources Citation Index
Tarafından
İndekslenmektedir.

İntihal Politikası
Dergimize gönderilen tüm yazılar iThenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %30 ve altı olması önerilmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.