FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 1 Sayı: 3 Yıl: 1996
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 1 Issue: 3 Year: 1996
  Satın al  
 
 
DERLEMELER 
 
 Kanser Hastalarında Fungal İnfeksiyonlar: Tanı ve Tedavide Sorunlar, Yeni Yaklaşımlar
Funcal Infections in Cancer Patients: Problems in Diagnosis and Therapy, and New Approaches (1300 defa görüntülendi)
141 - 148
Ömrüm UZUN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Antiretroviral Tedavi: 2000 Yılına Doğru
Antiretroviral Theraphy: towards 2000 (1296 defa görüntülendi)
149 - 152
Semra ÇALANGU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yoğun Bakım Ünitelerinden İzole Edilen Gram Negatif Bakterilerin Çeşitli Antibiyotiklere İn Vitro Duyarlılıkları
Resistance Rates to Selected Antibiotics in Gram Negative Bacteria Isolated from Intensive Care Units (ICU) in Turkish Hospitals. (1361 defa görüntülendi)
153 - 159
Deniz GÜR, Serhat ÜNAL ve Çalışma Grubu 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Helicobacter pylori İnfeksiyonu: Epidemiyoloji ve Patogenez
Helicobacter pylori Infection: Epidemiology and Pathogenesis (1554 defa görüntülendi)
160 - 166
S. Fatih BEŞIŞIK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yeni Bakteri Aşıları
New Bacterial Vaccines (1781 defa görüntülendi)
192 - 197
Işık YALÇIN, Ayşe PALANDUZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Kronik C Hepatiti ve Diabetes Mellitus
Chronic Hepatitis C and Diabetes Mellitus (1408 defa görüntülendi)
167 - 171
İsmail BALIK, Nisbet YILMAZ, Nuran TÜRKÇAPAR, Hadi YAŞA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 HBsAg Pozitif Serumlarda HBV-DNA'nın İki Ayrı PCR Yöntemi ile Taranması ve Sonuçlarının Serolojik Göstergelerle Karşılaştırılması
Detection of HBV-DNA by Two PCR Methods in HBsAg Positive Sera, and Comparison of the Results with Serological Markers (1642 defa görüntülendi)
172 - 176
Emine SÖNMEZ, Rıza DURMAZ, Nedim KIZILKAYA, Hatice ÖZBİLGE, Selami GÜNAL, Saim YOLOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Akut Bakteriyel Menenjitler
Acute Bacterial Meningitis (1507 defa görüntülendi)
177 - 187
Halil KURT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Erişkinde Pnömokoksik Menenjit: 24 Olgunun Analizi
Pneumococcal Meningitis in Adults: Evaluation of 24 Episodes (1153 defa görüntülendi)
188 - 191
Taner YILDIRMAK, Mustafa EROĞLU, Hürrem BODUR, Semahat ALPAUT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Varisella Zoster Virüsü Pnömonisinde Tedavi Yaklaşımı: İki Olgu Sunumu
A Therapeutic Approach to the Varicella-Zoster Virus Pneumonia: A Report of Two Cases (1542 defa görüntülendi)
198 - 201
Metin PUNAR, Figen COŞKUNKAN, Özlem TANSEL, Halit ÖZSÜT, Haluk ERAKSOY, Semra ÇALANGU, Murat DİLMENER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Bir Olgu Nedeniyle Klorokine Dirençli Plasmodium falciparum Malaryası ve Tedavide Sorunlar
A Case of Plasmodium falciparum Malaria Detected Chloroquin Resistance and Problems in Therapy (1289 defa görüntülendi)
202 - 205
Neşe SALTOĞLU, Yeşim TAŞOVA, İ. Hakkı DÜNDAR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KISA RAPOR 
 
 İkibuçuk Yaşındaki Bir Çocukta Vajinal Neisseria Gonorrhoeae İnfeksiyonu
İkibuçuk Yaşındaki Bir Çocukta Vajinal Neisseria Gonorrhoeae İnfeksiyonu (2161 defa görüntülendi)
206 - 207
Sevtap ARIKAN, Gülsevin TEKİNAY, Serpil ERCİS 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUP 
 
 Mortalite, Morbidite, Fatalite: Epidemiyolojik terimleri Doğru Kullanıyor muyuz?
Mortalite, Morbidite, Fatalite: Epidemiyolojik terimleri Doğru Kullanıyor muyuz? (1169 defa görüntülendi)
208 - 209
Levent DOĞANCI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
   
Yazar Onay Formu

Telif Hakkı Devir Formu
Yazı Değerlendirme
Süreci ve Etik


Budapeşte Açık Erişim
Girişimi’nden bu yana
on yıl: Açık Erişim için
düzenlemeFlora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
DOAJ
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
EMBASE (ELSEVIER)
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
2017 yılından beri
Emerging Sources Citation Index
Tarafından
İndekslenmektedir.

İntihal Politikası
Dergimize gönderilen tüm yazılar iThenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %30 ve altı olması önerilmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.