FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 2 Sayı: 1 Yıl: 1997
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 2 Issue: 1 Year: 1997
  Satın al  
 
 
DERLEMELER 
 
 Nozokomiyal Pnömoni
Nosocomial Pneumonia (1077 defa görüntülendi)
1 - 11
Hakan LEBLEBİCİOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Bruselloz Tedavisi: Ülkemizde Hangi Kombinasyonu Tercih Etmeliyiz?
Treatment of brucellosis: Which antibiotic regimen should be preferred in our country? (954 defa görüntülendi)
12 - 15
Dilek İNCE, Murat DİLMENER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Chlamydia İnfeksiyonlarının Laboratuvar Tanısı
Laboratory Diagnosis of Chlamydial Infections (711 defa görüntülendi)
27 - 34
Ali AĞAÇFİDAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Pseudomonas aeruginosa İnfeksiyonları
Infection Pseudomonas aeruginosa (735 defa görüntülendi)
61 - 65
Serdar TUNCER, Murat AKOVA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Vibrio cholerae O139
Vibrio cholerae O139 (691 defa görüntülendi)
66 - 69
Işın AKYAR, Seyyal ROTA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Nötropenik Hastaların Tekrarlayan Orofaringeal Kandidaz Ataklarından İzole Edilen Candida albicans Suşlarının Genotipik Analizi
Genotyping Analysis of Candida albicans Strains Isolated from Neutropenic Patients during Recurrent Oropharyngeal Candidiasis (799 defa görüntülendi)
16 - 20
Ayşegül ESKİTÜRK, Beyza ENER, Wim QUINT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Erişkin Yaş Grubunda Toplumda ve Hastanede Kazanılan Stafilokok İnfeksiyonları
Community and Hospital Acquired Staphylococcal Infections in Adults (780 defa görüntülendi)
21 - 26
Bilgehan AYGEN, Emine SEHMEN, Üner KAYABAŞ, Bülent SÜMERKAN, Mehmet DOĞANAY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Klinik Örneklerden İzole Edilen Gram Negatif Nonfermantatif Bakterilerin Tiplendirilmesi ve Antibiyotik Duyarlılıklarının Değerlendirilmesi
Identification of Nonfermantative Gram Negative Bacteria Isolated from Clinical Specimens and their Susceptibility to Antibiotics. (994 defa görüntülendi)
35 - 40
Neşe EVRENSEL, Selma DUVAN, Bülent SÜMERKAN, Şir Ahmet FAZLI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Koagülaz Negatif Stafilokoklarda Slime Faktör Yapımının Kongo Kırmızılı Agar Yöntemiyle Araştırılması
Detection of Slime Pproduction in Coagulase-Negative Staphylococci by Congo Red Agar Method (1022 defa görüntülendi)
41 - 44
Aydın AYDINLI, Gül DURMAZ, Yurdanur AKGÜN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Staphylococcus epidermidis İdentifikasyonunda Desferrioksamin Duyarlılığının Yeri
Importance of Desferrioxamine Susceptibility in Identification of Staphylococcus epidermidis (741 defa görüntülendi)
45 - 50
Gülay KORUKLUOĞLU, Pınar ZARAKOLU, Engin GÜVENER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Şarbon: 68 Olgunun Değerlendirilmesi
Antrax: Evaluation of 68 Cases (841 defa görüntülendi)
51 - 54
Ali KAYA, Mehmet A. TAŞYARAN, Zülal ÖZKURT, Şerafettin YILMAZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Erişkin Tüberküloz Menenjit: 17 Olgunun Değerlendirilmesi
Evaluation of 17 Cases of Adult Tuberculous Meningitis (891 defa görüntülendi)
55 - 60
Yeşim TAŞOVA, Neşe SALTOĞLU, Akgün YAMAN, Arzu ASLAN, İsmail H. DÜNDAR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KISA RAPOR 
 
 Hematolojik Maligniteli Hastalarda ve Kan Vericilerinde Hepatit G Virüs RNA'sının Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) ile Saptanması
Hematolojik Maligniteli Hastalarda ve Kan Vericilerinde Hepatit G Virüs RNA'sının Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) ile Saptanması (596 defa görüntülendi)
70 - 71
Ayşegül ESKİTÜRK, Jane MINTON, William IRWING 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUP 
 
 Kronik C Hepatitli Olgularda Diabetes Mellitus Prevalansı
Kronik C Hepatitli Olgularda Diabetes Mellitus Prevalansı (620 defa görüntülendi)
72 - 76
Mustafa Aydın ÇEVİK, Sema BAYRAKTAR, F. Şebnem ERDİNÇ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
   
Yazar Onay Formu

Telif Hakkı Devir Formu
Yazı Değerlendirme
Süreci ve Etik


Budapeşte Açık Erişim
Girişimi’nden bu yana
on yıl: Açık Erişim için
düzenlemeFlora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
DOAJ
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
EMBASE (ELSEVIER)
Tarafından
İndekslenmektedir.

İntihal Politikası
Dergimize gönderilen tüm yazılar iThenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %30 ve altı olması önerilmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.