FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 2 Sayı: 2 Yıl: 1997
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 2 Issue: 2 Year: 1997
  Satın al  
 
 
DERLEMELER 
 
 Yoğun Bakım Ünitesi İnfeksiyonları Risk Faktörleri, Epidemiyoloji ve Korunma
Intensive Care Unit Infections - Risk Factors, Epidemiology and Prevention (555 defa görüntülendi)
79 - 84
Kadir BİBEROĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Antibiyotik Duyarlılık Testlerinde Antibiyotiklerin Seçimi
Selection of Antibiotics in Antibiotic Susceptibility Tests (556 defa görüntülendi)
85 - 90
Özay ARIKAN AKAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Seyahat Sırasında İnfeksiyonlardan Korunma
Prophylaxis from Infectious Diseases while Traveling (574 defa görüntülendi)
109 - 119
Aziz HACIBEKTAŞOĞLU, Levent GÖRENEK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 HIV İnfeksiyonu Patogenezi
Pathogenesis of HIV Infection (691 defa görüntülendi)
132 - 137
İftihar KÖKSAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Doğal Öldürücü Hücreler
Naturel Killer Cells (606 defa görüntülendi)
138 - 145
Alper TEKELİ, Hatice ÖZENCİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 İnsan Herpesvirüsü-8
Human Herpesvirus-8 (542 defa görüntülendi)
150 - 153
Macit İLKİT, Erol AKAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Enterobakter Sepsisi: 35 Olgunun Klinik ve Epidemiyolojik Özellikleri
Enterobacter Bacteremia: Clinical and Epidemiological Features of 35 Cases (614 defa görüntülendi)
91 - 97
Abdülkadir ÇAĞLAYANGİL, Bülent SÜMERKAN, Mehmet DOĞANAY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 İshalle Seyreden Hastalıklarda Kriptosporidyumun Rolü
The Role of Cryptosporidium in Diarrheal Dissease (728 defa görüntülendi)
98 - 104
Ufuk ÖVER, Güner SÖYLETİR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yoğun Bakım Ünitelerinden İzole Edilen Gram Negatif Basillerde Genişlemiş Spektrumlu ß-Laktamaz Saptanması
Detection of Extended-Spectrum ß-Lactamases in Gram Negative Bacilli Isolated from Intensive?Care Units (549 defa görüntülendi)
105 - 108
Neşe EVRENSEL, A. Nedret KOÇ, Bülent SÜMERKAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Raw 264.7 Makrofaj Hücrelerinden Lipopolisakkarid Aracılığı ile Nitrik Oksid Salgılanmasına Monofosforil Lipid A'nın Etkisi
Effect of Monophosphoryl Lipid A on Lipopolysaccharide-Induced Nitric Oxide Production from Raw 264.7 Macrophages (683 defa görüntülendi)
120 - 126
Cemalettin AYBAY, Turgut İMİR, H. Cengiz GÜLSAYIN, Başak KAYHAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Tüberküloz Menenjitte Beyin Omurilik Sıvısı Adenozin Deaminaz Düzeyinin Tanı Değeri
Diagnostic Value of Adenosine Deaminase Level of Cerebrospinal Fluid in Tuberculous Meningitis (601 defa görüntülendi)
127 - 131
Emel TÜRK ARIBAŞ, Mehmet ÖZCAN, Mahmut AY, Mustafa SÜNBÜL, Mehmet BİTİRGEN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Gebelikte Asemptomatik Bakteriüri
Asymtomatic Bacteriuria in Pregnancy (582 defa görüntülendi)
146 - 149
Rahmet ÇAYLAN, İftihar KÖKSAL, Kemalettin AYDIN, Serkan VOLKAN, Uğur KOSTAKOĞLU, Recep ÖKSÜZ, Sedat KAYGUSUZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KISA RAPOR 
 
 Erişkinlerde Gastroenteritlerin Yersinia enterocolitia Yönünden İncelenmesi
Erişkinlerde Gastroenteritlerin Yersinia enterocolitia Yönünden İncelenmesi (587 defa görüntülendi)
154 - 155
Ali KAYA, Serpil EROL, Şerafettin YILMAZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
   

Flora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir