FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 2 Sayı: 2 Yıl: 1997
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 2 Issue: 2 Year: 1997
  Satın al  
 
 
DERLEMELER 
 
 Yoğun Bakım Ünitesi İnfeksiyonları Risk Faktörleri, Epidemiyoloji ve Korunma
Intensive Care Unit Infections - Risk Factors, Epidemiology and Prevention (1314 defa görüntülendi)
79 - 84
Kadir BİBEROĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Antibiyotik Duyarlılık Testlerinde Antibiyotiklerin Seçimi
Selection of Antibiotics in Antibiotic Susceptibility Tests (1710 defa görüntülendi)
85 - 90
Özay ARIKAN AKAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Seyahat Sırasında İnfeksiyonlardan Korunma
Prophylaxis from Infectious Diseases while Traveling (1437 defa görüntülendi)
109 - 119
Aziz HACIBEKTAŞOĞLU, Levent GÖRENEK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 HIV İnfeksiyonu Patogenezi
Pathogenesis of HIV Infection (2210 defa görüntülendi)
132 - 137
İftihar KÖKSAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Doğal Öldürücü Hücreler
Naturel Killer Cells (1446 defa görüntülendi)
138 - 145
Alper TEKELİ, Hatice ÖZENCİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 İnsan Herpesvirüsü-8
Human Herpesvirus-8 (1136 defa görüntülendi)
150 - 153
Macit İLKİT, Erol AKAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Enterobakter Sepsisi: 35 Olgunun Klinik ve Epidemiyolojik Özellikleri
Enterobacter Bacteremia: Clinical and Epidemiological Features of 35 Cases (1263 defa görüntülendi)
91 - 97
Abdülkadir ÇAĞLAYANGİL, Bülent SÜMERKAN, Mehmet DOĞANAY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 İshalle Seyreden Hastalıklarda Kriptosporidyumun Rolü
The Role of Cryptosporidium in Diarrheal Dissease (2339 defa görüntülendi)
98 - 104
Ufuk ÖVER, Güner SÖYLETİR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yoğun Bakım Ünitelerinden İzole Edilen Gram Negatif Basillerde Genişlemiş Spektrumlu ß-Laktamaz Saptanması
Detection of Extended-Spectrum ß-Lactamases in Gram Negative Bacilli Isolated from Intensive?Care Units (1230 defa görüntülendi)
105 - 108
Neşe EVRENSEL, A. Nedret KOÇ, Bülent SÜMERKAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Raw 264.7 Makrofaj Hücrelerinden Lipopolisakkarid Aracılığı ile Nitrik Oksid Salgılanmasına Monofosforil Lipid A'nın Etkisi
Effect of Monophosphoryl Lipid A on Lipopolysaccharide-Induced Nitric Oxide Production from Raw 264.7 Macrophages (1633 defa görüntülendi)
120 - 126
Cemalettin AYBAY, Turgut İMİR, H. Cengiz GÜLSAYIN, Başak KAYHAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Tüberküloz Menenjitte Beyin Omurilik Sıvısı Adenozin Deaminaz Düzeyinin Tanı Değeri
Diagnostic Value of Adenosine Deaminase Level of Cerebrospinal Fluid in Tuberculous Meningitis (1338 defa görüntülendi)
127 - 131
Emel TÜRK ARIBAŞ, Mehmet ÖZCAN, Mahmut AY, Mustafa SÜNBÜL, Mehmet BİTİRGEN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Gebelikte Asemptomatik Bakteriüri
Asymtomatic Bacteriuria in Pregnancy (1250 defa görüntülendi)
146 - 149
Rahmet ÇAYLAN, İftihar KÖKSAL, Kemalettin AYDIN, Serkan VOLKAN, Uğur KOSTAKOĞLU, Recep ÖKSÜZ, Sedat KAYGUSUZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KISA RAPOR 
 
 Erişkinlerde Gastroenteritlerin Yersinia enterocolitia Yönünden İncelenmesi
Erişkinlerde Gastroenteritlerin Yersinia enterocolitia Yönünden İncelenmesi (1154 defa görüntülendi)
154 - 155
Ali KAYA, Serpil EROL, Şerafettin YILMAZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
   
Yazar Onay Formu

Telif Hakkı Devir Formu
Yazı Değerlendirme
Süreci ve Etik


Budapeşte Açık Erişim
Girişimi’nden bu yana
on yıl: Açık Erişim için
düzenlemeFlora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
DOAJ
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
EMBASE (ELSEVIER)
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
2017 yılından beri
Emerging Sources Citation Index
Tarafından
İndekslenmektedir.

İntihal Politikası
Dergimize gönderilen tüm yazılar iThenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %30 ve altı olması önerilmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.