FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 2 Sayı: 3 Yıl: 1997
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 2 Issue: 3 Year: 1997
  Satın al  
 
 
DERLEMELER 
 
 HIV/AIDS Hastalarında Viral Yük Tayini
Viral Load Measurement in HIV/AIDS Patients (1283 defa görüntülendi)
159 - 163
Serdar TUNCER, Serhat ÜNAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Floviridae İnfeksiyonları
Filoviridae Infections (1351 defa görüntülendi)
164 - 169
Orhan BAYLAN, Levent DOĞANCI, Hüseyin GÜN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 İnvaziv A Grubu Streptokok İnfeksiyonları
Invasive Group A Streptococcus Infections (1079 defa görüntülendi)
170 - 174
Esragül AKINCI, Ayşe WILLKE TOPÇU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Bakteriyel Vajinoz
Bacterial vaginosis (8187 defa görüntülendi)
216 - 222
Filiz AKATA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Boğaz Kültürlerinde Üreyen A Grubu Beta Hemolitik Streptokokların Tanısında Basitrasin ve PYR Testleri
Bacitracin and PYR Tests for the Diagnosis of Group A Beta Haemolytic Streptococci in Throat Cultures (2072 defa görüntülendi)
176 - 182
F. Şebnem ERDİNÇ, Mustafa Aydın ÇEVİK, Sami KINIKLI, Nilgün ACAR, Behiç ORAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Diyabetik Ekstremite İnfeksiyonları: Klinik Deneyimimiz
Diabetic Extremity Infections: Our Clinical Experiences (1357 defa görüntülendi)
183 - 187
Oktay TARHAN, Ali İhsan AKER, Zeliha HEKİMSOY, Abdurrahman ÇÖMLEKÇİ, İnci OKAN, Sevinç BİBEROĞLU, Sena YEŞİL, Şükrü ARAÇ, Öztekin OTO, Zeynep GÜLAY, Kadir BİBEROĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Akut Pürülan, Viral ve Tüberküloz Menenjitlerde Prognoz ile Prognoza Etki Eden Faktörlerin Değerlendirilmesi
Evaluation of Prognosis and the Factors Effecting Prognosis in Acute Purulent, Viral and Tuberculous Meningitis Cases (1234 defa görüntülendi)
188 - 194
Diler COŞKUN, Paşa GÖKTAŞ, Seyfi ÖZYÜREK, Zerdi DAĞ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 İnsan Adenovirüslerinin Restriksiyon Endonükleaz Analizi İle Tiplendirilmesi ve Çocuk Gantroenteritlerinde Enterik Adenovirüs Sıklığının Belirlenmesi
Typing of Human Adenoviruses by Restriction Endonuclease Analysis and Enteric Adenovirus Infection Rate in Children with Gastroenteritis (1645 defa görüntülendi)
195 - 207
Serdar TUNCER, Mehmet CEYHAN, Kadriye YURDAKÖK, Güler KANRA, Şemsettin USTAÇELEBİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Staphylococcus aureus İdentifikasyonunda Tüp Koagülaz, Lam Koagülaz ve Lateks Aglütinasyon Testlerinin Karşılaştırılması
Comparison of Tube Coagulase, Slide Coagulase and Latex Agglutination Tests For Identification of Staphylococcus aureus (1464 defa görüntülendi)
208 - 211
Gül DURMAZ, Aydın AYDINLI, Yurdanur AKGÜN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMU 
 
 Toplumdan Edinilmiş Bir Legionella pneumophila Pnömonisi Olgusu
A Case Report of Community Acquired Pneumonia Caused By Legionella pneumophila (1396 defa görüntülendi)
212 - 215
Seyfi ÖZYÜREK, Serap ŞİMŞEK, Berna HOCAOĞLU, Gülden HİTİT, Paşa GÖKTAŞ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KISA RAPOR 
 
 Bazı Mikoplazma Antijenlerinin İnsan Doğal Öldürücü Hücreler Üzerine Etkileri
Bazı Mikoplazma Antijenlerinin İnsan Doğal Öldürücü Hücreler Üzerine Etkileri (1080 defa görüntülendi)
223 - 224
Aydın KARAARSLAN, Cemalettin AYBAY, Haluk ATAOĞLU, Alper TEKELİ, Ithzak KAHANE, Hatice ÖZENCİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUP 
 
 Türkiye'de HIV 1,2 İçin Ev Testi Gerekli Mi?
Türkiye'de HIV 1,2 İçin Ev Testi Gerekli Mi? (1048 defa görüntülendi)
225 - 226
Doç.Dr. Levent DOĞANCI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
   
Yazar Onay Formu

Telif Hakkı Devir Formu
Yazı Değerlendirme
Süreci ve Etik


Budapeşte Açık Erişim
Girişimi’nden bu yana
on yıl: Açık Erişim için
düzenlemeFlora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
DOAJ
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
EMBASE (ELSEVIER)
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
2017 yılından beri
Emerging Sources Citation Index
Tarafından
İndekslenmektedir.

İntihal Politikası
Dergimize gönderilen tüm yazılar iThenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %30 ve altı olması önerilmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.