FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 2 Sayı: 4 Yıl: 1997
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 2 Issue: 4 Year: 1997
  Satın al  
 
 
DERLEMELER 
 
 Antiviral Ajanlar
Antiviral Agents (2032 defa görüntülendi)
227 - 235
Firdevs AKTAŞ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Ameliyathanelerin Temizlik, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyonu
Cleaninig, Disinfection and Sterilization of the Operating Rooms (1811 defa görüntülendi)
236 - 241
İffet PALABIYIKOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kan Kültürleri ve Klinik Önemi
Blood Cultures and Clinical Significance (1269 defa görüntülendi)
242 - 246
Halis AKALIN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Tüberküloz Tanısında Yeni Laboratuvar Yöntemleri
New Laboratory Methods in the Diagnosis of Tuberculosis (1366 defa görüntülendi)
262 - 266
Yusuf AKCAN *, Serdar TUNCER ** 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 1996-97 İnfluenza Mevsimine Ait Seroepidemiyolojik Bulgular
Seroepidemiological Findings in 1996-1997 Influenza Season (1186 defa görüntülendi)
247 - 251
Neziha YILMAZ, Nural AYDINURAZ, Çiğdem ARTUK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Gazlı Gangrende Mikrobiyolojik Tanının Yeri ve Önemi
The Importance of Microbiological Diagnosis of Gas Gangrene (2583 defa görüntülendi)
252 - 256
Serap GENÇER, İsmihan KUZU, Gülden ERSÖZ, Serdar ÖZER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 İdrar Kültürlerinde Tarama Testi Olarak Kullanılan Bakteriüri ve Pyüri Saptama Yöntemlerinin Karşılaştırılması
The Comparison of Several Methods for The Detection of Pyuria and Bacteriuria in Urine Culture Specimens (1140 defa görüntülendi)
257 - 261
Çiğdem KUZUCU, Esra ALP, Nilgün ACAR, Önder ALTUĞ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Üç Yaşın Altındaki Akut İshalli Çocuklarda Rotavirüs ve Enterik Adenovirüslerin Sıklığı, Risk Faktörleri ile Tanıda Seçilecek Yöntemler
Frequency, Risk Factors and Methods Chosen in the Diagnosis of Rotavirus and Enteric Adenovirus Infections in Under 3 Years Age Children with Acute Gastroenteritis (1223 defa görüntülendi)
267 - 272
Banu TAŞER, Serdar ÖZER, Nuray OLTAN, Nur ARDİTİ BENZONONA, Ahmet ÖZGÜNER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Genital Chlamydial İnfeksiyonlarda Polimeraz Zincir Reaksiyon (PCR)'unun Tanı Değeri
The Diagnostic Value of Polimerase Chain Reaction (PCR) in Genital Chlamydial Infections (1214 defa görüntülendi)
273 - 277
Meral ÜRÜNSAK, Erol AKAN, Mehmet S. SERİN, İbrahim ÜRÜNSAK, Hüseyin ÖKSÜZ, Fatih KÖKSAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Nedeni Bilinmeyen Ateş: 54 Olgunun Değerlendirilmesi
Fever of Unknown Origin: Evaluation of 54 Cases (1314 defa görüntülendi)
278 - 283
Neşe SALTOĞLU, Yeşim TAŞOVA, Gürkan YILMAZ, İsmail H. DÜNDAR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Hastane İnfeksiyonlarından İzole Edilmiş Stafilokok ve Enterokok Suşlarının Çeşitli Antibiyotiklere İn vitro Duyarlılıkları
Comparative In vitro Activity of Vancomycin, Teicoplanin and Frequently Used Antibacterials Against Nosocomial Isolates of Staphylococci and Enterococci (1083 defa görüntülendi)
284 - 287
Sesin KOCAGÖZ, Yeşim ÇETİNKAYA, Ömrüm UZUN, Murat AKOVA, Gülşen HASÇELİK, Serhat ÜNAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Mycoplasma pneumoniae Pnömonisi Tanısında Kullanılan Kültür, Enzyme Immunoassay ve Soğuk Aglütinasyon Testinin Karşılaştırılması
The Comparison of Diagnostic Methods in the Mycoplasma pneumoniae Pneumoniae (1150 defa görüntülendi)
288 - 295
A. Bülent BEŞİRBELLİOĞLU, Levent GÖRENEK, Günay KAYA, Volkan ÖZGÜVEN, Aziz HACIBEKTAŞOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KISA RAPORLAR 
 
 Sıtma Olgularında Laktik Dehidrogenaz Düzeyleri ve Hematolojik Değerlerde Değişiklikler
Sıtma Olgularında Laktik Dehidrogenaz Düzeyleri ve Hematolojik Değerlerde Değişiklikler (1060 defa görüntülendi)
296 - 299
Levent GÖRENEK, Bülent BEŞİRBELLİOĞLU, Sebahattin YILMAZ, Volkan ÖZGÜVEN, Aziz HACIBEKTAŞOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 1984-1995 Yılları Arasında Hastaneye Yatırılan 60 Malaryalı Olgunun İncelenmesi
1984-1995 Yılları Arasında Hastaneye Yatırılan 60 Malaryalı Olgunun İncelenmesi (1291 defa görüntülendi)
300 - 302
Dilek KILIÇ, Hande ARSLAN, Emin TEKELİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
   
Yazar Onay Formu

Telif Hakkı Devir Formu
Yazı Değerlendirme
Süreci ve Etik


Budapeşte Açık Erişim
Girişimi’nden bu yana
on yıl: Açık Erişim için
düzenlemeFlora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
DOAJ
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
EMBASE (ELSEVIER)
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
2017 yılından beri
Emerging Sources Citation Index
Tarafından
İndekslenmektedir.

İntihal Politikası
Dergimize gönderilen tüm yazılar iThenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %30 ve altı olması önerilmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.