FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 3 Sayı: 1 Yıl: 1998
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 3 Issue: 1 Year: 1998
  Satın al  
 
 
Editörden1 - 2
  
DERLEMELER 
 
 Yineleyen Üriner Sistem İnfeksiyonları ve Profilaksi
Yineleyen Üriner Sistem İnfeksiyonları ve Profilaksi (701 defa görüntülendi)
3 - 10
İftihar KÖKSAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Hastane İnfeksiyonları ve Sürveyansın Önemi
Hastane İnfeksiyonları ve Sürveyansın Önemi (703 defa görüntülendi)
11 - 15
Ayşe WİLLKE 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Hastanelerde Antibiyotik Kullanım Politikasının Saptanması: Kısıtlama mı? Eğitim mi?
Hastanelerde Antibiyotik Kullanım Politikasının Saptanması: Kısıtlama mı? Eğitim mi? (595 defa görüntülendi)
16 - 19
Hasan ÇOLAK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Antibiyotik Duyarlılık Testlerinde Antibiyotik Seçimi ve Kısıtlı Bildirim
Antibiyotik Duyarlılık Testlerinde Antibiyotik Seçimi ve Kısıtlı Bildirim (660 defa görüntülendi)
31 - 34
Ahmet BAŞUSTAOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Akut Ataklarında Antibiyotik Seçimi
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Akut Ataklarında Antibiyotik Seçimi (632 defa görüntülendi)
42 - 47
Mehmet BAKIR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Monobaktam Antibiyotikler
Monobaktam Antibiyotikler (753 defa görüntülendi)
48 - 52
Onur URAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Pneumocystis carinii Tanısında Laboratuvar Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Comparison of Laboratory Methods for Detection of Pneumocystis carinii (838 defa görüntülendi)
20 - 25
Serdar TUNCER, Sibel ERGÜVEN, Sesin KOCAGÖZ, Serhat ÜNAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Siprofloksasin ve Granülosit Stimüle Edici Faktörün Polimorf Nüveli Lökositlerin Pseudomonas aeruginosa'ya Karşı Bakterisidal Aktivitesine Etkisi
Effect of Ciprofloxacin and Granulocyte Colony Stimulating Factor in Bactericidal Activity of Polymorphonuclear Leukocytes Against Pseudomonas aeruginosa (666 defa görüntülendi)
26 - 30
Ayşegül ESKİTÜRK, Ülkü ERGİN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Nedeni Bilinmeyen Ateş Tablosu ile Seyreden İnfektif Endokardit: 7 Olgu Sunumu
Infective Endocarditis cases with the Clinical Presentation of Fever of Unknown Origin (FUO): 7 Case Reports (760 defa görüntülendi)
35 - 41
Mustafa PEHLİVAN, M. Oktay TARHAN, Yıldırım SEYİTHANOĞLU, Ömer KOZAN, Kadir BİBEROĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Onbeş Rekürren Menenjit Olgusu
Fifteen Cases of Recurrent Meningitis (718 defa görüntülendi)
53 - 60
Paşa GÖKTAŞ, Nurgül CERAN, Diler ÇOŞKUN, Serap ŞİMŞEK, Emin KARAGÜL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Sistemik Zigomikozlu Bir AIDS Olgusu
An AIDS Case with Systemic Zygomycosis (764 defa görüntülendi)
61 - 65
Rafiye ÇETİNKAYA, Bilgehan AYGEN, Işın SOYUER, Süleyman BALKANLI, Emine SEHMEN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yenidoğan Döneminde Aspergillus niger'e Bağlı Bir Pürülan Menenjit Olgusu
Purulent Meningitis Due to Aspergillus niger in Neonatal Period: A Case Report (670 defa görüntülendi)
66 - 69
Zeynep ŞIKLAR, Hasan AKSÜT, Yusuf GÖKTAŞ, Gülten TANYER, Yıldız DALLAR, Ayşe SERDAROĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUP 
 
 Semptomatik ve Asemptomatik Erkeklerdeki Klamidya İnfeksiyonlarının Klaritromisin ile Sağaltımı
Semptomatik ve Asemptomatik Erkeklerdeki Klamidya İnfeksiyonlarının Klaritromisin ile Sağaltımı (612 defa görüntülendi)
70 - 71
Demir SERTER, Ekin ERTEM, Deniz DERELİ, Aziz PEKER, Rüçhan SERTÖZ  
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
   
Yazar Onay Formu

Telif Hakkı Devir Formu
Yazı Değerlendirme
Süreci ve Etik


Budapeşte Açık Erişim
Girişimi’nden bu yana
on yıl: Açık Erişim için
düzenlemeFlora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
DOAJ
Tarafından
İndekslenmektedir.

İntihal Politikası
Dergimize gönderilen tüm yazılar iThenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %30 ve altı olması önerilmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.