FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 3 Sayı: 2 Yıl: 1998
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 3 Issue: 2 Year: 1998
  Satın al  
 
 
DERLEMELER 
 
 Beta-laktamaz Tanı Testlerinin Rutin Kullanımı ve Klinik Önemi
Beta-laktamaz Tanı Testlerinin Rutin Kullanımı ve Klinik Önemi (610 defa görüntülendi)
73 - 79
Haluk VAHABOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Özel Konaklarda Görülen Bir İnfeksiyon: Özofajit
Özel Konaklarda Görülen Bir İnfeksiyon: Özofajit (736 defa görüntülendi)
80 - 84
Sıla ÇETİN, Halit ÖZSÜT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 MIC, MBC Testleri, Rutindeki Önemi ve Uygulamaları
MIC, MBC Testleri, Rutindeki Önemi ve Uygulamaları (679 defa görüntülendi)
91 - 95
Bülent SÜMERKAN, Selma GÖKAHMETOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Standart ve Lipozomal Amfoterisin B'nin Febril Nötropenik Hastalarda Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Standart and Lipozomal Amphotericin B in Febrile Neutropenia with Hematological Malignancies (615 defa görüntülendi)
85 - 90
H. Şenol COŞKUN, Önder ARSLAN, Celalettin ÜSTÜN, Haluk KOÇ, Hamdi AKAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Nozokomiyal Bir Metisilin Dirençli Staphylococcus aureus Epidemisinin Arbitrarily-Primed Polymerase Chain Reaction (AP-PCR) ile Analizi
Analysis of A Nosocomial Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Outbreak by Using Arbitrarily-Primed Polymerase Chain Reaction (AP-PCR) (656 defa görüntülendi)
96 - 106
Yeşim ÇETİNKAYA, Sesin KOCAGÖZ, Murat HAYRAN, Güler GÜRSU, Serhat ÜNAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Bruselloz İçin Risk Taşıyan Kişilerde Mesleklerinde Çalışma Süresinin Brucella Seropozitifliği ve Aglütinasyon Titresi Üzerine Etkisi
The Effect of the Duration of Working Period on Seropositivity and on Agglutination Titers in the Risk Groups for Brucellosis (632 defa görüntülendi)
107 - 112
Ahmet KALKAN, Süleyman FELEK, Ayhan AKBULUT, Çiğdem PAPİLA, Kutbeddin DEMİRDAĞ, S. Sırrı KILIÇ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Nedeni Bilinmeyen Ateş: 62 Olgu Bildirisi
Fever of Unknown Origin: Report of 62 Cases (629 defa görüntülendi)
113 - 119
Mustafa PEHLİVAN, Kadir BİBEROĞLU, Oktay TARHAN, Işıl KUNDAK, Mehmet Ali ÖZCAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Antipseudomonal Antibiyotiklerin Kistik Fibrozis Olgularından İzole Edilen Pseudomonas aeruginosa Suşlarına İn Vitro Etkinliği
The In-Vitro Activity of Some Antipseudomonal Antibiotics Against Pseudomonas aeruginosa Isolates from Cystic Fibrosis Patients (622 defa görüntülendi)
120 - 124
Burçin ŞENER, Sevtap ARIKAN, Ayfer GÜNALP 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Patojen ve Nonpatojen Entamoeba histolytica Zimodemlerinin Araştırılması
Evaluation of Zymodemes of Pathogen and Nonpathogen Entamoeba histolytica (608 defa görüntülendi)
125 - 133
Nurettin ARDIÇ, Mehmet TANYÜKSEL, Levent DOĞANCI, Hüseyin GÜN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMU 
 
 Çok İlaca Dirençli Pnömokokal Menenjit: Bir Olgu Sunumu
Multiple Drug Resistant Pneumococcal Meningitis: A Case Report (793 defa görüntülendi)
134 - 139
Yeşim TAŞOVA, Neşe SALTOĞLU, İsmail H. DÜNDAR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUP 
 
 Sıtma Olgularında Gözlenen Hematolojik Değişiklikler
Sıtma Olgularında Gözlenen Hematolojik Değişiklikler (566 defa görüntülendi)
140 - 141
Hatice HASMAN, Başak DOKUZOĞUZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
   

Flora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir