FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 3 Sayı: 3 Yıl: 1998
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 3 Issue: 3 Year: 1998
  Satın al  
 
 
DERLEMELER 
 
 Antibiyotik Tedavisinde Önemli Olabilecek Parametreler
Antibiyotik Tedavisinde Önemli Olabilecek Parametreler (1190 defa görüntülendi)
143 - 164
Arif KAYGUSUZ, Kurtuluş TÖRECİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Antibiyotik Nedenli Clostridium difficile İnfeksiyonunun Klinik Tanı ve Tedavisi
Antibiyotik Nedenli Clostridium difficile İnfeksiyonunun Klinik Tanı ve Tedavisi (786 defa görüntülendi)
165 - 170
Ufuk DİZER, C. Murat BEKER, Levent HAYAT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kemokinler ve Kemokin Reseptörleri: HIV Patogenezinde Yeni Umut
Kemokinler ve Kemokin Reseptörleri: HIV Patogenezinde Yeni Umut (976 defa görüntülendi)
192 - 199
Ufuk ÖVER, Güner SÖYLETİR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Erişkinde Bakteriyel Menenjit; 106 Olgunun Değerlendirilmesi
Bacterial Meningitis in Adults: A Review of 106 Episodes (750 defa görüntülendi)
171 - 177
Şahender Gülbin AYGENCEL, Yeşim ÇETİNKAYA, Ömrüm UZUN, Murat AKOVA, Serhat ÜNAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Meropenemin Hastane İnfeksiyonlarından İzole Edilen Pseudomonas aeruginosa Suşlarına İn vitro Etkinliği
The In vitro Activity of Meropenem to Nosocomial Pseudomonas aeruginosa Isolates (879 defa görüntülendi)
178 - 182
Mustafa ÖZYURT, Özgül KISA, Ali ALBAY, Ahmet BAŞUSTAOĞLU, Hüseyin GÜN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Hepatit B Virüs Yüzey Antijen (Surface) Gen Bölgesinin Escherichia coli'ye Klonlanması
Cloning of Hepatitis B Virus Surface Gene Region to Escherichia coli (654 defa görüntülendi)
183 - 186
Ayhan KUBAR, Mehmet YAPAR, Mustafa ÖZYURT, Tunçer HAZNEDAROĞLU, Hüseyin GÜN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Brusellozda İşitme Kaybının Araştırılması
Investigatoon of Hearing Loss in Brucellosis (837 defa görüntülendi)
187 - 191
Teoman KAYNAR, İlhan ÖZGÜNEŞ, Gaye USLUER, Hasan ÇOLAK, Cem KEÇİK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Non-Hodgkin Lenfomada Dilde Aktinomikoz
Actinomycosis of the Tongue in Non-Hodgkin Lymphoma (1076 defa görüntülendi)
200 - 203
Mustafa PEHLİVAN, Yavuz YENİÇERİOĞLU, Binnaz ŞEKEROĞLU, Hayri ÖZSAN, Fatih DEMİRKAN, Erdener ERDEN, Bülent ÜNDAR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Akdeniz Benekli Ateşi: İki Olgu Bildirisi
Mediterranean Spotted Fever: Report of Two Cases (688 defa görüntülendi)
204 - 206
Yaşar BAĞDATLI, Gürkan BAŞARAN, Nalan USALAN, Aynur ENGİN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KISA RAPOR 
 
 Sağlık Personelinde Antitetanoz Antikorlarının Belirlenmesi
Sağlık Personelinde Antitetanoz Antikorlarının Belirlenmesi (657 defa görüntülendi)
207 - 209
Ayşegül ESKİTÜRK, Aynur TOPKAYA, Güner SÖYLETİR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
   
Yazar Onay Formu

Telif Hakkı Devir Formu
Yazı Değerlendirme
Süreci ve Etik


Budapeşte Açık Erişim
Girişimi’nden bu yana
on yıl: Açık Erişim için
düzenlemeFlora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
DOAJ
Tarafından
İndekslenmektedir.

İntihal Politikası
Dergimize gönderilen tüm yazılar iThenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %30 ve altı olması önerilmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.