FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 3 Sayı: 3 Yıl: 1998
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 3 Issue: 3 Year: 1998
  Satın al  
 
 
DERLEMELER 
 
 Antibiyotik Tedavisinde Önemli Olabilecek Parametreler
Antibiyotik Tedavisinde Önemli Olabilecek Parametreler (852 defa görüntülendi)
143 - 164
Arif KAYGUSUZ, Kurtuluş TÖRECİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Antibiyotik Nedenli Clostridium difficile İnfeksiyonunun Klinik Tanı ve Tedavisi
Antibiyotik Nedenli Clostridium difficile İnfeksiyonunun Klinik Tanı ve Tedavisi (613 defa görüntülendi)
165 - 170
Ufuk DİZER, C. Murat BEKER, Levent HAYAT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kemokinler ve Kemokin Reseptörleri: HIV Patogenezinde Yeni Umut
Kemokinler ve Kemokin Reseptörleri: HIV Patogenezinde Yeni Umut (662 defa görüntülendi)
192 - 199
Ufuk ÖVER, Güner SÖYLETİR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Erişkinde Bakteriyel Menenjit; 106 Olgunun Değerlendirilmesi
Bacterial Meningitis in Adults: A Review of 106 Episodes (651 defa görüntülendi)
171 - 177
Şahender Gülbin AYGENCEL, Yeşim ÇETİNKAYA, Ömrüm UZUN, Murat AKOVA, Serhat ÜNAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Meropenemin Hastane İnfeksiyonlarından İzole Edilen Pseudomonas aeruginosa Suşlarına İn vitro Etkinliği
The In vitro Activity of Meropenem to Nosocomial Pseudomonas aeruginosa Isolates (679 defa görüntülendi)
178 - 182
Mustafa ÖZYURT, Özgül KISA, Ali ALBAY, Ahmet BAŞUSTAOĞLU, Hüseyin GÜN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Hepatit B Virüs Yüzey Antijen (Surface) Gen Bölgesinin Escherichia coli'ye Klonlanması
Cloning of Hepatitis B Virus Surface Gene Region to Escherichia coli (580 defa görüntülendi)
183 - 186
Ayhan KUBAR, Mehmet YAPAR, Mustafa ÖZYURT, Tunçer HAZNEDAROĞLU, Hüseyin GÜN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Brusellozda İşitme Kaybının Araştırılması
Investigatoon of Hearing Loss in Brucellosis (629 defa görüntülendi)
187 - 191
Teoman KAYNAR, İlhan ÖZGÜNEŞ, Gaye USLUER, Hasan ÇOLAK, Cem KEÇİK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Non-Hodgkin Lenfomada Dilde Aktinomikoz
Actinomycosis of the Tongue in Non-Hodgkin Lymphoma (762 defa görüntülendi)
200 - 203
Mustafa PEHLİVAN, Yavuz YENİÇERİOĞLU, Binnaz ŞEKEROĞLU, Hayri ÖZSAN, Fatih DEMİRKAN, Erdener ERDEN, Bülent ÜNDAR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Akdeniz Benekli Ateşi: İki Olgu Bildirisi
Mediterranean Spotted Fever: Report of Two Cases (606 defa görüntülendi)
204 - 206
Yaşar BAĞDATLI, Gürkan BAŞARAN, Nalan USALAN, Aynur ENGİN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KISA RAPOR 
 
 Sağlık Personelinde Antitetanoz Antikorlarının Belirlenmesi
Sağlık Personelinde Antitetanoz Antikorlarının Belirlenmesi (564 defa görüntülendi)
207 - 209
Ayşegül ESKİTÜRK, Aynur TOPKAYA, Güner SÖYLETİR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
   

Flora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir