FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 3 Sayı: 4 Yıl: 1998
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 3 Issue: 4 Year: 1998
  Satın al  
 
 
Editörden211 - 212
  
DERLEMELER 
 
 Hastane Dışında Parenteral Antimikrobiyal İlaç Tedavisi
Hastane Dışında Parenteral Antimikrobiyal İlaç Tedavisi (539 defa görüntülendi)
213 - 217
Gaye USLUER, İlhan ÖZGÜNEŞ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Ventilatöre Bağlı Pnömoni
Ventilatöre Bağlı Pnömoni (549 defa görüntülendi)
218 - 223
Arzu TOPELİ* 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 İnfeksiyon Hastalıklarında Oksidatif Stres ve Antioksidan Tedavi
İnfeksiyon Hastalıklarında Oksidatif Stres ve Antioksidan Tedavi (765 defa görüntülendi)
224 - 234
Taner YILDIRMAK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Primer Hepatit Virüsleri Dışındaki Viral Hepatit Etkenleri
Primer Hepatit Virüsleri Dışındaki Viral Hepatit Etkenleri (705 defa görüntülendi)
267 - 273
Oktay MEÇO, Fügen ÇOKÇA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Risk Gruplarında Tetanoz Antikor Düzeyleri
Tetanus Antibody Levels in The Risk Groups (655 defa görüntülendi)
235 - 239
Çiğdem PAPİLA, Süleyman FELEK, Ahmet KALKAN, Ayhan AKBULUT, S. Sırrı KILIÇ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Candida albicans İzolatlarında Fosfolipaz Aktivitesinin Saptanması
Detection of Phospholipase Activity in Candida albicans Isolates (699 defa görüntülendi)
240 - 243
Sevtap ARIKAN, Banu SANCAK, Gülşen HASÇELİK, Ayfer GÜNALP 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Trovafloksasinin Çeşitli Mikroorganizmalara İn vitro Etkinliği
In vitro Activity of Trovafloxacin Against Various Microorganisms (579 defa görüntülendi)
244 - 247
Fügen ÇOKÇA, Günay TUNCER, Emin TEKELİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Tüberküloz Menenjitte Beyin-omurilik Sıvısında Antijen 60'a Karşı Oluşan IgG Antikorlarının Tanı Değeri
The Diagnostic Value of Cerebro-spinal Fluid IgG Antibodies to Antigen 60 in Tuberculous Meningitis (636 defa görüntülendi)
248 - 252
Serpil EROL, Ali KAYA, Şerafettin YILMAZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Pseudomonas aeruginosa İzolatlarında Meropeneme Direnç Mekanizmasının Değerlendirilmesi
Evaluation of Resistance Mechanisms to Meropenem in Pseudomonas aeruginosa Isolates (592 defa görüntülendi)
253 - 257
Özgül KISA, Mustafa ÖZYURT, Mehmet YAPAR, Hüseyin GÜN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Hücre Kültürlerinde Respiratory Syncytial Virüs İnfeksiyonunun Direkt İmmünoperoksidaz Tekniği ile Hızlı Tanısı
Rapid Diagnosis of Respiratory Syncytial Virus in Cell Cultures Using Direct Immunoperoxidase Technique (732 defa görüntülendi)
258 - 262
Aykut ÖZKUL, Murat ÖZSAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMU 
 
 Ülseratif Kolitli Bir Hastada Entamoeba histolytica ve Strongyloides stercoralis İnfeksiyonu
A Patient with the Diagnosis of Ulcerative Colitis Presenting with Entamoeba histolytica and Strongyloides stercoralis Infection (699 defa görüntülendi)
263 - 266
Murat HÖKELEK, Mustafa SÜNBÜL, Nadir KAYA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KISA RAPORLAR 
 
 Çocukluk Çağı Akut Viral Hepatitlerinde Etyolojik Ajanların Dağılımı
Çocukluk Çağı Akut Viral Hepatitlerinde Etyolojik Ajanların Dağılımı (527 defa görüntülendi)
274 - 275
Gülnar UYSAL, Necla TÜLEK, M. Akif GÜVEN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yetişkinde Kızamık Ensefaliti (Bir Olgu Raporu)
Yetişkinde Kızamık Ensefaliti (Bir Olgu Raporu) (534 defa görüntülendi)
276 - 278
A. Bülent BEŞİRBELLİOĞLU, Levent HAYAT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kızamık Ensefaliti
Kızamık Ensefaliti (621 defa görüntülendi)
279 - 280
Uzm. Dr. Mustafa Aydın ÇEVİK, Uzm. Dr. F. Şebnem ERDİNÇ, Dr. Ayfer BAKIR, Dr. Hale TURAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Brucella melitensis'e Bağlı Aile İçi Bruselloz
Brucella melitensis'e Bağlı Aile İçi Bruselloz (532 defa görüntülendi)
281 - 282
Serpil EROL, Zühal ÖZKURT, Mehmet A. TAŞYARAN, Şerafettin YILMAZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
   

Flora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir