FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 3 Sayı: 4 Yıl: 1998
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 3 Issue: 4 Year: 1998
  Satın al  
 
 
Editörden211 - 212
  
DERLEMELER 
 
 Hastane Dışında Parenteral Antimikrobiyal İlaç Tedavisi
Hastane Dışında Parenteral Antimikrobiyal İlaç Tedavisi (1194 defa görüntülendi)
213 - 217
Gaye USLUER, İlhan ÖZGÜNEŞ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Ventilatöre Bağlı Pnömoni
Ventilatöre Bağlı Pnömoni (1376 defa görüntülendi)
218 - 223
Arzu TOPELİ* 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 İnfeksiyon Hastalıklarında Oksidatif Stres ve Antioksidan Tedavi
İnfeksiyon Hastalıklarında Oksidatif Stres ve Antioksidan Tedavi (2500 defa görüntülendi)
224 - 234
Taner YILDIRMAK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Primer Hepatit Virüsleri Dışındaki Viral Hepatit Etkenleri
Primer Hepatit Virüsleri Dışındaki Viral Hepatit Etkenleri (2115 defa görüntülendi)
267 - 273
Oktay MEÇO, Fügen ÇOKÇA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Risk Gruplarında Tetanoz Antikor Düzeyleri
Tetanus Antibody Levels in The Risk Groups (1459 defa görüntülendi)
235 - 239
Çiğdem PAPİLA, Süleyman FELEK, Ahmet KALKAN, Ayhan AKBULUT, S. Sırrı KILIÇ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Candida albicans İzolatlarında Fosfolipaz Aktivitesinin Saptanması
Detection of Phospholipase Activity in Candida albicans Isolates (1574 defa görüntülendi)
240 - 243
Sevtap ARIKAN, Banu SANCAK, Gülşen HASÇELİK, Ayfer GÜNALP 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Trovafloksasinin Çeşitli Mikroorganizmalara İn vitro Etkinliği
In vitro Activity of Trovafloxacin Against Various Microorganisms (1236 defa görüntülendi)
244 - 247
Fügen ÇOKÇA, Günay TUNCER, Emin TEKELİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Tüberküloz Menenjitte Beyin-omurilik Sıvısında Antijen 60'a Karşı Oluşan IgG Antikorlarının Tanı Değeri
The Diagnostic Value of Cerebro-spinal Fluid IgG Antibodies to Antigen 60 in Tuberculous Meningitis (1350 defa görüntülendi)
248 - 252
Serpil EROL, Ali KAYA, Şerafettin YILMAZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Pseudomonas aeruginosa İzolatlarında Meropeneme Direnç Mekanizmasının Değerlendirilmesi
Evaluation of Resistance Mechanisms to Meropenem in Pseudomonas aeruginosa Isolates (1288 defa görüntülendi)
253 - 257
Özgül KISA, Mustafa ÖZYURT, Mehmet YAPAR, Hüseyin GÜN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Hücre Kültürlerinde Respiratory Syncytial Virüs İnfeksiyonunun Direkt İmmünoperoksidaz Tekniği ile Hızlı Tanısı
Rapid Diagnosis of Respiratory Syncytial Virus in Cell Cultures Using Direct Immunoperoxidase Technique (1790 defa görüntülendi)
258 - 262
Aykut ÖZKUL, Murat ÖZSAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMU 
 
 Ülseratif Kolitli Bir Hastada Entamoeba histolytica ve Strongyloides stercoralis İnfeksiyonu
A Patient with the Diagnosis of Ulcerative Colitis Presenting with Entamoeba histolytica and Strongyloides stercoralis Infection (2403 defa görüntülendi)
263 - 266
Murat HÖKELEK, Mustafa SÜNBÜL, Nadir KAYA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KISA RAPORLAR 
 
 Çocukluk Çağı Akut Viral Hepatitlerinde Etyolojik Ajanların Dağılımı
Çocukluk Çağı Akut Viral Hepatitlerinde Etyolojik Ajanların Dağılımı (1312 defa görüntülendi)
274 - 275
Gülnar UYSAL, Necla TÜLEK, M. Akif GÜVEN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yetişkinde Kızamık Ensefaliti (Bir Olgu Raporu)
Yetişkinde Kızamık Ensefaliti (Bir Olgu Raporu) (1127 defa görüntülendi)
276 - 278
A. Bülent BEŞİRBELLİOĞLU, Levent HAYAT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kızamık Ensefaliti
Kızamık Ensefaliti (1294 defa görüntülendi)
279 - 280
Uzm. Dr. Mustafa Aydın ÇEVİK, Uzm. Dr. F. Şebnem ERDİNÇ, Dr. Ayfer BAKIR, Dr. Hale TURAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Brucella melitensis'e Bağlı Aile İçi Bruselloz
Brucella melitensis'e Bağlı Aile İçi Bruselloz (887 defa görüntülendi)
281 - 282
Serpil EROL, Zühal ÖZKURT, Mehmet A. TAŞYARAN, Şerafettin YILMAZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
   
Yazar Onay Formu

Telif Hakkı Devir Formu
Yazı Değerlendirme
Süreci ve Etik


Budapeşte Açık Erişim
Girişimi’nden bu yana
on yıl: Açık Erişim için
düzenlemeFlora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
DOAJ
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
EMBASE (ELSEVIER)
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
2017 yılından beri
Emerging Sources Citation Index
Tarafından
İndekslenmektedir.

İntihal Politikası
Dergimize gönderilen tüm yazılar iThenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %30 ve altı olması önerilmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.