FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 4 Sayı: 1 Yıl: 1999
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 4 Issue: 1 Year: 1999
  Satın al  
 
 
DERLEMELER 
 
 Diabetik Ayak İnfeksiyonları
Diabetik Ayak İnfeksiyonları (727 defa görüntülendi)
3 - 8
İlyas DÖKMETAŞ, H. Sebila DÖKMETAŞ, Mehmet ŞENCAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Legionella Türlerinin Mikrobiyolojik Özellikleri ve Laboratuvar Tanısı
Legionella Türlerinin Mikrobiyolojik Özellikleri ve Laboratuvar Tanısı (719 defa görüntülendi)
9 - 25
Tümer VURAL, Dilek ER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Geniş Spektrumlu Doğal Antibiyotikler: Katyonik Peptidler
Geniş Spektrumlu Doğal Antibiyotikler: Katyonik Peptidler (621 defa görüntülendi)
26 - 33
Işın AKYAR, Seyyal ROTA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Febril Nötropenik Ataklarda İzole Edilen Mikroorganizmaların Dağılımı
The Organisms Isolated During Febrile Neutropenic Episodes (693 defa görüntülendi)
34 - 39
Kürşat KAPTAN, Mustafa ÖZYURT, Cengiz BEYAN, Ali Uğur URAL, Ahmet BAŞUSTAOĞLU, Ferit AVCU, Hüseyin GÜN, Atilla YALÇIN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Klinik Örneklerden İzole Edilen Enterokok Türlerinin Antimikrobiyal Duyarlılığının Belirlenmesi
Antimicrobial Susceptibility of Enterococcus Species Collected from Clinical Specimens (622 defa görüntülendi)
40 - 45
Esragül AKINCI, İsmail BALIK, Emin TEKELİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Gebe Kadınlarda Asemptomatik Bakteriüri Sıklığı
Prevalance of Asymptomatic Bacteriuria in Pregnancy (590 defa görüntülendi)
46 - 50
Mustafa SÜNBÜL, Asuman BİRİNCİ, İdris KOÇAK, Devran BILDIRCIN, Murat GÜNAYDIN, Hakan LEBLEBİCİOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Sağlıklı Bireylerde ve Bazı Hasta Gruplarında Lyme Seropozitifliği
Lyme Seropositivity in Healthy Persons and Some Disease Groups (588 defa görüntülendi)
51 - 57
Serhat BİRENGEL, Ayşe BOŞÇA, Halil KURT, Emin TEKELİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Samsun'da İnsan ve Hayvanlarda Leptospirosis Sıklığı
The Prevalence of Leptospirosis in Human Beings and Rats in Samsun (653 defa görüntülendi)
58 - 63
İrfan ŞENCAN, Hakan LEBLEBİCİOĞLU, Mustafa SÜNBÜL, Şaban ESEN, Cafer EROĞLU, Murat GÜNAYDIN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 İshalli Çocuklarda Rotavirüs ve Enterik Adenovirüs Sıklığının Araştırılması
Rotavirus and Enteric Adenovirus Investigation in Children with Diarrhea (610 defa görüntülendi)
64 - 67
Pınar ZARAKOLU, Belkıs LEVENT, Ayşegül GÖZALAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMU 
 
 Non-Hodgkin Lenfomalı Bir Hastada Toxoplasma gondii İnfeksiyonu
Toxoplasma gondii Infection in a Patient With Non-Hodgkin's Lymphoma (672 defa görüntülendi)
68 - 71
Hasan Şenol COŞKUN, Mustafa SAMUR, Dilek DİNÇOL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUP 
 
 Bir 'Akdeniz Benekli Ateşi' Olgusu
Bir 'Akdeniz Benekli Ateşi' Olgusu (714 defa görüntülendi)
72
Diler COŞKUN, Seyfi ÖZYÜREK, Paşa GÖKTAŞ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
   

Flora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir