FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 4 Sayı: 1 Yıl: 1999
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 4 Issue: 1 Year: 1999
  Satın al  
 
 
DERLEMELER 
 
 Diabetik Ayak İnfeksiyonları
Diabetik Ayak İnfeksiyonları (2013 defa görüntülendi)
3 - 8
İlyas DÖKMETAŞ, H. Sebila DÖKMETAŞ, Mehmet ŞENCAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Legionella Türlerinin Mikrobiyolojik Özellikleri ve Laboratuvar Tanısı
Legionella Türlerinin Mikrobiyolojik Özellikleri ve Laboratuvar Tanısı (1904 defa görüntülendi)
9 - 25
Tümer VURAL, Dilek ER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Geniş Spektrumlu Doğal Antibiyotikler: Katyonik Peptidler
Geniş Spektrumlu Doğal Antibiyotikler: Katyonik Peptidler (1780 defa görüntülendi)
26 - 33
Işın AKYAR, Seyyal ROTA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Febril Nötropenik Ataklarda İzole Edilen Mikroorganizmaların Dağılımı
The Organisms Isolated During Febrile Neutropenic Episodes (1713 defa görüntülendi)
34 - 39
Kürşat KAPTAN, Mustafa ÖZYURT, Cengiz BEYAN, Ali Uğur URAL, Ahmet BAŞUSTAOĞLU, Ferit AVCU, Hüseyin GÜN, Atilla YALÇIN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Klinik Örneklerden İzole Edilen Enterokok Türlerinin Antimikrobiyal Duyarlılığının Belirlenmesi
Antimicrobial Susceptibility of Enterococcus Species Collected from Clinical Specimens (1613 defa görüntülendi)
40 - 45
Esragül AKINCI, İsmail BALIK, Emin TEKELİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Gebe Kadınlarda Asemptomatik Bakteriüri Sıklığı
Prevalance of Asymptomatic Bacteriuria in Pregnancy (1418 defa görüntülendi)
46 - 50
Mustafa SÜNBÜL, Asuman BİRİNCİ, İdris KOÇAK, Devran BILDIRCIN, Murat GÜNAYDIN, Hakan LEBLEBİCİOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Sağlıklı Bireylerde ve Bazı Hasta Gruplarında Lyme Seropozitifliği
Lyme Seropositivity in Healthy Persons and Some Disease Groups (1701 defa görüntülendi)
51 - 57
Serhat BİRENGEL, Ayşe BOŞÇA, Halil KURT, Emin TEKELİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Samsun'da İnsan ve Hayvanlarda Leptospirosis Sıklığı
The Prevalence of Leptospirosis in Human Beings and Rats in Samsun (1562 defa görüntülendi)
58 - 63
İrfan ŞENCAN, Hakan LEBLEBİCİOĞLU, Mustafa SÜNBÜL, Şaban ESEN, Cafer EROĞLU, Murat GÜNAYDIN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 İshalli Çocuklarda Rotavirüs ve Enterik Adenovirüs Sıklığının Araştırılması
Rotavirus and Enteric Adenovirus Investigation in Children with Diarrhea (1540 defa görüntülendi)
64 - 67
Pınar ZARAKOLU, Belkıs LEVENT, Ayşegül GÖZALAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMU 
 
 Non-Hodgkin Lenfomalı Bir Hastada Toxoplasma gondii İnfeksiyonu
Toxoplasma gondii Infection in a Patient With Non-Hodgkin's Lymphoma (1612 defa görüntülendi)
68 - 71
Hasan Şenol COŞKUN, Mustafa SAMUR, Dilek DİNÇOL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUP 
 
 Bir 'Akdeniz Benekli Ateşi' Olgusu
Bir 'Akdeniz Benekli Ateşi' Olgusu (1358 defa görüntülendi)
72
Diler COŞKUN, Seyfi ÖZYÜREK, Paşa GÖKTAŞ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
   
Yazar Onay Formu

Telif Hakkı Devir Formu
Yazı Değerlendirme
Süreci ve Etik


Budapeşte Açık Erişim
Girişimi’nden bu yana
on yıl: Açık Erişim için
düzenlemeFlora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
DOAJ
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
EMBASE (ELSEVIER)
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
2017 yılından beri
Emerging Sources Citation Index
Tarafından
İndekslenmektedir.

İntihal Politikası
Dergimize gönderilen tüm yazılar iThenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %30 ve altı olması önerilmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.