FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 4 Sayı: 2 Yıl: 1999
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 4 Issue: 2 Year: 1999
  Satın al  
 
 
DERLEMELER 
 
 İntravasküler Kateter İnfeksiyonları Mikrobiyoloji, Tanı, Tedavi, Önlemler
İntravasküler Kateter İnfeksiyonları Mikrobiyoloji, Tanı, Tedavi, Önlemler (1323 defa görüntülendi)
75 - 81
İlknur ERDEM 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Sitomegalovirüs İnfeksiyonlarında Tanı Yöntemleri
Sitomegalovirüs İnfeksiyonlarında Tanı Yöntemleri (1977 defa görüntülendi)
82 -89
Dilek ÇOLAK, Dilara ÖGÜNÇ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Gastrointestinal Yerleşimli Parazitlerin Tanı ve Tedavisi
Gastrointestinal Yerleşimli Parazitlerin Tanı ve Tedavisi (7837 defa görüntülendi)
90 - 101
Onur URAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Nozokomiyal Gram Negatif Bakterilerde Genişlemiş Spektrumlu ve Kromozomal Beta-laktamaz Varlığının Saptanması
Detection of Extended Spectrum and Chromosomal Beta-lactamases in Nosocomial Gram Negative Bacteria (1429 defa görüntülendi)
102 - 106
Çiğdem KUZUCU, Mihriban KABAKÇIOĞLU, Ayfer ÖZIŞIK, Figen OSMANOĞLU EZEN, Nilgün S. ACAR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Çocuklarda Pnömokok Menenjiti: 46 Olgunun Değerlendirilmesi
Pneumococcal Meningitis in Children: Evaluation of 46 Cases (1821 defa görüntülendi)
107 - 113
Ayper SOMER, Işık YALÇIN, Nuran SALMAN, Ülker ÖNEŞ, Nermin GÜLER, Arif KAYGUSUZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Enterokoklarda Yüksek Düzey Gentamisin ve Streptomisin Direncinin Araştırılması
Determination of High-level Gentamicin and Streptomycin Resistance in Enterococci (1504 defa görüntülendi)
114 - 119
Teoman ÇINAR, Hakan LEBLEBİCİOĞLU, Mustafa SÜNBÜL, Cafer EROĞLU, Şaban ESEN, Murat GÜNAYDIN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Hemodiyaliz Hastalarında Nazal Staphylococcus aureus Taşıyıcılığı ve S. aureus'un Etken Olduğu Santral Venöz Kateter İnfeksiyonları ile İlişkisi
Nasal S. aureus Carriage and Its Relation with Central Venous Catheter Related Infections in Haemodialysis Patients (1290 defa görüntülendi)
120 - 123
İlknur ERDEM, Paşa GÖKTAŞ, Hasan F. BAYRAMER, Yıldız ÖZEL, Bahtışen GÜVEN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Sıtma: 115 Olgunun İrdelenmesi
Malaria: Investigation of 115 Cases (1225 defa görüntülendi)
124 - 128
M. Fevzi ÖZSOY, Şaban ÇAVUŞLU, Hüsnü ALTUNAY, Nafiz KOÇAK, Alaaddin PAHSA, O. Şadi YENEN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Batıkent 1 No'lu Sağlık Ocağı'nda 12-47 Aylık Çocuklarda Tetanoz Toksoid IgG Antikor ve Koruyuculuk Düzeyleri
Protective Levels and Tetanus Toxoid IgG Antibody at 12-47 Months Children in Batıkent No: 1 Health Center (1676 defa görüntülendi)
129 - 134
Neziha YILMAZ, R. Cenap YILDIRIM, Cahit BABÜR, Ufuk YILDIRIM 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 1995-1996 Kış Mevsiminde, Hücre Kültürü Yöntemi ile Bölgemizde Saptanan Adenovirüs, Solunum Sinsityal Virüsü ve Parainfluenza Virüsü İnfeksiyonları
Detection of Adenovirus, Respiratory Syncytial Virus and Parainfluenza Virus Infections in Our Region in the 1995-96 Winter Season by Cell Culture Method (1491 defa görüntülendi)
135 - 138
Tansu YAMAZHAN, Deniz GÖKENGİN DERELİ, Ekin ERTEM, Demir SERTER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMU 
 
 Stenotrophomonas (Xanthomonas) maltophilia'ya Bağlı Bir Endokardit Vakası
Endocarditis Caused By Stenotrophomonas (Xanthomonas) maltophilia: A Case Report (1665 defa görüntülendi)
139 - 144
Kemalettin AYDIN, İftihar KÖKSAL, Sedat KAYGUSUZ, İslam KAKLIKKAYA, Rahmet ÇAYLAN, Ramis ÖZDEMİR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUP 
 
 Penisiline Dirençli Pnömokoklar Ülkemiz için Gerçekten Bir Sorun mu?
Penisiline Dirençli Pnömokoklar Ülkemiz için Gerçekten Bir Sorun mu? (977 defa görüntülendi)
145
Nuran SALMAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
   
Yazar Onay Formu

Telif Hakkı Devir Formu
Yazı Değerlendirme
Süreci ve Etik


Budapeşte Açık Erişim
Girişimi’nden bu yana
on yıl: Açık Erişim için
düzenlemeFlora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
DOAJ
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
EMBASE (ELSEVIER)
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
2017 yılından beri
Emerging Sources Citation Index
Tarafından
İndekslenmektedir.

İntihal Politikası
Dergimize gönderilen tüm yazılar iThenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %30 ve altı olması önerilmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.