FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 4 Sayı: 3 Yıl: 1999
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 4 Issue: 3 Year: 1999
  Satın al  
 
 
DERLEMELER 
 
 Sepsis ve Ağır İnfeksiyonların Tanı ve Takibinde Yeni Bir Marker: Prokalsitonin
Sepsis ve Ağır İnfeksiyonların Tanı ve Takibinde Yeni Bir Marker: Prokalsitonin (572 defa görüntülendi)
151 - 155
Mesut ORTATATLI, Volkan ÖZGÜVEN, Ali ŞENGÜL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Probiyotikler
Probiyotikler (598 defa görüntülendi)
156 - 162
Zeynep Ceren KARAHAN, Engin GÜVENER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Süperantijenler ve Hastalıklardaki Rolü
Süperantijenler ve Hastalıklardaki Rolü (580 defa görüntülendi)
163 - 169
F. Alper TEKELİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Nozokomiyal Acinetobacter İnfeksiyonları
Nosocomial Acinetobacter Infections (708 defa görüntülendi)
170 - 176
Yeşim TAŞOVA, Akgün YAMAN, Neşe SALTOĞLU, Gürkan YILMAZ, Oğuz KARA, İsmail H. DÜNDAR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Hastane Kökenli ve Hastane Dışı Escherichia coli'lerde Çift Disk Sinerji Yöntemiyle Genişlemiş Spektrumlu Beta-laktamaz Araştırılması ve İzolatların Çeşitli Antibiyotiklere Duyarlılık Durumu
Double Disc Synergy Test for Detection of Extended Spectrum Beta-lactamase in Escherichia coli Strains Isolated from Inpatients and Outpatients and Their Susceptibility to the Various Antibiotics (694 defa görüntülendi)
177 - 180
Kezban GÜRDOĞAN, Hande ARSLAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Akut Bakteriyel ve Viral Menenjitte Serum ve BOS IL-10 Düzeyleri
Serum and Cerebrospinal Fluid Interleukin-10 Levels in Children with Acute Bacterial and Viral Meningitis (643 defa görüntülendi)
181 - 186
Necla TÜLEK, Gülnar UYSAL, Bayram ÖZHAN, M. Akif GÜVEN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Steril Bölgelerden İzole Edilen Streptococcus pneumoniae Suşlarında Penisilin ve Eritromisin Direnci
Resistance to Penicillin and Erythromycin of 28 Streptococcus pneumoniae Strains, Isolated from Sterile Body Sites (643 defa görüntülendi)
187 - 189
Öznur AK, Nuray OLTAN, Gülden ERSÖZ, Serdar ÖZER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 İshalli Çocuk Hastalardan İzole Edilen Bakteriyel Patojenlerin Dağılımı
Distribution of Bacterial Enteric Pathogens Isolated from Diarrheic Children (621 defa görüntülendi)
190 - 194
Pınar ZARAKOLU, Efsun AKBAŞ, Belkıs LEVENT, Ayşegül GÖZALAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kan Kültürlerinden İzole Edilen Koagülaz Negatif Stafilokoklarda Slime Üretiminin Dört Farklı Yöntemle Araştırılması ve Slime Yapımı ile Antimikrobiyal Duyarlılık İlişkisi
The Relationship Between Slime Positivity and Antimicrobial Sensitivity in Coagulase Negative Staphylococci Isolated from Blood Cultures (590 defa görüntülendi)
195 - 199
Kezban GÜRDOĞAN, Murat DİZBAY, Firdevs AKTAŞ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Erişkinlerde Kızamık: 284 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi
Adult Measles: Retrospective Evaluation of 284 Cases (649 defa görüntülendi)
200 - 205
Alaaddin PAHSA, M. Fevzi ÖZSOY, Hüsnü ALTUNAY, Nafiz KOÇAK, Abdülkadir YILDIRIM, Ömer KOCABEYOĞLU, Şaban ÇAVUŞLU, O. Şadi YENEN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Aynı Aileden İki Bireyin Etkilendiği Seyahat İlişkili Lejyoner Hastalığı
Travel-associated Legionnaires' Disease Affected Two Individuals from the Same Family (660 defa görüntülendi)
206 - 209
Efsun AKBAŞ, Ayşegül GÖZALAN, İbrahim DALKILINÇ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Döküntü ile Seyreden Bir Streptococcus pneumoniae Menenjiti Olgusu
Streptococcus pneumoniae Meningitis With Rash (750 defa görüntülendi)
210 - 213
Elif DOYUK, Gaye USLUER, İlhan ÖZGÜNEŞ, Hasan ÇOLAK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
   

Flora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir