FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 4 Sayı: 4 Yıl: 1999
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 4 Issue: 4 Year: 1999
  Satın al  
 
 
DERLEMELER 
 
 Antibiyotik Kombinasyonlarının İn vitro Etkinliğinin Saptanması
Antibiyotik Kombinasyonlarının İn vitro Etkinliğinin Saptanması (2241 defa görüntülendi)
219 - 229
Çiğdem BAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yoğun Bakım Ünitesi Konsültasyonları
Yoğun Bakım Ünitesi Konsültasyonları (1801 defa görüntülendi)
230 - 237
Halis AKALIN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Parapnömonik Efüzyon ve Ampiyem
Parapnömonik Efüzyon ve Ampiyem (2007 defa görüntülendi)
238 - 244
Orhan ARSEVEN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Toplumda Edinilmiş Pnömoni: Etyoloji, Prognoz ve Tedavi
Community-acquired Pneumonia: Etiology, Prognosis and Therapy (1428 defa görüntülendi)
245 - 252
Neşe SALTOĞLU, Yeşim TAŞOVA, Gürkan YILMAZ, Dürdane MIDIKLI, Fatih KÖKSAL, Hasan S. AKSU, İsmail H. DÜNDAR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Hastane Kökenli Pnömoniler
Hospital Acquired Pneumonia (1366 defa görüntülendi)
253 - 257
Halis AKALIN, Cüneyt ÖZAKIN, Ferda KAHVECİ, Şükran SÜTÇÜ, Safiye HELVACI, Suna GEDİKOĞLU, Okan TÖRE 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Otel Su Sistemlerinde Legionella spp.: Ege ve Akdeniz Bölgelerinde Bir Çalışma
Legionella spp. in Plumbing Systems of Hotels: A Study in Aegean and Mediterranean Coasts (2015 defa görüntülendi)
258 - 266
Efsun AKBAŞ, İbrahim DALKILINÇ, Ayşegül GÖZALAN, Engin GÜVENER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Cerrahide Profilaktik Antibiyotik Uygulamaları: Kesitsel BirÇalışma
Antimicrobial Prophylaxis in Surgery: A Cross Sectional Study (1780 defa görüntülendi)
267 - 272
Rabin SABA, Yeşim YİĞİTER ŞENOL, Latife MAMIKOĞLU, Filiz GÜNSEREN, Levent DÖNMEZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 İstanbul'da Kan Donörlerinde TT Virüsü (TTV) Prevalansının Araştırılması
Determination of TT Virus (TTV) Prevalence in Blood Donors in İstanbul (1414 defa görüntülendi)
273 - 277
Semra TUNÇBİLEK, Diler COŞKUN, Fuat ÇETİNKAYA, Nedret HIZEL, Pelin TAHTAKILIÇ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Çalışan Sağlık Personelinin Kan ve Kan Ürünleriyle Temas Riski ve Bu Riskin Bazı Değişkenlerle İlişkisi
Risk of Contact with Blood and Blood Products and the Relationship of this Risk with Some Variables in the Akdeniz University Medical Faculty Hospital Health Care Workers (1535 defa görüntülendi)
278 - 286
F. Zuhal GÖKKOCA, Levent DÖNMEZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Streptococcus pneumoniae Suşlarında Penisilin Direnci
Penicillin Resistance in Streptococcus pneumoniae Strains (1687 defa görüntülendi)
287 - 292
İlknur KALELİ, Filiz AKŞİT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Genç Erişkinlerde Difteri Antikor Seroprevalansı
Antibody Seroprevalence of Diphtheria in Young Adults (1512 defa görüntülendi)
293 - 298
Volkan ÖZGÜVEN, Tunçer HAZNEDAROĞLU, H. Tamer PEHLİVAN, Levent GÖRENEK, Ufuk DİZER, C. Murat BEKER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yabancı Ülkelerden İthal Edilen Pahalı ELISA ve İmmünfloresan Antijenlerinin Yerli Olanaklarla Ucuz Olarak Elde Edilmesi
Production of Very Expensive, Imported ELISA and Immunofluorescence Antigens Currently Used in Our Laboratories by Domestic Facilities at a Lower Cost (2131 defa görüntülendi)
299 - 310
Recep ÖZTÜRK, Kenan MİDİLLİ, Gökhan AYGÜN, Cafer EROĞLU, Ahmet DİRİCAN, Mustafa ASLAN, Ömer KOCABEYOĞLU, Kemal ALTAŞ, Mustafa SAMASTI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
   
Yazar Onay Formu

Telif Hakkı Devir Formu
Yazı Değerlendirme
Süreci ve Etik


Budapeşte Açık Erişim
Girişimi’nden bu yana
on yıl: Açık Erişim için
düzenlemeFlora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
DOAJ
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
EMBASE (ELSEVIER)
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
2017 yılından beri
Emerging Sources Citation Index
Tarafından
İndekslenmektedir.

İntihal Politikası
Dergimize gönderilen tüm yazılar iThenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %30 ve altı olması önerilmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.