FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 4 Sayı: Ek-1 Yıl: 1999
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 4 Issue: Supplement-1 Year: 1999
  Satın al  
 
 
Grepafloksasin
Ahmet BAŞUSTAOĞLU, Murat AKOVA 
  
   

Flora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir