FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 4 Sayı: Ek-2 Yıl: 1999
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 4 Issue: Supplement-2 Year: 1999
  Satın al  
 
 
Penisiline Dirençli Pnömokoklar
Ülkemiz İçin Gerçekten Bir Sorun mu?
Oral ÖNCÜL, Şaban ÇAVUŞLU, O. Şadi YENEN 
  
   
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir