FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 5 Sayı: 2 Yıl: 2000
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 5 Issue: 2 Year: 2000
  Satın al  
 
 
DERLEMELER 
 
 Antimikrobiyal Tedavide Gözönüne Alınması Gereken Durumlar: Farmakokinetik ve Farmakodinamik Yaklaşım
The Aspects Which Might Be Taken into Consideration During Antimicrobial Therapy: Pharmacokinetic and Pharmacodynamic Approach (1418 defa görüntülendi)
85 - 89
Lütfiye EROĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Sağlık Çalışanları ve Tüberküloz
Health Care Workers and Tuberculosis (1598 defa görüntülendi)
90 - 98
Şeref ÖZKARA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Farklı Bakteriyel İnfeksiyonların Tanısında Prokalsitoninin Rolü
The Role of Procalcitonin in Diagnosis of Different Bacterial Infections (2270 defa görüntülendi)
99 - 103
Semra TUNÇBİLEK, Nurcan BAYKAM, Kenan HIZEL, Başak DOKUZOĞUZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Metisilin Dirençli Staphylococcus aureus'ların Arbitrarily Primed PCR ve Plazmid Profil Analizi ile Değerlendirilmesi
The Evaluation of the Staphylococcus aureus Strains by Using Arbitrarily Primed-Polymerase Chain Reaction and Plasmid Profile Analysis Techniques (1506 defa görüntülendi)
104 - 109
Metisiline dirençli Staphylococcus aureus, Plazmid profil analizi, Arbitrarily primed-polymerase chain reaction 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Bir Reanimasyon Ünitesinde Hastane İnfeksiyonu Etkenleri ve Antibiyotik Kullanımı
Agents of Hospital Infections and Antibiotic Usage in an Intensive Care Unit (1321 defa görüntülendi)
110 - 115
İffet PALABIYIKOĞLU, Melek TULUNAY, Necmettin ÜNAL, Mehmet ORAL, J. Sedef BENGİSUN, Şeyda ÖZGÜNAY, Nihal ÖZMEN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Türkiye'de Poliomiyelit Eradikasyon Programı Kapsamında 1999 Yılında (Ocak-Ekim) İzole Edilen Poliovirüsler ve Akut Flask Paralizi Vakalarının Aylara Göre Dağılımları
The Distribution of the Acute Flask Paralysis and Isolated Polioviruses in Polio Eradication Programme in Turkey in 1999 (January-October) (1471 defa görüntülendi)
116 - 120
Etem ÖZKAYA, İffet ALAEDDİNOĞLU, Çiğdem ARTUK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Narlıdere Sağlık Ocağı Bölgesi'nde 3-11 Yaş Arası Çocuklarda Hepatit A Seroprevalansı ve Risk Faktörlerinin İncelenmesi
The Investigation of Hepatitis A Seroprevalance and Risk Factors of Children Aged Between 3 and 11 in Narlıdere Health District (1444 defa görüntülendi)
121 - 126
Belgin ASLAN, Berna MUSAL, Hakan ABACIOĞLU, Mehmet Ali ÖKTEM, Alpay ÖZBEK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Vibrio cholerae O1 ve O139 Serogrubuna Ait Aglütinan Antiserumların Hazırlanması, Standardizasyonu ve Pratik Sahada Kullanımı
Production and Standardization for Practicle Use of Agglutinant Antisera of Vibrio cholerae Serogroups O1 and O139 (1715 defa görüntülendi)
127 - 134
Mete TEZ, Orhan BAYLAN, Mustafa ÖZYURT, Levent DOĞANCI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Malatya Yöresinde Tetanoz İmmünitesi
Tetanus Immunity in Malatya Area (1315 defa görüntülendi)
135 - 141
Cumali ÇETİN, Emine SÖNMEZ, Yaşar BAYINDIR, Kıvanç ŞEREFHANOĞLU, Selami GÜNAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Kan Kültüründen İzole Edilen Glikopeptid Dirençli Enterococcus faecium
Glycopeptide Resistant Enterococcus faecium Isolated from Blood Culture (1440 defa görüntülendi)
142 - 147
Ahmet BAŞUSTAOĞLU, Mustafa ÖZYURT, Cengiz BEYAN, Belgin ALTUN, Hakan AYDOĞAN, Tunçer HAZNEDAROĞLU, Serhat ÜNAL, Atilla YALÇIN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Erişkin Varisella Pnömonisi: Olgu Sunumu
Varicella Pneumonia in an Adult Patient: A Case Report (2186 defa görüntülendi)
148 - 151
Güven ÇELEBİ, Yunus GÜRBÜZ, Rüçhan TÜRKYILMAZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Munchausen Sendromu (Yapay Bozukluk): Bir Olgu Sunumu
Munchausen's Syndrome (Factitious Disorder): A Case Report (1452 defa görüntülendi)
152 - 155
Ufuk DİZER, Mehmet CAN, Teoman SÖHMEN, Can Murat BEKER, Volkan ÖZGÜVEN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
   
Yazar Onay Formu

Telif Hakkı Devir Formu
Yazı Değerlendirme
Süreci ve Etik


Budapeşte Açık Erişim
Girişimi’nden bu yana
on yıl: Açık Erişim için
düzenlemeFlora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
DOAJ
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
EMBASE (ELSEVIER)
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
2017 yılından beri
Emerging Sources Citation Index
Tarafından
İndekslenmektedir.

İntihal Politikası
Dergimize gönderilen tüm yazılar iThenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %30 ve altı olması önerilmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.