FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 5 Sayı: 3 Yıl: 2000
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 5 Issue: 3 Year: 2000
  Satın al  
 
 
DERLEME 
 
 Kuduz ve Önemi
Rabies and Its Importance (717 defa görüntülendi)
159 - 167
Salih HAZAR, Fügen YARKIN, Erol AKAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Gram-Negatif Bakterilerde Aminoglikozid Antibiyotiklere Karşı Direnç Mekanizmaları: Son Gelişmeler ve Türkiye Sonuçları
Aminoglycoside Resistance Mechanisms in Gram-Negative Bacteria: Recent Developments and the Results of the Turkish Survey (561 defa görüntülendi)
168 - 178
Ufuk ÖVER, Deniz GÜR, Serhat ÜNAL, George H. MILLER
Aminoglikozid Direnci Çalışma Grubu
 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Herpes Ensefalitinin Beyin Omurilik Sıvısı Örneklerinden Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Tanısı
Diagnosis of Herpes Encephalitis with PCR Test of Cerebrospinal Fluid Samples (592 defa görüntülendi)
179 - 182
Ayşın ZEYTİNOĞLU, İmre ALTUĞLU, Arzu SAYINER, Hadiye ŞİRİN, Ayşe SAĞDUYU, Selda ERENSOY, Altınay BİLGİÇ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kardiyotorasik Cerrahi Postoperatif Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Ventilatörle İlgili Pnömoniler
Ventilator Associated Pneumonia Cases in the Postoperative Intensive Care Unit of a Cardiothoracic Surgery Center (562 defa görüntülendi)
183 - 188
Serap ŞİMŞEK, Nurgül YURTSEVEN, Hakan GERÇEKOĞLU, Ünsal SOHTORİK, Sevim CANİK, Azmi ÖZLER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Ventilatöre Bağlı Pnömonilerden İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Direnç Paternleri
Microorganisms and Antibiotic Resistance Patterns of Pneumonia in Patients on Mechanical Ventilation (601 defa görüntülendi)
189 - 194
Efraim ADAM, Metin ÖZKAN, Ufuk DİZER, Bülent BEŞİRBELLİOĞLU, Tunçer HAZNEDAROĞLU, Volkan ÖZGÜVEN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Şarbon: 27 Olgunun Değerlendirilmesi
Anthrax: The Evaluation of 27 Cases (576 defa görüntülendi)
195 - 198
Oral ÖNCÜL, M. Fevzi ÖZSOY, Nafiz KOÇAK, Alaaddin PAHSA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Brusellozun Nadir Bir Komplikasyonu: Spontan Kemik Fraktürü-Olgu Sunumu
A Rare Complication of Brucellosis: Spontaneous Bone Fracture-Case Report (584 defa görüntülendi)
199 - 203
Güven ÇELEBİ, Yunus GÜRBÜZ, F. Rüçhan TÜRKYILMAZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Hepatoselüler Karsinomalı Bir Hastada Nokardiyoz
Nocardiosis in a Patient with Hepatocellular Carcinoma (670 defa görüntülendi)
204 - 209
Mustafa ÖZYURT, Şinasi Taner YILDIRAN, Refik MAS, Çakır GÜNEY, Hakan AYDOĞAN, Ahmet BAŞUSTAOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Bir Oral Multipl Papillomatozis Olgusunun İnterferon Alfa 2a ile Tedavisi
An Oral Multiple Papillomatosis Case Treated with Interferon Alfa 2a (642 defa görüntülendi)
210 - 212
Semih TATLICAN, Fatma ESKİOĞLU, Rüstem ŞAŞMAZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
   

Flora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir