FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 5 Sayı: 3 Yıl: 2000
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 5 Issue: 3 Year: 2000
  Satın al  
 
 
DERLEME 
 
 Kuduz ve Önemi
Rabies and Its Importance (2584 defa görüntülendi)
159 - 167
Salih HAZAR, Fügen YARKIN, Erol AKAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Gram-Negatif Bakterilerde Aminoglikozid Antibiyotiklere Karşı Direnç Mekanizmaları: Son Gelişmeler ve Türkiye Sonuçları
Aminoglycoside Resistance Mechanisms in Gram-Negative Bacteria: Recent Developments and the Results of the Turkish Survey (1457 defa görüntülendi)
168 - 178
Ufuk ÖVER, Deniz GÜR, Serhat ÜNAL, George H. MILLER
Aminoglikozid Direnci Çalışma Grubu
 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Herpes Ensefalitinin Beyin Omurilik Sıvısı Örneklerinden Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Tanısı
Diagnosis of Herpes Encephalitis with PCR Test of Cerebrospinal Fluid Samples (1386 defa görüntülendi)
179 - 182
Ayşın ZEYTİNOĞLU, İmre ALTUĞLU, Arzu SAYINER, Hadiye ŞİRİN, Ayşe SAĞDUYU, Selda ERENSOY, Altınay BİLGİÇ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kardiyotorasik Cerrahi Postoperatif Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Ventilatörle İlgili Pnömoniler
Ventilator Associated Pneumonia Cases in the Postoperative Intensive Care Unit of a Cardiothoracic Surgery Center (1880 defa görüntülendi)
183 - 188
Serap ŞİMŞEK, Nurgül YURTSEVEN, Hakan GERÇEKOĞLU, Ünsal SOHTORİK, Sevim CANİK, Azmi ÖZLER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Ventilatöre Bağlı Pnömonilerden İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Direnç Paternleri
Microorganisms and Antibiotic Resistance Patterns of Pneumonia in Patients on Mechanical Ventilation (1340 defa görüntülendi)
189 - 194
Efraim ADAM, Metin ÖZKAN, Ufuk DİZER, Bülent BEŞİRBELLİOĞLU, Tunçer HAZNEDAROĞLU, Volkan ÖZGÜVEN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Şarbon: 27 Olgunun Değerlendirilmesi
Anthrax: The Evaluation of 27 Cases (1037 defa görüntülendi)
195 - 198
Oral ÖNCÜL, M. Fevzi ÖZSOY, Nafiz KOÇAK, Alaaddin PAHSA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Brusellozun Nadir Bir Komplikasyonu: Spontan Kemik Fraktürü-Olgu Sunumu
A Rare Complication of Brucellosis: Spontaneous Bone Fracture-Case Report (1521 defa görüntülendi)
199 - 203
Güven ÇELEBİ, Yunus GÜRBÜZ, F. Rüçhan TÜRKYILMAZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Hepatoselüler Karsinomalı Bir Hastada Nokardiyoz
Nocardiosis in a Patient with Hepatocellular Carcinoma (2090 defa görüntülendi)
204 - 209
Mustafa ÖZYURT, Şinasi Taner YILDIRAN, Refik MAS, Çakır GÜNEY, Hakan AYDOĞAN, Ahmet BAŞUSTAOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Bir Oral Multipl Papillomatozis Olgusunun İnterferon Alfa 2a ile Tedavisi
An Oral Multiple Papillomatosis Case Treated with Interferon Alfa 2a (1637 defa görüntülendi)
210 - 212
Semih TATLICAN, Fatma ESKİOĞLU, Rüstem ŞAŞMAZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
   
Yazar Onay Formu

Telif Hakkı Devir Formu
Yazı Değerlendirme
Süreci ve Etik


Budapeşte Açık Erişim
Girişimi’nden bu yana
on yıl: Açık Erişim için
düzenlemeFlora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
DOAJ
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
EMBASE (ELSEVIER)
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
2017 yılından beri
Emerging Sources Citation Index
Tarafından
İndekslenmektedir.

İntihal Politikası
Dergimize gönderilen tüm yazılar iThenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %30 ve altı olması önerilmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.